Decizia nr. 627 din 03.11.2011

04.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CABLU SYSTEM S.R.L.

S.C. CABLU SYSTEM S.R.L.

Str. Barajului nr. 71 BAIA MARE Jud. Maramureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş, aparţinând S.C. CABLU SYSTEM S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. CABLU SYSTEM S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 1550.1/19.12.2006, Anexa nr. 4/10.06.2010, pentru localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. CABLU SYSTEM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. CABLU SYSTEM S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 10.06.2010 cuprinde 55 de programe. În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 14.10.2011, în localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. CABLU SYSTEM S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : M1, GSP TV, RTL KLUB, TV2, POPULAR TV, DIGI SPORT 1, DIGI SPORT 2, DIVA INTERNAŢIONAL şi MULATOS TV.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. CABLU SYSTEM S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu va respecta dispoziţiile legale, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv amendă a cărei limită minimă este de 10.000 lei. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CABLU SYSTEM S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”