Decizia nr. 624 din 02.06.2009

02.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DEYVID COM S.R.L.,
cu sediul în comuna Pînceşti, jud. Bacău

pentru localităţile Tîrgu Neamţ şi Humuleşti, jud. Neamţ,

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de cablu din localităţile Tîrgu Neamţ şi Humuleşti, jud. Neamţ aparţinând S.C. DEYVID COM S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. DEYVID COM S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 0151.2/08.03.2007 pentru localităţile Tîrgu Neamţ şi Humuleşti jud. Neamţ.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. DEYVID COM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi Completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 23 mai 2009, în localităţile Tîrgu Neamţ şi Humuleşti, jud. Neamţ, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. DEYVID COM S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : ANIMAX, ANTENA 2, SPORT.RO, PRO CINEMA, ROMANTICA, TRINITAS, MYNELE, F&H, ACTUAL TV (Tîrgu Neamţ), ZONE REALITY şi JETIX, iar programele TVR INTERNAŢIONAL, TV SPORT, UTV, MONEY CHANNEL şi CNN, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. DEYVID COM S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localităţile Tîrgu Neamţ şi Humuleşti, judeţul Neamţ, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. DEYVID COM S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localităţile Tîrgu Neamţ şi Humuleşti, judeţul Neamţ a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”