Decizia nr. 621 din 02.06.2009

02.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. INTER-MEDIA S.R.L.
cu sediul în SUCEAVA, b-dul George Enescu nr. 1, bl. 8, sc. A, et. 8, ap. 32, jud. Suceava, CUI R 6526153

pentru postul de televiziune INTERMEDIA

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 6807/04.05.2009, cu privire la emisiunea de ştiri, difuzată în data de 30 aprilie 2009, începând cu ora 16.00, de postul INTERMEDIA din Suceava.

Postul de televiziune INTERMEDIA din Suceava aparţine radiodifuzorului S.C. INTER-MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 302.2/25.05.2004, decizia de autorizare nr. 904.0/25.08.2005 şi reautorizare nr. 904.2-1/18.03.2008).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. INTER-MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 16 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 27 alin. (4) al aceluiaşi act normativ.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 din Legea audiovizualului :
- alin. (1) - Este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie sau violenţă nejustificată.

- alin.(2) Difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective. La art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt prevăzute criteriile generale în funcţie de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, printre care se regăsesc :
(...)
- lit. e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
- lit. f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ; (...)”.

Conform art. 27 alin. (4) din Codul audiovizualului : Subiectele sau evenimentele cu teme sexuale pot fi prezentate înainte de ora 22,00 numai în situaţia în care imaginile şi comentariile care le însoţesc nu afectează copiii.

În fapt, în ziua de 30 aprilie 2009, în cadrul buletinului de ştiri de la ora 16.00, oră accesibilă tuturor categoriilor de public, postul de televiziune INTERMEDIA a difuzat un material audiovizual sub titlul “Minori XXX”. Ştirea, ilustrată cu un material filmat cu telefonul mobil, a fost însoţită de comentariile protagoniştilor secvenţelor filmate, precum şi a persoanei care a realizat filmarea şi a conţinut imagini de natură pornografică în care doi minori (unul de 17 ani iar celălalt de 16 ani) făceau sex.

Peste aceste imagini, care au fost blurate, a fost suprapusă o voce din off care a comentat informaţiile obţinute de la anchetatorii DIICOT Suceava cu privire la derularea unei anchete aflate în curs de desfăşurare.

Vizionând înregistrarea materialului audiovizual respectiv şi analizând conţinutul acestuia, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat grav dispoziţiile legale cu privire la protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe.

Consiliul a constatat că materialul a fost difuzat fără a se respecta criteriile de clasificare a programelor audiovizuale care obligă radiodifuzorii să ţină cont de psihologia personajelor şi de reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor, de calitatea şi tipologia limbajului, precum şi de genul sau temele producţiilor audiovizuale, criterii în funcţie de care se face clasificarea producţiilor şi de care depinde şi alegerea intervalului orar de transmitere a acestora, astfel încât difuzarea lor să nu afecteze minorii.

De asemenea, Consiliul a considerat că alegerea făcută de radiodifuzor de a difuza astfel de imagini cu caracter pornografic, fără a ţine cont de dispoziţiile legale care reglementează protecţia minorilor, a fost făcută cu scopul obţinerii, cu orice preţ, a unei audienţe cât mai mari, fără a avea în vedere faptul că aceste imagini, ori ştirea în sine, nu aveau valoare informaţională pentru public, nu prezentau un interes public justificat şi nici nu serveau vreunui interes social superior.

Difuzarea, în respectiva ediţie de ştiri, de imagini cu caracter explicit sexual a încălcat şi prevederile art. 27 alin. (4), potrivit cărora subiectele sau evenimentele cu teme sexuale pot fi prezentate înainte de ora 22.00 numai în situaţia în care imaginile şi comentariile care le însoţesc nu afectează copiii.

Legislaţia din domeniul audiovizualului instituie norme imperative cu privire la difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Astfel, protecţia minorilor se realizează, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea acestora în intervale orare la care copiii nu au acces audio sau video la programele respective.

Membrii Consiliului consideră că, deşi cunoştea conţinutul materialului audiovizual înregistrat, radiodifuzorul a permis difuzarea acestuia la o oră la care copiii au acces neîngrădit la vizionare.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a difuza programele audiovizuale cu respectarea principiului interesului superior al copilului. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au decis amendarea radiodifuzorului S.C. INTER-MEDIA S.R.L. cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. INTER-MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 302.2/25.05.2004, decizia de autorizare nr. 904.0/25.08.2005 şi reautorizare nr. 904.2-1/18.03.2008) pentru postul de televiziune INTERMEDIA din Suceava, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 16 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 27 alin. (4) al aceluiaşi act normativ.


Către,

S.C. INTER-MEDIA S.R.L.
B-dul George Enescu nr. 1, bl. 8, sc. A, et. 8, ap. 32,
SUCEAVA jud. Suceava, CUI R 6526153

pentru postul de televiziune INTERMEDIA

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 621/02.06.2009 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. INTER-MEDIA S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 16.00-17.30, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune INTERMEDIA cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în cadrul ediţiei de ştiri difuzate în data de 30 aprilie 2009, începând cu ora 16.00, a transmis, la o oră accesibilă tuturor categoriilor de public, un material audiovizual ilustrat cu imagini pornografice în care protagonişti au fost doi minori, fapt de natură a afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a copiilor.

Potrivit legislaţiei din domeniul audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio la programele respective.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.