Decizia nr. 626 din 29.06.2010

29.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1 CUI 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunile de dezbatere difuzate de postul REALITATEA TV, în perioadele 17 - 23 mai 2010 şi 17 - 23 iunie 2010.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA TV S.A. a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), precum şi ale art. 74 alin. (2) raportate la cele ale art. 75 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- art. 71 alin. (1) : "În programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică".

- alin. (2) “Prevederile alin. (1) lit. a) sunt respectate şi în cazul în care punctele de vedere exprimate aparţin experţilor, jurnaliştilor, reprezentanţilor partidelor neparlamentare, minorităţilor, organizaţiilor neguvernamentale, sindicatelor şi patronatelor”.

- art. 74 alin. (2) : “Numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, participanţi la emisiunile de dezbatere, va fi egal”.

- art. 75 : "Monitorizarea respectării dispoziţiilor alin. (1) şi (2) ale art. 74 se realizează lunar. În situaţia existenţei unui dezechilibru evident, radiodifuzorul are obligaţia să restabilească echilibrul în luna imediat următoare, în caz contrar urmând să se aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.

Consiliul a analizat modul în care radiodifuzorul a respectat obligaţia de a informa în mod corect publicul telespectator în legătură cu problemele aflate în dezbatere publică (indiferent de natura lor - politică, economică, socială sau culturală) prin prezentarea acestora în mod imparţial şi echilibrat. În fapt, în cadrul emisiunilor „Realitatea zilei” şi „Ora de foc” difuzate în perioada 17-23 mai 2010, au fost abordate mai multe subiecte de natură politică, economică şi socială.

Astfel, în timpul ediţiilor din 17, 18, 20 şi 23 mai 2010 ale emisiunii „Realitatea zilei”, au fost dezbătute diferite teme, între care amintim : protestele faţă de anunţatele măsurile anticriză propuse de Guvern, revendicările sindicatelor care vor participa la mitingul de protest anunţat pentru data de 19.05.2010, decizia anunţată de Guvern cu privire la reducerea salariilor şi pensiilor, declaraţia şefului FMI din care a reieşit că nu acest organism a cerut Guvernului României reducerea salariilor şi a pensiilor.

De asemenea, în cadrul ediţiilor din 17, 18, 19 şi 20 mai 2010 ale emisiunii „Ora de foc”, moderată de d-na Oana Stancu şi dl. Adrian Ursu, au fost luate în discuţie anumite aspecte referitoare la desfăşurarea mitingului de protest din Piaţa Victoriei din 19 mai 2010, în timpul căruia dl. Marcel Hoară a fost agresat de câţiva manifestanţi, precum şi anunţul Guvernului de asumare a răspunderii pentru măsurile de austeritate.

Subiecte referitoare la : revoluţia legislativă, legile austerităţii, criza economică, disponibilizări în sectorul bugetar, noi taxe, situaţia economică, împrumutul de la FMI etc. au fost dezbătute în perioada 17-23 iunie 2010, în cadrul emisiunilor „3X3”, „Ediţia specială”, „Zona de impact”, „Ultima şansă”, „Realitatea zilei”, „Ora de foc”.

Ţinând cont de faptul că temele aflate în dezbatere au fost de interes public, Consiliul a constatat că postul REALITATEA TV nu a manifestat imparţialitate în prezentarea acestora, întrucât, pe parcursul desfăşurării emisiunilor enunţate, nu au fost prezentate principalele puncte de vedere aflate în opoziţie, obligaţie prevăzută de art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.

În esenţă, în cadrul acestor emisiuni au fost invitaţi, cu preponderenţă, reprezentanţi ai partidelor politice aflate în opoziţie (PSD+PC, PNL), lideri de sindicat, analişti economici şi politici sau jurnalişti care şi-au exprimat punctul de vedere cu privire la problemele aflate în dezbatere publică, în general în sensul criticării măsurilor anticriză propuse de Guvern.

Or, postul REALITATEA TV avea obligaţia să prezinte, în egală măsură, şi opiniile aflate în opoziţie, respectiv cele ale reprezentanţilor Guvernului, ai membrilor partidelor de guvernământ (PD-L, UDMR sau UNPR), precum şi a altor reprezentanţi ai partidelor neparlamentare, minorităţi, organizaţii neguvernamentale sau patronate care susţin măsurile propuse de Guvern.

Sub acest aspect, Consiliul a constatat că deşi, în unele emisiuni, au fost prezentate şi puncte de vedere ale reprezentanţilor puterii, timpul de exprimare al acestora a fost cu mult mai redus, raportat la timpul de exprimare al reprezentanţilor opoziţiei, reprezentanţi prezenţi în studio sau care au intervenit prin telefon în aceste emisiuni.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat principiul imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate în perioadele 17-23 mai 2010 şi 17-23 iunie 2010.

Or, potrivit dispoziţiilor legale, în programele de dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală trebuie să respecte principiul imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. Nerespectarea acestui principiu a fost de natură să afecteze posibilitatea publicului de a-şi forma propria opinie, în condiţiile în care postul REALITATEA TV nu a prezentat, în mod echilibrat, şi punctele de vedere ale reprezentanţilor Guvernului ori ale altor persoane (jurnalişti, analişti etc.) care susţin măsurile anticriză propuse de Guvern.

Consiliul apreciază că numai prin prezentarea tuturor punctelor de vedere aflate în opoziţie puteau fi reflectate, în mod corect, problemele aflate în dezbatere publică şi numai astfel ar fi fost asigurată respectarea principiului imparţialităţii, ca o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, având în vedere impactul pe care îl are televiziunea asupra publicului telespectator.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat fără a se aduce atingere dreptului la informare al telespectatorilor.

În aceeaşi şedinţă publică, Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare cu privire la respectarea principiului condiţiilor egale de exprimare în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate de postul REALITATEA TV, în perioada 17-23 iunie 2010.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că în perioada monitorizată, postul REALITATEA TV nu a respectat prevederile art. 74 alin. (2) raportate la cele ale art. 75 din Codul audiovizualului, în sensul că reprezentanţii puterii (PD-L, UNPR, UDMR, preşedinţie, secretari de stat) au fost prezenţi în emisiunile respective de 62 de ori, în timp ce reprezentanţii opoziţiei au fost prezenţi de 80 de ori (PSD+PC, PNL şi PIN).

Consiliul a constatat că, în emisiunile monitorizate, în cele mai multe cazuri, nu au fost invitaţi nici reprezentanţi ai PD-L, UDMR sau UNPR, partide care fac parte din arcul guvernamental.

Având în vedere faptul că monitorizarea respectării principiului condiţiilor egale de exprimare se realizează lunar de către C.N.A., în conformitate cu prevederile art. 75 din Codul audiovizualului, postul REALITATEA TV avea obligaţia de a verifica permanent propriile evaluări cu privire la prezenţa, în mod egal, a reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei.

Astfel, dacă în emisiunile de dezbatere difuzate în luna mai 2010, postul REALITATEA TV a sesizat un decalaj în favoarea prezenţei mai mari a reprezentanţilor opoziţiei, postul avea obligaţia de a regla acest dezechilibru în luna iunie 2010, lucru care nu s-a întâmplat.

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Codul audiovizualului, în situaţia existenţei unui dezechilibru evident, radiodifuzorul are obligaţia să restabilească echilibrul în luna imediat următoare, în caz contrar urmând să se aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

De exemplu, în emisiuniea „Fabrica” difuzată în 18 iunie 2010, au fost prezenţi 2 reprezentanţi ai opoziţiei, în timp ce reprezentanţii puterii nu au fost deloc prezenţi. Acelaşi dezechilibru a fost constatat şi în emisiunile „Ediţie specială” din 18 iunie 2010, „Fabrica” şi „Realitatea de la 13.00” din 23 iunie 2010, când au fost prezenţi, în fiecare din aceste emisiuni, reprezentanţi ai opoziţiei, în timp ce reprezentanţii puterii nu au fost deloc prezenţi.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004, pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), precum şi ale art. 74 alin. (2) raportate la cele ale art. 75 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A4, etaj 2, camera 28, sector 1 C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 626/29.06.2010 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului REALITATEA MEDIA S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Realitatea TV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât, în unele emisiuni de dezbatere difuzate în lunile mai şi iunie 2010, nu a respectat principiul imparţialităţii, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie.

De asemenea, într-o serie de emisiuni de dezbatere difuzate în luna iunie 2010, postul REALITATEA TV nu a respectat principiul condiţiilor egale de exprimare, în sensul că reprezentanţii puterii au fost prezenţi în emisiunile monitorizate de 62 de ori, în timp ce reprezentanţii opoziţiei au fost prezenţi de 80 de ori.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.