Decizia nr. 628 din 03.11.2011

04.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.

S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. Str. Fraternităţii nr. 9 GALAŢI Jud. Galaţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Suceava, judeţul Suceava, aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.
 Distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A 0478.3/15.06.2006, Anexa din 13.02.2008 pentru localitatea Suceava, judeţul Suceava, şi avizul nr. A 0047.1/14.11.2005, Anexa din 13.05.2008 pentru localitatea VASLUI, judeţul Vaslui.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 14.10.2011, în localitatea Suceava, judeţul Suceava, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA în data de 13.02.2008, programele : BUCOVINA TV, PLUS TV, MINIMAX, DIVA UNIVERSAL, GSP TV , MYNELE TV şi N 24 PLUS. Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. a obţinut aprobarea Consiliului la dat de 13.02.2008 pentru localitatea Suceava cuprinde 53 de programe, iar oferta de servicii de programe aprobată la data de 13.05.2008 pentru localitatea Vaslui cuprinde 37 programe.

De asemenea, în urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 13.10.2011, în localitatea Vaslui, judeţul Vaslui, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA în data de 13.05.2008, programele : SPORT.RO, ANIMAL PLANET, THE MONEY CHANNEL, PUBLIKA, SPORT KLUB, EURO TV, SPERANŢA TV, PRO TV INTERNAŢIONAL, ZEUS TV, DIVA UNIVERSAL, CHANNEL 1, ZONE REALITY, STUDIOUL DE TELEVIZIUNE „TVT” (post local), MYNELE TV, ACASĂ TV, GSP TV, TVR 3, TVR INFO şi TVR IAŞI. Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu va respecta dispoziţiile legale, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv amendă a cărei limită minimă este de 10.000 lei. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Suceva şi Vaslui, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertelor de programe aprobate pentru localităţile Suceava şi Vaslui, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului."