Decizia nr. 625 din 29.06.2010

29.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NEWS TELEVISION S.R.L.
cu sediul în str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, camera 26, sector 1
BUCUREŞTI CUI R : 12840044

pentru postul de televiziune B1 TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunile de dezbatere difuzate în perioadele 17 - 23 mai 2010 şi 17 - 23 iunie 2010, de către postul B1 TV.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), precum şi ale art. 74 alin. (2) raportat art. 75 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate :

- art. 71 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;
(2) Prevederile alin. (1) lit. a) sunt respectate şi în cazul în care punctele de vedere exprimate aparţin experţilor, jurnaliştilor, reprezentanţilor partidelor neparlamentare, minorităţilor, organizaţiilor neguvernamentale, sindicatelor şi patronatelor.
- art. 74 (2) Numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, participanţi la emisiunile de dezbatere, va fi egal.
- art. 75 Monitorizarea respectării dispoziţiilor alin. (1) şi (2) ale art. 74 se realizează lunar. În situaţia existenţei unui dezechilibru evident, radiodifuzorul are obligaţia să restabilească echilibrul în luna imediat următoare, în caz contrar urmând să se aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul a analizat modul în care radiodifuzorul a respectat obligaţia de a informa în mod corect publicul telespectator în legătură cu problemele aflate în dezbatere publică (indiferent de natura lor - politică, economică, socială sau culturală) prin prezentarea acestora în mod imparţial şi echilibrat.

În fapt, în cadrul emisiunilor „Evenimentele zilei”, „6 !” Vine presa” şi „Naşul” difuzate în perioada 17-23 mai 2010, au fost abordate mai multe subiecte de natură politică, economică şi socială.

Astfel, în timpul emisiunii „Evenimentele zilei”, ediţia din 18 mai 2010, emisiune moderată de doamna Alina Stancu, a fost dezbătută tema de interes public cu privire la criza economică din România.

În cadrul ediţiei din 19 mai 2010 a emisiunii „Naşul”, moderată de domnul Radu Moraru, au fost luate în discuţie anumite aspecte referitoare la dezvăluiri despre unii lideri sindicali şi cheltuielile pentru parlamentari.

Subiecte referitoare la reducerea cheltuielilor publice, remaniere sau restructurarea guvernamentală au fost dezbătute în perioada 17-23 iunie 2010 (spre exemplu emisiunea „Evenimentele zilei”, ediţia din 18 iunie 2010).

Ţinând cont de faptul că temele aflate în dezbatere au fost de interes public, membrii Consiliului au constatat că postul B1 TV nu a manifestat imparţialitate în prezentarea acestora, întrucât, pe parcursul desfăşurării emisiunilor enunţate, nu au fost prezentate principalele puncte de vedere aflate în opoziţie, obligaţie prevăzută de art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.

În esenţă, în cadrul acestor emisiuni au fost invitaţi, în special, reprezentanţi ai PD-L şi jurnalişti care şi-au exprimat punctele de vedere cu privire la problemele aflate în dezbatere publică, în sensul pertineneţei măsurilor anticriză propuse de guvern.

Or, postul B1 TV avea obligaţia să prezinte, în egală măsură, şi opiniile aflate în opoziţie, respectiv ale reprezentanţilor partidelor care nu se află la guvernare (PSD+PC şi PNL), precum şi ale altor reprezentanţi ai partidelor neparlamentare, minorităţi, organizaţii neguvernamentale sau patronate care nu susţin măsurile propuse de Guvern.

Sub acest aspect, Consiliul a constatat că deşi, în unele emisiuni, au fost prezentate şi puncte de vedere ale reprezentanţilor aflaţi în opoziţie, timpul de exprimare al acestora a fost cu mult mai redus, raportat la timpul de exprimare al reprezentanţilor puterii prezenţi în studio sau care au intervenit prin telefon în aceste emisiuni.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat principiul imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate în perioadele 17-23 mai 2010 şi 17-23 iunie 2010.

Or, potrivit dispoziţiilor legale, în programele de dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală trebuie să respecte principiul imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Nerespectarea acestui principiu a fost de natură să afecteze posibilitatea publicului de a-şi forma propria opinie, în condiţiile în care postul B1 TV nu a prezentat, în mod echilibrat, şi punctele de vedere ale reprezentanţilor partidelor aflate în opoziţie, ori ale altor persoane (jurnalişti, analişti etc.) care nu susţin măsurile anticriză propuse de Guvern.

Consiliul apreciază că numai prin prezentarea tuturor punctelor de vedere aflate în opoziţie puteau fi reflectate, în mod corect, problemele aflate în dezbatere publică şi numai astfel ar fi fost asigurată respectarea principiului imparţialităţii, ca o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, având în vedere impactul pe care îl are televiziunea asupra publicului telespectator.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate fără a se aduce atingere dreptului la informare al telespectatorilor.

În aceeaşi şedinţă publică, Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare cu privire la respectarea principiului condiţiilor egale de exprimare în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate de postul B1 TV, în perioada 17-23 iunie 2010.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că în perioada monitorizată, postul B1 TV nu a respectat prevederile art. 74 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75 din Codul audiovizualului, în sensul că reprezentanţii puterii (PD-L, UNPR, preşedinţie, secretari de stat) au fost prezenţi în emisiunile respective de 20 de ori, în timp ce reprezentanţii opoziţiei au fost prezenţi de 12 de ori (PSD+PC şi PNL).

Consiliul a constatat că, în emisiunile monitorizate, în mai multe cazuri, nu au fost invitaţi reprezentanţi partidelor care nu fac parte din arcul guvernamental.

Având în vedere faptul că monitorizarea respectării principiului condiţiilor egale de exprimare se realizează lunar de către C.N.A., în conformitate cu prevederile art. 75 din Codul audiovizualului, postul B1 TV avea obligaţia legală de a verifica permanent propriile evaluări cu privire la prezenţa, în mod egal, a numărului reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei.

Astfel, dacă în emisiunile de dezbatere difuzate în luna mai 2010, postul B1 TV a sesizat un decalaj în favoarea prezenţei mai mari a reprezentanţilor puterii, radiodifuzorul avea obligaţia de a regla acest dezechilibru în luna iunie 2010, lucru care nu s-a întâmplat.

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Codul audiovizualului, în situaţia existenţei unui dezechilibru evident, radiodifuzorul are obligaţia să restabilească echilibrul în luna imediat următoare, în caz contrar urmând să se aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. pentru postul de televiziune B1 TV.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul B1 TV cu somaţie publică, întrucât, în unele emisiuni de dezbatere difuzate în lunile mai şi iunie 2010, nu a respectat principiul imparţialităţii, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie.

De asemenea, într-o serie de emisiuni de dezbatere difuzate în luna iunie 2010, postul B1 TV nu a respectat principiul condiţiilor egale de exprimare, în sensul că reprezentanţii puterii au fost prezenţi în emisiunile monitorizate de 20 de ori, în timp ce reprezentanţii opoziţiei au fost prezenţi de 12 de ori.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.