Decizia nr. 623 din 24.06.2010

24.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. RCS & RDS S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, str. Dr. Staicovici nr. 73-75 Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5, C.U.I 5888716

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 6933/20.05.2010 privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Timişoara, jud. Timiş, aparţinând S.C. RCS & RDS S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A 4464.3/11.11.2008, Anexa din 10.02.2010 pentru localitatea Timişoara, jud. Timiş.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile art. 23 alin. (2), (3) şi (5) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- „(2) - Retransmisia de către distribuitorii de servicii a producţiilor audiovizuale din categoria celor prevăzute la art. 18 lit. f) este permisă numai cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (3) şi (5), în cazul retransmisiei de tip analogic, respectiv la alin. (4) şi (5), în cazul retransmisiei de tip digital.

- (3) - Producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. f) – producţii audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani – pot fi transmise analogic numai în intervalul orar 1.00-5.00, codat şi în cadrul pachetelor opţionale.

- (5) – Producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. f) vor fi însoţite permanent de semnul de avertizare reprezentând un cerc, iar în interiorul acestuia, numărul 18 de culoare albă, pe fond roşu ; se interzice retransmiterea producţiilor audiovizuale care prezintă imagini cu copii având un comportament explicit sexual".

De asemenea, potrivit normelor prevăzute în Codul audiovizualului, producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. f) sunt cele interzise copiilor sub 18 ani : filme şi emisiuni pornografice al căror scop principal este prezentarea în detaliu a actului sexual, a modalităţilor de satisfacere a dorinţelor sexuale sau emisiuni audiovizuale în care se prezintă un act sexual real, indiferent de modalitatea de filmare.

În fapt, la controlul efectuat de inspectorul teritorial al CNA în data de 24 spre 25 mai 2010, în localitatea Timişoara, s-a constatat că, în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând SC RCS & RDS S.A., se retransmitea analogic, în clar, nerestricţionat (necodat) în intervalul 01.00-05.00 şi fără niciun semn de avertizare, programul pentru adulţi PRIVAT SPICE, pe care sunt difuzate producţii audiovizuale pornografice interzise copiilor sub 18 ani.

Mai mult, acest program nu se retransmitea în pachetele „EXTRA” (opţionale), ci în pachetul „BAZĂ".

Pachetul „BAZĂ” este recepţionat de toţi abonaţii reţelei de comunicaţii electronice şi nu conţine programe restricţionate de la vizionare. Spre deosebire de pacheul „BAZĂ”, abonaţii pot opta pentru un pachet „EXTRA” care conţine şi programe pentru adulţi, cu obligaţia pentru distribuitor ca aceste programe să fie codate, adică la încheierea contractului cu abonatul să primească un sistem de acces condiţionat (decodor).

În urma analizării raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. a retransmis programul pentru adulţi PRIVAT SPICE cu încălcarea condiţiilor prevăzute de art. 23 alin. (2), (3) şi (5) din Codul audiovizualului.

Potrivit acestor dispoziţii, acest gen de producţii audiovizuale, interzise copiilor sub 18 ani, poate fi retransmis analogic numai codat şi în cadrul pachetelor opţionale, în intervalul orar 01.00-5.00, însoţite permanent de semnul de avertizare corespunzător, respectiv un cerc având în interior numărul 18 de culoare albă, pe fond roşu.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că difuzarea în pachetul „BAZĂ” a programului PRIVAT SPACE s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora orice modificare a structurii ofertei de servicii de programe retransmise se face numai cu acordul Consiliului. Potrivit Anexei din 10.02.2010 la avizul de retransmisie nr. A 4464.3/11.11.2008, deţinut de S.C. RCS & RDS S.A. pentru localitatea Timişoara, jud. Timiş, acest program nu putea fi retransmis decât în pachete „EXTRA” (opţionale), nu şi în pachetul „BAZĂ” aşa cum a constatat inspectorul CNA la data controlului.

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de faptul că distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. a mai fost sancţionat anterior cu amendă, întrucât a retransmis programe pentru adulţi necodat şi în pachetul de bază, inclusiv în localitatea Timişoara, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 15.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2), art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. având avizul de retransmisie nr. A 4464.3/11.11.2008, Anexa din 10.02.2010, pentru reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Timişoara, jud. Timiş, se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 alin. (2), (3) şi (5) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. RCS&RDS S.A. C.U.I 5888716
Str. Dr. Staicovici nr. 73-75
Clădirea Forum 2000, Building, faza I etaj 2, sector 5
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 623/24.06.2010 privind amendarea cu 15.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. RCS&RDS S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Timişoara, jud. Timiş, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat programului care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. RCS&RDS S.A. cu amendă în cuantum de 15.000 lei, întrucât, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Timişoara, judeţul Timiş a retransmis, necodat şi în cadrul pachetului de bază, un program pentru adulţi, fapt interzis de legislaţia audiovizuală”.