Decizia nr. 628 din 29.06.2010

29.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin

Întrunit în şedinţă publică în data de 29 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 8538/22.06.2010 şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea « Ora de foc » din 16 şi 17 iunie 2010, precum şi la unele ediţii de ştiri difuzate în perioada 19 - 21 iunie 2010 de postul REALITATEA TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile prevederile art. 42 alin. (1) şi (2) şi pe cele ale art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

art. 42 - "(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

art. 71 - "(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ; (...) ;
3) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post".

În data de 16.06.2010, postul REALITATEA TV a difuzat, între orele 21.29-23.49, emisiunea de dezbatere « Ora de foc », realizată de d-na Oana Stancu şi de dl. Adrian Ursu. În prima parte, au participat : dl. Cozmin Guşă - consultant politic şi jurnaliştii : Lidia Mitchievici, Stelian Tănase, Emil Hurezeanu şi Bogdan Chirieac. Pe ecran a fost titrat : « VIDEANU, UN ZAR DE 10.000.000 EURO ».

Consiliul a constatat că postul REALITATEA TV şi-a propus ca temă de dezbatere a acestei ediţii a emisiunii un subiect preluat din presa scrisă, respectiv din cuprinsul ziarului « Puterea » cu privire la « o poveste de afaceri pe bursă a domnului Adriean Videanu, cu sumă mare (...) », subiect cu privire la care radiodifuzorul nu a făcut nici o minimă verificare a informaţiilor pe care ancheta jurnalistică a acestui ziar le conţinea, deşi, cel puţin din punct de vedere deontologic, ar fi avut o astfel de obligaţie.

Procedând în acest fel, radiodifuzorul nu a făcut altceva decât să-şi însuşească, la rândul lui, concluziile ziarului, dezvoltându-le într-un program audiovizual care a fost difuzat cu încălcarea prevederilor din legislaţia audiovizuală referitoare la informarea corectă, dreptul la imagine şi respectarea principiului imparţialităţii.

Redăm din raportul de monitorizare :

Oana Stancu : Vă spunem în această seară poveştile cu bani, în care sunt implicaţi trei miniştri, deloc săraci ei înşişi. Adriean Videanu, de pildă, a dat cu zarul la bursă, împreună cu mama celebrului „Syda” Ionescu şi zarul acesta n-a fost deloc ieftin : 10 milioane de euro luaţi într-o singură lună.
Adrian Ursu : Aşa cum vă spuneam, una dintre poveştile acestei seri vine tocmai de la ziarul „Puterea”. Lidia Mitchievici, este vorba de povestea afacerii de pe bursă a domnului Adriean Videanu, cu sumă mare, această poveste, 10 milioane de euro, scrieţi voi în ediţia de mâine. Şi o încrengătură foarte interesantă acolo. Deci, băieţii care joacă table, joacă acum şi pe bursă, nu numai table pe Coasta de Azur ?
Lidia Mitchievici : (...) Iată, Adriean Videanu este ministru al economiei şi, în acelaşi timp, deţine, este acţionar la o firmă care face tranzacţii financiare. Joacă la bursă. Un investitor, de exemplu, care vrea să cumpere acţiuni la bursă - Ministerul Economiei este, în acelaşi timp, acţionar la cele mai multe companii, de multe ori este şi acţionar majoritar- şi...
(...)
Adrian Ursu, dupa o pauza de publicitate : Am revenit. Vă spunem în continuare poveşti, poveşti foarte interesante. Aţi aflat deja despre cum poţi să dai un zar cu prietenii de pe Riviera franceză şi să-ţi iasă 10 milioane la zarul ăla. Nu la table, de data asta, ci pe Bursă, acolo unde domnul Adriean Videanu a câştigat împreună cu mama lui Syda şi cu celălalt prieten de vacanţe, domnul Raul Doicescu, 10 milioane din tranzacţii bursiere numai în mai. O dezvăluire făcută de ziarul “Puterea”, în ediţia de mâine. Mai avem şi alte poveşti."

Propunându-şi o temă de dezbatere de interes public, care viza persoana d-lui Adriean Videanu, în calitatea sa de Ministru al Economiei, dar şi în calitate de persoană particulară acţionară într-o companie privată, postul REALITATEA TV ar fi avut obligaţia să prezinte, în cadrul aceleaşi emisiuni, şi punctul de vedere al ministrului Videanu, lucru care nu s-a întâmplat.

Sub acest aspect, art. 71 alin. (3) din Codul audiovizualului stabileşte ca regulă obligaţia radiodifuzorului de prezentare concomitentă a punctelor de vedere aflate în opoziţie, respectiv în cadrul aceleaşi emisiuni, în scopul informării corecte şi complete a publicului. Acelaşi articol prevede că, numai în mod excepţional, prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură în emisiunile următoare. Aşadar, acest demers ulterior reprezintă excepţia de la regulă.

Dar, chiar şi atunci când postul REALITATEA TV a primit, în ziua de 17.06.2010, un punct de vedere al d-lui Adriean Videanu cu privire la problemele dezbătute cu o seară înainte (respectiv în emisiunea din 16.06.2010), realizatorii emisiunii au prezentat acest drept la replică în mod trunchiat, lapidar (respectiv două precizări din documentul transmis postului), în timpul emisiunii « Ora de foc », astfel încât nu a existat posibilitatea reală ca publicul să poată înţelege opinia d-lui Videanu.

O astfel de abordare a fost de natură să afecteze dreptul la imagine al d-lui Videanu.

Analizând sesizarea, precum şi raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a tratat subiectul referitor la compania « Equity Invest » şi unul dintre acţionarii minoritari ai acesteia, dl. Adriean Videanu, Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în mod subiectiv, făcând o serie de afirmaţii neprobate şi formulând, în mod subtil, acuzaţii de natură morală, îndeosebi, la adresa acestuia.

În esenţă, s-a acreditat ideea potrivit căreia ministrul Videanu ar fi obţinut profit, într-o singură lună (respectiv luna mai), în sumă de 10.000.000 euro, din tranzacţii pe bursă.

Redăm din raportul de monitorizare :

- 10 milioane de euro luaţi într-o singură lună ;
- să-ţi iasă 10 milioane la zarul ăla ;
- domnul Adriean Videanu a câştigat împreună cu...10 milioane din tranzacţii bursiere, numai în mai.

Aşa cum rezultă din conţinutul dreptului la replică formulat de dl. Adriean Videanu, compania « Equity Invest » a renunţat, cu două săptămâni înainte ca dl. Videanu să devină ministru, la tranzacţionarea în nume propriu pe BVB, putând face operaţiuni numai în numele clienţilor. Suma prezentată de post reprezenta volumul tranzacţiilor intermediate în luna mai comisionul companiei fiind, în realitate, de 8.000 de euro.

Membrii Consiliului au apreciat că, dat fiind domeniul specializat al tranzacţiilor bursiere, abordarea postului REALITATEA TV a fost de natură să creeze confuzie cu privire la acest subiect, care nu a putut fi perceput corect de publicul telespectator, deducându-se, pentru persoanele neavizate, că dl. Videanu ar fi beneficiat de un profit de 10.000.000 euro din tranzacţii bursiere, informaţie ce putea decurge şi din titlul afişat pe ecran.

De asemenea, Consiliul a considerat că atitudinea moderatorilor nu a fost una echilibrată şi imparţială, fapt care a condus la desfăşurarea emisiunii în afara cadrului legal. Sub acest aspect, aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, unul dintre invitaţii emisiunii, dl. Emil Hurezeanu, a avut o atitudine de real moderator, intervenind atunci când jurnalista Lidia Mitchievici s-a lansat în formularea de acuzaţii la adresa domnului Videanu pe care, neputându-le susţine cu dovezi, le-a retractat. Or, această atitudine promptă ar fi fost în sarcina celor doi moderatori, cărora le revenea obligaţia de a interveni şi de a solicita invitatei probe în susţinerea acuzaţiilor formulate.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2 şi 3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004, pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1) şi (2) şi pe cele ale art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1 C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 628/29.06.2010 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului REALITATEA MEDIA S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA TV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în emisiunea „Ora de foc », ediţiile din 16 şi 17 iunie 2010, informaţiile referitoare la presupusele tranzacţii bursiere efectuate de domnul Adriean Videanu nu au fost prezentate în mod corect şi nu a fost precizat punctul de vedere al acestuia cu privire la aceste informaţii."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.