Decizia nr. 626 din 03.11.2011

04.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea DEACONU N. IULIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

cu sediul în localitatea CĂLIMĂNEŞTI, str. Calea lui Traian nr. 574, jud. Vâlcea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 12909/16.09.2011, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea BĂBENI, jud. Vâlcea, aparţinând DEACONU N. IULIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.
 Distribuitorul de servicii DEACONU N. IULIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ deţine avizul de retransmisie nr. A 7187/30.03.2010, Anexa nr. 2/05.05.2011 pentru localitatea BĂBENI, jud. Vâlcea.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că DEACONU N. IULIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 23.09.2011, în localitatea BĂBENI, jud. Vâlcea, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând DEACONU N. IULIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : ACASĂ TV, SPORT.RO, ETNO TV, ANTENA 2, DISCOVERY CHANNEL, GSP TV, CARTOON NETWORK, TCM, SPORT 1, ANIMAL PLANET, ANTENA 3, B1 TV, MGM, EUFORIA LIFE STYLE TV, SPORT KLUB şi BOOMERANG, iar programele TVR CULTURAL, TVR CRAIOVA, TVR INFO, TV 5, U TV, MUSIC CHANNEL, MUSICMIX, PV TV, NEPTUN TV şi TRINITAS TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că, la data controlului, distribuitorul de servicii nu retransmitea programele TVR CULTURAL, TVR INFO, TV5 şi TVR CRAIOVA, deşi erau înscrise în oferta de servicii de programe aprobată de CNA la data de 05.05.2011 - Anexa nr. 2 -, fapt ce contravine prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii DEACONU N. IULIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ şi dispune intrarea de îndată în legalitate. În cazul în care distribuitorul DEACONU N. IULIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv amenda a cărei limită minimă este de 10.000 lei.
 Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea BĂBENI, jud. Vâlcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii DEACONU N. IULIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea BĂBENI, jud. Vâlcea, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele TVR CULTURAL, TVR INFO, TVR CRAIOVA şi TV 5, a căror retransmitere este obligatorie.”