Decizia nr. 629 din 03.11.2011

04.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. COBALT IT S.R.L.

S.C. COBALT IT S.R.L.

Str. Vulturilor nr. 98A, et. 5, cam. 2, sector 3 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Tulcea, judeţul Tulcea, aparţinând S.C. COBALT IT S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. COBALT IT S.RL. deţine avizul de retransmisie nr. A 7193/22.04.2010, Anexa din 15.03.2011 pentru localitatea Tulcea, judeţul Tulcea.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. COBALT IT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. COBALT IT S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 15.03.2011 cuprinde 75 de programe. În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 14.10.2011, în localitatea Tulcea, judeţul Tulcea, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. COBALT IT S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA în data de 15.03.2011, programele : NAŢIONAL GEOGRAPHIC, NAŢIONAL GEOGRAPHIC WILD, MTV ROMÂNIA, MTV ROCKS, HISTORY CHANNEL, VH1, NAŢIONAL GEOGRAPHIC MUSIC, EURONEWS, FASHION TV, CANAL 1 (RUSIA), GSP TV, EUROSPORT, EUROSPORT 2, DUCK TV, ALPHA&OMEGA TV şi ZEUS TV. Programele CTV, SPERANTA TV, VIASAT HISTORY, VIASAT NATURE, ZONE REALITY, BALKANIKA MUSIC TELEVISION, TV PAPRIKA, TV 1000 şi TOP SHOP TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în această reţea.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. COBALT IT S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.
 În cazul în care societatea dumneavoastră nu va respecta dispoziţiile legale, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv amendă a cărei limită minimă este de 10.000 lei. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Tulcea, judeţul Tulcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. COBALT IT S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Tulcea, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului."