Decizia nr. 619 din 02.06.2009

02.06.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL, CUI 15994676
cu sediul în BUCUREŞTI, Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 iunie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Zori de zi” difuzată în ziua de 29 mai 2009, de către postul OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (având licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 10 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate, radiodifuzorii privaţi pot difuza contra cost numai acele producţii audiovizuale de promovare electorală care sunt realizate de către competitorii electorali şi la care radiodifuzorii nu au niciun fel de contribuţie editorială.

În fapt, în data de 29 mai 2009, începând cu ora 7:35, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea „Zori de zi”, emisiune de divertisment. În cadrul acesteia, începând cu ora 9:08, a fost difuzată emisiunea electorală cu titlul ”România votează ! Pavel Abraham - candidat independent”.

Emisiunea a avut menţiunea „Electoral”, iar la începutul acesteia, în partea de jos a ecranului, a fost afişat următorul text : „Emisiune de promovare electorală contra cost”.

În cadrul emisiunii, moderatorul acesteia, domnul Claudiu Bogdan, a adresat invitatului său întrebări în legătură cu programul electoral şi temele de interes public legate de campania sa electorală. Având în vedere modul în care s-a desfăşurat această emisiune, denumită de radiodifuzor ca fiind una de promovare electorală, Consiliu a constatat că nu au fost respectate prevederile art. 10 din Decizia C.N.A. nr. 391/2009.

Potrivit dispoziţiilor menţionate, emisiunea ar fi putut fi difuzată ca una de promovare electorală contra cost, astfel cum s-a menţionat pe post, doar dacă ea ar fi fost realizată de candidatul prezent în emisiune - domnul Pavel Abraham - fără nicio contribuţie editorială din partea radiodifuzorului.

Or, emisiunea s-a desfăşurat sub forma unei dezbateri, în cadrul căreia moderatorul a adresat întrebări candidatului.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 21 din Decizia CNA nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu somaţie publică, întrucât în ziua de 29 mai 2009, începând cu ora 9.08, a difuzat o emisiune denumită ca fiind de promovare electorală contra cost, deşi, prin conţinut, aceasta a fost una de dezbatere electorală, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 10 din Decizia CNA nr. 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit prevederilor invocate, radiodifuzorii privaţi pot difuza contra cost numai acele producţii audiovizuale de promovare electorală care sunt realizate de către competitorii electorali şi la care radiodifuzorii nu au niciun fel de contribuţie editorială.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.