Decizia nr. 626 din 02.06.2009

02.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 12.500 lei a S.C. DIABI CON S.R.L.,
cu sediul în localitatea Craiova, Cartier Rovine, bl. G 10, sc.1, ap. 6, jud. Dolj, C.U.I. 14084346

pentru localitatea Balş, jud. Olt

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea Balş, jud. Olt, aparţinând S.C. DIABI CON S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. DIABI CON S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A0230/25.03.2003 pentru localitatea Balş, jud. Olt.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. DIABI CON S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi Completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 19 mai 2009, în localitatea Balş, jud. Olt s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. DIABI CON S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : VIDEOTEXT, TELESPORT, ETNO TV, DISCOVERY CHANNEL, ACASA TV, PRO TV, KISS TV, UTV, OLTENIA TV şi ANIMAL PLANET, iar programele TVR INTERNATIONAL, ANTENA 3, DIRECT DIGITAL TV, AXN SCI-FI, CARTOON NETWORK şi TCM, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

De asemenea, s-a constatat că S.C. DIABI CON S.R.L. a încălcat şi dispoziţiile art. 50 coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât difuzează programul VIDEOTEXT fără să deţină licenţă audiovizuală (analogică sau, după caz, digitală) şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea are dreptul să difuzeze acest program.

Potrivit art. 50 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, difuzarea unui serviciu de programe de către un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice sau digitale şi, după caz, a licenţei de emisie analogică sau digitală.

Conform art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea distribuitorului de servicii S.C. DIABI CON S.R.L. cu suma de 12.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor 90 alin. (1) lit. h), j) şi k) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. DIABI CON S.R.L. având avizul de retransmisie A0230/25.03.2003 pentru localitatea Balş, jud. Olt, se sancţionează cu amendă în cuantum de 12.500 lei, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 50 coroborate cu ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. DIABI CON S.R.L.,
Craiova, Cartier Rovine, bl. G 10, sc.1, ap. 6, jud. Dolj,
C.U.I. 14084346

pentru localitatea Balş, jud. Olt

Vă transmitem, alăturat, Decizia CNA nr. 626/02.06.2009 privind amendarea cu 12.500 lei a S.C. DIABI CON S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Balş, judeţul Olt, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C DIABI CON S.R.L. cu amendă în cuantum de 12.500 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Balş, judeţul Olt, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, s-a constatat că S.C. DIABI CON S.R.L. a încălcat şi dispoziţiile art. 50 coroborate cu cele ale art. 58 din Legea audiovizualului, întrucât difuzează programul VIDEOTEXT fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală.”