Decizia nr. 620 din 02.06.2009

02.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10 000 lei a S.C. TV ANTENA 1 S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. RO1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1
BUCUREŞTI,Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor nr. 8023/21.05.2009 şi nr. 8024/21.05.2009, cu privire la emisiunea „Acces direct”, difuzată în data de 20 mai 2009 de postul de televiziune Antena 1.

Postul de televiziune Antena 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin.(2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 16 alin.(1) şi (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 42 alin. (4) din acelaşi act normativ.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin.(2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Conform prevederilor art. 16 alin.(1) din Codul audiovizualului, criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora, iar criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele :
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
k) calitatea şi tipologia limbajului ;
l) genul sau temele producţiilor audiovizuale.”

Art. 42 alin. (4) - Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.”

În fapt, postul de televiziune Antena 1 a difuzat, în ziua de 20 mai 2009 începând cu ora 17.00, emisiunea „Acces direct” prezentată de dl. Mădălin Ionescu. Emisiunea a avut marcajul “AP”. Genul programului : news-magazine.

În cadrul emisiunii difuzate în 20.05.2009, au fost abordate mai multe subiecte, printre care neînţelegerile dintre Pamela, o dansatoare de muzică orientală, şi Stelian Ogică, neînţelegeri izbucnite cu o seară înainte, când aceştia au participat la o emisiune difuzată de postul de televiziune Kanal D, având ca subiect vedetele agresate.

Pe parcursul discuţiilor, pe ecran a fost titrat : Pamela îl vrea pe Ogică la închisoare şi Ogică : „Lazarus este un frustrat”.

Invitată în emisiune a fost Pamela, iar la un moment dat, în studio a venit şi Stelian Ogică.

Între acesta şi Pamela a avut loc următorul „dialog” :

Pamela : Aaa, da ? Păi de ce nu spui că ai plecat cu cine ai plecat şi că ai venit beat ?
Stelian Ogică : Cine eşti tu ? Nu înţeleg, cine eşti tu ?
Pamela : Eu sunt Pamela.
Stelian Ogică : Eşti o curvă, îţi spun eu.
Mădălin Ionescu : Nu , te rog, te rog. Stelian, te rog.
Stelian Ogică : Eşti o curvă, o frustrată.

În cadrul emisiunii, prin telefon a intervenit şi Luis Lazarus, realizatorul emisiunii „Lazarus Show”, difuzată de postul de televiziune Kanal D, discuţiile având acelaşi caracter vulgar şi jignitor. De exemplu : Ogică vs. Lazarus : ..eşti frustrat, eşti pervers (.....) ;

Lazarus vs. Ogică : ...derbedeu agramat şi semianalfabet, eşti un papagal (....).

Consiliul a constatat că emisiunea a avut un conţinut neadecvat orei de difuzare, fiind transmisă la o oră accesibilă tuturor categoriilor de public, fără a se respecta criteriile de clasificare a programelor audiovizuale care obligă radiodifuzorii să ţină cont de psihologia personajelor şi de reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor, de calitatea şi tipologia limbajului, precum şi de genul sau temele producţiilor audiovizuale, criterii în funcţie de care se face clasificarea producţiilor şi de care depinde şi alegerea intervalului orar de transmitere a acestora, astfel încât difuzarea lor să nu afecteze minorii.

Avertizarea sau clasificarea radiodifuzorului cu privire la categoria de program din care face parte o producţie audiovizuală are scopul de a oferi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor posibilitatea de a alege un program care să poată fi vizionat şi de copii, fără a prejudicia dezvoltarea lor psihică şi morală.

Or, în urma vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că informaţiile oferite părinţilor şi recomandarea radiodifuzorului cu privire la genul programului nu au permis acestora să facă alegerea potrivită, astfel încât cerinţele de protecţie a copiilor şi de vizionare în familie a programelor audiovizuale să fie respectate, programul fiind de natură a afecta dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor.

Astfel, chiar dacă radiodifuzorul a clasificat această producţie ca fiind una ce poate fi vizionată de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori familia, membrii Consiliului au constatat că emisiunea ce a făcut obiectul monitorizării a fost difuzată la o oră nepotrivită în raport de conţinutul său.

Consiliul reaminteşte radiodifuzorului că respectarea principiului interesului superior al copilului trebuie să primeze în orice program audiovizual şi că respectarea acestuia este o obligaţie permanentă a mijloacelor media audiovizuale.

Conform normelor din domeniul audiovizualului, protecţia minorilor se realizează, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea emisiunilor care pot afecta copiii în intervale orare la care aceştia nu pot avea acces la programele respective.

De asemenea, Consiliul a apreciat, având în vedere modul în care s-au desfăşurat discuţiile, că la abordarea unui astfel de subiect, moderatorul emisiunii trebuia să dea dovadă de o atitudine mai fermă pentru stoparea limbajului vulgar sau violent al invitaţilor emisiunii.

Astfel, deşi la un moment dat chiar invitata l-a avertizat pe moderator în privinţa atitudinii sale permisive, acesta nu a avut o reacţie fermă de stopare a limbajului injurios utilizat de Stelian Ogică :

Stelian Ogică : Eşti o curvă, îţi spun eu.
Mădălin Ionescu : Nu , te rog, te rog. Stelian, te rog...
Pamela : Dacă nu îl daţi afară, deci, eu am plecat.
Mădălin Ionescu : Pamela stai puţin. Stelian te rog, foarte mult.
Stelian Ogică : Este o frustrată care găseşti tot felul de motive cu Lazarus, cu Vasile, cu frustratul ăsta, stai că am eu. Deci, nu mai pot să suport...
Mădălin Ionescu : Stelian dar nu trebuie să jigneşti o femeie.
.........
Pamela : Care munca ta măi ? Vinzi femei ? Ce faci ?
Mădălin Ionescu : Nu contează ce activitate are fiecare.
Pamela : Vinzi femei ? Ce faci ?
Mădălin Ionescu : Staţi puţin că nu-l aud pe Luis Lazarus.
Pamela : Ce maşini ai ! De la loterie ?
Mădălin Ionescu : Numai puţin, Pamela !
Stelian Ogică : Măi, am maşini, am case. Tu ce ai ?
Mădălin Ionescu : A închis Luis Lazarus....

Astfel, Consiliul a apreciat că în lipsa unei intervenţii ferme a moderatorului emisiunii, care nu a luat atitudine pentru stoparea dialogolui injurios şi a permis invitaţilor să utilizeze un limbaj violent şi vulgar, uneori chiar alimentându-l, emisiunea s-a desfăşurat în afara cadrului legal, conţinutul său fiind de natură să prejudicieze dezvoltarea pshică şi morală a minorilor.

Faţă de aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a fost sancţionat în mod repetat pentru fapte similare, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 16 alin.(1) şi (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2), ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. având licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994, pentru postul de televiziune Antena 1, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 16 alin.(1) şi (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (4) din aceeaşi Decizie.


Către,

S.C. TV ANTENA 1 S.A.
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 1
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 620/02.06.2009 privind amendarea cu 10000 lei a radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul de televiziune Antena 1 şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune Antena 1 cu amenda în cuantum de 10000 lei, întrucât în cadrul emisiunii „Acces direct”, din data de 20 mai 2009, moderatorul acesteia a permis invitaţilor să folosească un limbaj injurios şi violent, inadecvat orei de difuzare, care era accesibilă tuturor categoriilor de public, fapt ce contravine Legii şi Codului audiovizualului.

Potrivit normelor legale, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare minorii nu au acces la programele respective. Pe de altă parte, realizatorii şi moderatorii de emisiuni au obligaţia de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.

Pentru încălcări similare ale prevederilor din domeniul audiovizualului, postul de televiziune Antena 1 a fost sancţionat, numai în anul 2009, cu 7 amenzi în cuantum total de 80.000 lei.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.