Decizia nr. 625 din 02.06.2009

02.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. FIDO CABLE SYSTEMS S.R.L.,
cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiş nr. 9, bl. 29, ap. 7, jud. Alba CUI 16027185

pentru localitatea Zlatna, jud. Alba,

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de cablu din localitatea Zlatna, jud. Alba aparţinând S.C. FIDO CABLE SYSTEMS S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. FIDO CABLE SYSTEMS S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 4780.1/19.02.2009 pentru localitatea Zlatna, jud. Alba.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. FIDO CABLE SYSTEMS S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi Completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 22 mai 2009, în localitatea Zlatna, jud. Alba s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. FIDO CABLE SYSTEMS S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : GSP TV, ACASA TV, ANIMAL PLANET, AXN, B1 TV, CARTOON NETWORK/TCM, DISCOVERY CHANNEL, ETNO TV, EUROSPORT, EUROSPORT 2, HALLMARK, JETIX, MINIMAX, NATIONAL GEOGRAPHIC, PRO CINEMA, ROMANTICA TV, SPORT.RO, TARAF TV, TELESPORT, TRINITAS, UTV şi ZONE REALITY, iar programele TVR INTERNATIONAL, TVR TIMISOARA, DIRECT DIGITAL TV şi MONEY CHANNEL, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că, anterior, distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. FIDO CABLE SYSTEMS S.R.L. cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. FIDO CABLE SYSTEMS S.R.L. având avizul de retransmisie A 4780.1/19.02.2009 pentru localitatea Zlatna, jud. Alba, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. FIDO CABLE SYSTEMS S.R.L.,
Alba Iulia, str. Vasile Goldiş nr. 9, bl. 29, ap. 7, jud. Alba
CUI 16027185

pentru localitatea Zlatna, jud. Alba,

Vă transmitem, alăturat, Decizia CNA nr. 625/02.06.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. FIDO CABLE SYSTEMS S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Zlatna, jud. Alba, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. FIDO CABLE SYSTEMS S.R.L. cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Zlatna, judeţul Alba a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”