Decizia nr. 625 din 03.11.2011

04.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MICROROYAL S.R.L.,

cu sediul în LUGOJ, Aleea Ţesătorilor nr. 4, jud. Timiş

pentru postul de radio NOVA FM

LUGOJ, str. Timişorii nr. 129, et. 3-4, jud. Timiş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 12913/16.09.2011 privind conţinutul emisiunii “Trafic FM”, difuzată în ziua de 16 septembrie 2011, de către postul de radio NOVA FM din LUGOJ, jud. Timiş.

Postul de radio NOVA FM aparţine radiodifuzorului S.C. MICROROYAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 147.3/06.12.1994, decizia de autorizare nr. 124.0/18.07.1995 şi reautorizare nr. 124.1/04.03.2003).
 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MICROROYAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) coroborate cu art. 2 lit. b) din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
 „Art. 1 - (1) Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor. (2) Înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării.
 Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările în următoarele formate :
 b) pentru programele de radio, înregistrare analogică pe casete audio standard sau înregistrare digitală pe suport CD.” În fapt, postul de radio NOVA FM din LUGOJ, jud. Timiş, difuzează de luni până vineri, în intervalul orar 12.00-16.00, emisiunea de divertisment „TRAFIC FM”.
 În urma difuzării emisiunii din data de 16 septembrie 2011, Consiliul a primit reclamaţia cu nr. 12913/16.09.2011 prin care petenta sesiza faptul că emisiunea a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe.

Urmare acestei reclamaţii, inspectorul teritorial al CNA a solicitat radiodifuzorului S.C. MICROROYAL S.R.L. să pună la dispoziţia Consiliului înregistrarea emisiunii „TRAFIC FM” din 16 septembrie 2011, în scopul monitorizării acesteia. Cu toate că inspectorul CNA i-a transmis radiodifuzorului, prin e-mail, reclamaţia petentului, acesta a comunicat Consiliului că nu poate pune la dispoziţie înregistrarea martor a emisiunii respective, întrucât „au fost probleme tehnice... care au dus la defectarea PC-ului care realizează înregistrarea martor, datorită întreruperii sau variaţiilor de tensiune a curentului electric între orele 13.37 şi 16.19.”

Cu privire la conţinutul reclamaţiei, radiodifuzorul a menţionat că în timpul emisiunii a fost citit „un articol, la intervenţia avută la ora 14.20, din ziarul Libertatea, ediţia electronică, specificând pe parcursul şi la finalul intervenţiei sursa informaţiei... Prezentatorul emisiunii nu le-a numit prostituate pe personajele din subiect... şi nici nu a folosit cuvântul sex pe tot parcursul emisiunii, ci doar la intervenţia descrisă şi prezentată exact cum apare mai jos...”. În sprijinul afirmaţiilor sale, reprezentantul postului NOVA FM a transmis un transcript, difuzat la ora 14.20 în emisiunea „TRAFIC FM” din 16 septembrie 2011, despre care a afirmat că a fost preluat de pe site-ul wwwlibertatea.ro

Faţă de împrejurarea că radiodifuzorul nu a prezentat înregistrarea emisiunii solicitate, în condiţiile reglementate de Decizia nr. 412/2007, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2) coroborate cu art. 2 din decizia invocată, potrivit cărora radiodifuzorii au obligaţia de a asigura şi a păstra timp de 30 zile înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune, precum şi de a le pune, la cerere, la dispoziţia Consiliului. Având în vedere această situaţie, în temeiul prevederilor art. 3 din Decizia nr. 412/2007 coroborate cu dispoziţiile art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. MICROROYAL S.R.L. pentru postul de radio NOVA FM din LUGOJ, jud. Timiş.
 Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio NOVA FM din Lugoj cu somaţie publică, întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţia de a păstra timp de 30 de zile înregistrarea emisiunii „TRAFIC FM”, difuzată în ziua de 16 septembrie 2011, şi nu a pus la dispoziţia Consiliului această înregistrare, fapt ce contravine art. 1 şi 2 din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.