Decizia nr. 620 din 07.11.2013

12.11.2013


envoyer l'article par mail title=

 privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A. Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook, corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

 pentru postul de televiziune REALITATEA TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 noiembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la regimul juridic al difuzării publicităţii, în perioada 04-15.10.2013, de către postul REALITATEA TV. Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.8/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-2/25.10.2011).
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 32 alin. (2) şi 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, norme emise în aplicarea Legii audiovizualului.
 Potrivit prevederilor invocate :

  • art. 32 alin. (1) : Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.
  • art. 40 alin. (1) : În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

 În fapt, în perioada 4-15 octombrie 2013, în contextul discuţiilor despre un nou Cod al Insolvenţei, postul REALITATEA TV a difuzat mai multe spoturi al căror conţinut atrăgea atenţia că postul de televiziune respectiv este ţinta unor prevederi ale acestui Cod.
 Spoturile au fost difuzate zilnic, cu o frecvenţă de aproximativ 3-4 spoturi într-un interval orar în primele zile, apoi cu o frecvenţă mai redusă în ultima parte a perioadei menţionate. Fiecare spot a conţinut un însemn grafic – logo-ul televiziunii REALITATEA TV plasat pe o ţintă, însoţit de mesajul ACUM NOI SUNTEM ŢINTA.

 Aceste spoturi, a căror durata variază (câteva zeci de secunde fiecare), au fost de mai multe feluri :

  • spoturi în care jurnalişti, angajaţi ai postului REALITATEA TV, transmit un mesaj actualului Guvern, în special premierului Victor Ponta, prin care afirmă că acesta nu s-a ţinut de promisiunile făcute în campania electorală şi, mai mult, încearcă să închidă o televiziune care nu-i este fidelă – este deci încălcat dreptul la liberă exprimare ;
  • spoturi cu mesaje de încurajare ale telespectatorilor pentru postul REALITATEA TV ;
  • un spot în care premierul Victor Ponta este asociat cu mafia italiană (fondul muzical şi replicile sunt din serialul – La Piovra) ;
  • un spot - copertă care însoţeşte ştirile sau dezbaterile pe tema Codului Insolvenţei.

 Însemnul grafic cu postul REALITATEA TV, plasat pe o ţintă, şi mesajul ACUM NOI SUNTEM ŢINTA mai este prezent şi atunci când sunt afişate pe ecran prevederile vizate din Codul Insolvenţei, prevederi prin care postul REALITATEA TV consideră că este discriminat intenţionat de către Guvernul Ponta.
 Acest însemn grafic nu este prezent permanent pe ecran, ci numai în momentele menţionate mai sus.

 Analizând conţinutul prezentat, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 32 alin. (1) şi 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, întrucât atât prin spoturile prezentate, cât şi prin mesajul „ACUM NOI SUNTEM ŢINTA” s-a indus ideea publicului că prin adoptarea ordonanţei de urgenţă cu privire la procedurile de prevenire a insolvenţei, premierul Victor Ponta încearcă să închidă această televiziune, încâlcându-i astfel dreptul la liberă exprimare şi că postul REALITATEA TV este discriminat intenţionat de către Guvernul condus de Victor Ponta.

 Aceste fapte, cât şi cea în care îl asociază pe dl. Victor Ponta cu mafia italiană, nu au fost susţinute cu dovezi care să ateste veridicitatea informaţiilor prezentate.
 Or, potrivit art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi.
 De asemenea, Consiliul a constatat că frecvenţa cu care au fost difuzate spoturile (de 3-4 ori într-un interval de o oră) a fost excesivă şi transmise într-o manieră nerezonabilă, cu scopul evident de a prejudicia dreptul la imagine a persoanei, fapt ce cotravine prevederilor art. 32 alin. (1) din Codul audiovizualului, care dispun că niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul.
 Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a decis, cu respectarea dispoziţiilor art. 90 alin. (4) şi a condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu somaţie publică.
 În temeiul şi cu respectarea art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 30.8/27.03.2001, al deciziei de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-2/25.10.2011, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 32 alin. (1) şi 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 32 şi 40 din Codul audiovizualului, întrucât, în perioada 4-15 octombrie 2013, în contextul emiterii ordonanţei de urgenţă privind procedurile de prevenire a insolvenţei, a difuzat mai multe spoturi al căror conţinut nu a fost susţinut cu dovezi care să demonstreze publicului că prin adoptarea respectivului act, Guvernul României dorea să suspende activitatea desfăşurată de acest radiodifuzor.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.