Decizia nr. 619 din 07.11.2013

12.11.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. GLOBAL MEDIA EXPERT S.R.L . cu sediul în București, Șos. Colentina, nr. 81, bl. 84/I, sc. 1, et. 4, ap. 11, sect. 2

 pentru postul SPORT TOTAL FM cu sediul în Focșani, str. Brăilei, bl. 15, ap. 1, parter, jud. Vrancea

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 noiembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului notificarea schimbării acționariatului S.C. GLOBAL MEDIA EXPERT S.R.L., înregistrată la CNA cu nr. 11108/18.10.2013. S.C. GLOBAL MEDIA EXPERT S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. R554.2/18.010.2004, eliberată la 05.10.2012 şi al deciziei de autorizare nr. 1157.0/20.07.2006, eliberată la 20.07.2006, pentru postul de radio „SPORT TOTAL FM”.
 În urma analizării notificării de schimbare a acționariatului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CARGO SPEED S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b). -Alin. (1) lit. b) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală. Analizând notificarea schimbării acționariatului S.C. GLOBAL MEDIA EXPERT S.R.L., membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a operat această schimbare la data de 02.07.2013, fără a solicita acordul Consiliului, notificarea fiind înregistrată ulterior la CNA, respectiv în data de 18.10.2013.
 Astfel, din situaţia prezentată a rezultat că structura acționariatului intervenită la data de de 02.07.2013 a constat în retragere asociatului unic Datasoft Specialists AG (Panama) – societate cu acţiuni la purtător, unicul deţinător fiind Chioncel Şerban Eugen și adăugare asociatului unic Călin Letiţia.

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. GLOBAL MEDIA EXPERT S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat structura acționariatului fără a solicita acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări.
 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.
 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. GLOBAL MEDIA EXPERT S.R.L., titular al licenţei audiovizuale licenţei audiovizuale nr. R554.2/18.010.2004, eliberată la 05.10.2012 şi al deciziei de autorizare nr. 1157.0/20.07.2006, eliberată la 20.07.2006, pentru postul de radio „SPORT TOTAL FM”., se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. GLOBAL MEDIA EXPERT S.R.L., deținătoare a postului de radio „SPORT TOTAL FM” cu somaţie publică, întrucât a modificat structura acționariatului fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.