Decizia nr. 622 din 02.06.2009

02.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SPORTUL GORJEAN S.R.L.,
pentru postul RADIO INFINIT din localitatea NOVACI
S.C. SPORTUL GORJEAN S.R.L.
Str. Griviţei Complex Runcu
TÂRGU JIU Jud. Gorj

pentru postul RADIO INFINIT
Str. Calea Bucureşti nr. 64
TÂRGU JIU Jud. Gorj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 8089/22.05.2009, privind emisiunea ,,Buletinul de ştiri” difuzată în data de 21.05.2009, de postul RADIO INFINIT.

Postul RADIO INFINIT aparţine radiodifuzorului S.C. SPORTUL GORJEAN S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 733/25.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1252.0/15.02.2007 pentru localitatea Novaci, judeţul Gorj).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SPORTUL GORJEAN S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi (2) şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- ,,art . 42 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine.
alin. (2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.’’

- ,,art. 71 alin. (1) : În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;
alin. (3) : Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post.”

În fapt, în data de 21.05.2009, postul RADIO INFINIT a transmis, începând cu ora 16.00, emisiunea ,,Buletinul de ştiri’’, în cadrul căreia a fost prezentată ştirea referitoare la situaţia întreruperii lucrului, în ziua de 26 mai 2009, de către minerii din cadrul Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia (SNLO). Această ştire a fost reluată şi în cadrul emisiunilor informative de la orele 18.00, respectiv 22.00.

Ştirea a conţinut afirmaţii acuzatoare la adresa domnului Davidoiu Eugen, fostul director general SNL Oltenia, cu privire la faptul că acesta ar fi vinovat de situaţia financiară precară în care se găseşte societatea SNLO.

Redăm din raportul de monitorizare :

,,Redactor ştire : Bun găsit la buletinul de ştiri ! Minerii vor întrerupe lucrul pe data de 26 mai, marţea viitoare, la ora 7. Societatea Naţională a Lignitului Oltenia are nevoie de cel puţin 6 luni, de acum încolo, pentru a-şi reveni din catastrofa Davidoiu, spune directorul adjunct al C E Turceni, ..., Ionel Manţog...Principalul motiv este însă cel al blocajului financiar al SNLO (...)
Redactor ştire : Societatea Lignitului Oltenia are nevoie de cel puţin 6 luni pentru a-şi reveni după catastrofa Davidoiu, spune directorul adjunct al C. E. Turceni... Manţog spune că dacă nu se acţionează rapid, Societatea Lignitului Oltenia riscă să intre sub sechestrul pus de ANAF.
Ionel Manţog :... În al treilea rând, vreau să vă spun că în ultimii doi, trei ani de zile, ... managerii de la SNL Oltenia, în frunte cu catastrofa Davidoiu(04:04), repet şi n-am să încetez să le repet tuturora, pentru ca asemenea lucruri să nu se mai întâmple, ţinut de PNL, PSD şi tolerat de sindicate, a făcut să crească cheltuielile materiale peste nivelul de creştere a veniturilor...
Redactor ştire : Ionel Manţog mai spune că procesul de redresare a Societăţii Lignitului Oltenia nu poate începe cu actualele echipe manageriale ...care nu sunt altceva decât factori de protecţie pentru interesele unora sau altora. SNLO s-a prăbuşit pentru că un an şi jumătate a fost vaca de muls a tuturor, declară Ionel Manţog.
Ionel Manţog : ... Lucrurile astea trebuie spuse în sfârşit pentru că având echipe manageriale care de fapt reprezintă factorii de protecţie pentru interesele unora şi altora, nu o să reuşim să redresăm SNLO. SNLO s-a prăbuşit pentru că un an şi jumătate a fost vaca de muls, fără masură, a tuturor. ... Colac peste pupăză, nenorocitul de Davidoiu (05:57) a vândut şi creanţele SNLO şi nu vreau să vă mai spun câte nenorociri sunt pe acolo...”

Membrii Consiliului au constatat că ştirea a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Codul audiovizualului.

Astfel, în cadrul ştirii, la adresa domnului Eugen Davidoiu au fost folosite expresii de genul : ,,catastrofa de Davidoiu’’, ,,nenorocitul de Davidoiu’’, fapt de natură a prejudicia dreptul la imagine al acestuia

De asemenea, în contextul prezentării situaţiei economico-financiare grave a societăţii SNLO, ştirea a conţinut acuzaţii la adresa fostului director al acestei societăţi, domnul Davidoiu, fără ca radiodifuzorul să prezinte şi punctul de vedere al acestuia cu privire la faptele ce i se imputau, aspect ce a condus la difuzarea emisiunii cu încălcarea principiului audiatur et altera pars.

În vederea respectării acestui principiu, radiodifuzorul avea obligaţia legală să asigure domnului Eugen Davidoiu posibilitatea de a-şi prezenta argumentele cu privire la acuzaţiile ce i s-au adus în cadrul ştirii.

Membrii Consiliului consideră că nerespectarea acestei obligaţii, prevăzute expres la art. 42 alin. (2) din Codul audiovizualului, a condus la difuzarea emisiunii ,,Buletinul de ştiri’’ şi cu încălcarea principiului imparţialităţii şi echilibrului, publicul neavând posibilitatea de a-şi forma o opinie corectă în legătură cu faptele relatate.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod imparţial şi echilibrat, cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, iar difuzarea oricărei informaţii trebuie să se facă cu respectarea principiilor ce guvernează un program audiovizual şi a drepturilor persoanei.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SPORTUL GORJEAN S.R.L. pentru postul RADIO INFINIT din localitatea Novaci, judeţul Gorj, şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul SC SPORTUL GORJEAN SRL are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO INFINIT cu somaţie publică, întrucât în emisiunea „Buletinul de ştiri” din 21 mai 2009 ştirea referitoare la situaţia financiară a Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia a conţinut afirmaţii acuzatoare la adresa unei persoane, care nu a avut posibilitatea să-şi exprime punctul de vedere cu privire la aceste acuzaţii, fapt de natură a prejudicia dreptul la imagine a acesteia, încălcându-se astfel prevederile Codului audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul în care în emisiuni se aduc acuzaţii unei persoane, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar radiodifuzorul are obligaţia să respecte principiul audiatur et altera pars.

Neîndeplinirea obligaţiei de a prezenta şi punctul de vedere al persoanei la adresa căreia au fost aduse acuzaţiile, a condus la difuzarea emisiunii cu încălcarea principiului imparţialităţii şi echilibrului, publicul neavând posibilitatea de a-şi forma o opinie corectă în legătură cu subiectul ştirii prezentate.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.