Decizia nr. 622 din 24.06.2010

24.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L.
Târgovişte, B-dul Regele Carol I nr. 36,
Jud. Dâmboviţa, CUI 6855067

pentru postul de televiziune TV ARTPRESS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 8103/14.06.2010, cu privire la emisiunea „Ora întrebărilor”, difuzată de postul TV ARTPRESS în data de 09.06.2010.

Postul de televiziune TV ARTPRESS aparţine radiodifuzorului S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 388.1/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1450.0/22.04.2008 ).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin ; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

În fapt, în data de 09.06.2010, radiodifuzorul a difuzat în direct, începând cu ora 18.00, emisiunea „Ora întrebărilor", moderată de d-na Laura Manafu, care l-a avut ca invitat pe dl. Teodor Vasiliu, jurnalist, preşedinte al Patronatului Presei din România ROMEDIA şi consilier municipal PSD.

Analizând modul în care s-a desfăşurat emisiunea, Consiliul a constatat că, pe parcursul acesteia, dl. Teodor Vasiliu a adus o serie de acuzaţii grave cu incidenţă penală la adresa preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa, dl. Florin Popescu, preşedinte al PD-L Dâmboviţa, fără ca aceste afirmaţii să fie probate în vreun fel şi fără ca moderatoarea emisiunii să intervină pentru a stopa discursul denigrator al invitatului său. Mai mult decât atât, aceasta nu numai că a susţinut, în mod indirect, afirmaţiile invitatului său, dar a formulat, la rândul ei, acuzaţii la adresa conducerii Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi a Primăriei Târgovişte.

Unul din subiectele dezbătute, propus de invitatul emisiunii, a fost cel al « dezmăţului pe bani publici », cu referire la faptul că reprezentanţi ai conducerii Consiliului Judeţean Dâmboviţa, împreună cu alţi bugetari, ar fi petrecut câteva zile la Hotelul « Peştera », dar şi cu privire la alte aspecte legate de modul de cheltuire a banilor publici la nivelul autorităţilor locale.

În acest context, moderatoarea, d-na Manafu, a afirmat că Trustului ARTPRESS îi este îngrădit accesul la informaţiile de interes public atât din partea d-lui Florin Popescu, preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cât şi de dl. Gabriel Boriga, primarul oraşului Târgovişte.

Cu privire la aceste aspecte, dl. Vasiliu şi d-na Manafu au făcut următoarele comentarii :

Dl. Vasiliu : « Este un jaf pe banii publici şi acest jaf este susţinut de un anume program. În programul ăsta face parte şi lipsa de transparenţă a modului cum este cheltuit banul public – că ar sări toată lumea în aer. Din lipsa de transparenţă face parte inclusiv faptul că oamenii ăştia şi-au închis inclusiv telefoanele. Dacă nu aveau nimic de ascuns, de ce n-ar fi răspuns dl. Florin Popescu : Da, uitaţi ce facem, ce cutare… De ce nu au răspuns la telefoane… »
D-na Manafu : D-le, o ţară întreagă a văzut maşina Consiliului Judeţean Dâmboviţa în faţă la Hotelul Peştera şi noi ştim că dl. Popescu conduce personal această maşină pentu că l-am mai văzut şi pe la Glodeni şi pe întreg judeţul.
Dl. Vasiliu : Dl. Florin Popescu îmbracă haina de dictator în funcţia de preşedinte al CJD şi îi spun foarte clar că nu este veşnic acolo şi că el a moştenit o anumită stare de comunicare în Consiliul Judeţean. Este foarte multă lume stresată din CJD pe de o parte şi, pe de alta parte, foarte mare parte din public este deranjat de faptul că dl. Popescu ţine informaţiile mai mult pentru el. Le ţine ascunse” [..]". Eu spun foarte clar şi fac apeluri către DNA, apeluri repetate fac. Este un pericol public să cheltui banii în halul ăsta şi să nu păţeşti nimic pentru că următorul, bănuiesc că va veni foarte repede, următorul preşedinte al CJD ar fi tentat să facă aceleaşi lucruri pentru că cel dinaintea lui nu a păţit nimic făcând astea.”

Referindu-se la modul cum au fost câştigate alegerile în judeţul Dâmboviţa, moderatoarea emisiunii a prezentat un articol din ziarul “România liberă” din 7 decembrie 2009, în care a fost titrat : “Clanurile interlope au făcut legea în Dâmboviţa”.

Redăm din raportul de monitorizare :

D-na Manafu : Haideţi să vedem cum a scos dl. Florin Popescu din izolare judeţul Dâmboviţa în campanie electorală.
T. Vasiliu : L-a scos din izolare…. Nu mai poţi să mai ieşi din judeţ în alt oraş… D-le de la Dâmboviţa, dar ce se întâmplă d-le acolo, ce se petrece acolo. D-le, dar cine este Popescu. E Popescu din clanul ăla Popescu al ţărăniştilor ? Tot ei sunt ? Tot ţărăniştii sunt la putere ? Aceştia sunt nişte tineri, foarte şcoliţi.. aud că îşi dă şi doctoratul dl. Florin Popescu.”
D-na Manafu : […] Vă spun că mie mi se pare extrem de grav faptul că colegii din presa naţională asociază nişte clanuri ale lumii interlope cu numele lui Florin Popescu, preşedintele CJD, preşedinte PD-L Dâmboviţa şi vicepreşedinte PD-L la nivel naţional. D-le, deci, clanul Deju, vorbim de clanul Drăgoi, clanul Ghenosu iată, cartierul Sârbi…"

Membrii Consiliului au constatat că, în ceea ce priveşte modul în care s-au purtat discuţiile pe marginea cheltuirii banilor publici, moderatoarea a avut un rol pasiv şi nu a intervenit în sensul de a solicita invitatului său probe în susţinerea acuzaţiilor formulate.

O astfel de atitudine a fost de natură să încalce prevederile art. 42 alin. (3) din Codul audiovizualului, care impun în sarcina moderatorilor şi realizatorilor emisiunilor obligaţia de a pune în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin. Numai o astfel de atitudine poate avea drept consecinţă o informare corectă a publicului, astfel încât acesta să-şi poată forma o opinie corectă despre subiectul dezbătut.

Consiliul a constatat că postul TV ARTPRESS s-a limitat în a prelua, fără a face o minimă verificare, informaţii apărute în presa scrisă care îl vizau pe dl. Florin Popescu sau Consiliul Judeţean Dâmboviţa, la adresa cărora au fost formulate o serie de acuzaţii, situaţie în care postul avea obligaţia de a respecta principiul audiatur et altera pars, reglementat de dispoziţiile art. 42 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, drepturile altor membri ai colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la propria imagine, afectat prin astfel de afirmaţii nesusţinute cu dovezi.

Din această perspectivă, art. 30 alin. (6) din Constituţia României statuează că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. De asemenea, art. 42 alin. (1) din Codul audiovizualului reglementează în mod expres dreptul persoanei la propria imagine.

În afară de aceste aspecte, membrii Consiliului au apreciat că modul în care s-au desfăşurat discuţiile a fost de natură să afecteze posibilitatea publicului de a-şi forma propria opinie, în condiţiile în care postul nu a prezentat şi punctul de vedere al preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa sau al altei persoane din conducerea acestei instituţii în legătură cu problemele abordate. Potrivit dispoziţiilor art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, în programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte principiul asigurării imparţialităţii şi al echilibrului prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. În acest fel, se asigură şi favorizarea liberei formări a opiniilor. În situaţia în care persoana în cauză refuză să prezinte un punct de vedere, acest fapt trebuie prezentat pe post, lucru care nu s-a întâmplat.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere nici dreptului la informare al telespectatorilor şi nici dreptului la imagine al persoanei. Pe parcursul emisiunii, a fost difuzat un fragment, sub forma unui videoclip, dintr-un DVD intitulat “Târgoviştea noastră”, realizat de Primăria Târgovişte, DVD prin care s-a intenţionat promovarea realizărilor primarului PD-L al municipiului Târgovişte. Având în vedere montajul realizat de postul TV ARTPRESS în prezentarea DVD-ului, Consiliul a apreciat că au fost încălcate reglementările audiovizuale, deoarece, sub aparenţa prezentării acestui material, radiodifuzorul a transmis un mesaj politic negativ la adresa autorităţilor publice locale. Membrii Consiliului consideră că aceste colaje induc, în mod tendenţios, un mesaj defăimător şi denigrator la adresa membrilor PD-L, fără a se distinge între cei care sunt de bună-credinţă şi nu au săvârşit fapte ilegale şi cei faţă de care instituţiile abilitate ale statului au stabilit că se fac vinovaţi de asemenea fapte.

În acest context, membrii Consiliului au constatat că acest clip cu caracter publicitar negativ la adresa PD-L constituie, în esenţă, publicitate politică ; or, potrivit prevederilor art. 155 alin. (2) din Codul audiovizualului, este interzisă orice formă de publicitate politică în afara perioadelor de campanie electorală.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiile art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. TV-C 388.1/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1450.0/22.04.2008, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare


Către,

S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L.
Târgovişte, B-dul Regele Carol I nr. 36,
Jud. Dâmboviţa, CUI 6855067

pentru postul de televiziune TV ARTPRESS

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 622/24.06.2010 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TV ARTPRESS cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în emisiunea “Ora întrebărilor” din 09 iunie 2010, invitatul acesteia a formulat acuzaţii referitoare la activitatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, fără ca moderatoarea să solicite interlocutorului să probeze afirmaţiile acuzatoare şi fără prezentarea punctului de vedere al celor acuzaţi.

Faptele invocate mai sus au fost de natură să prejudicieze imaginea persoanelor la adresa cărora au fost formulate acuzaţiile, precum şi dreptul publicului la o informare corectă, obiectivă."