Decizia nr. 615 din 17.06.2010

17.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4, etaj 2, camera 28, C.U.I. 14080700

pentru postul REALITATEA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunile informative şi de dezbateri difuzate de postul REALITATEA TV în perioada 03-11 iunie 2010.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor înregistrate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 42 alin. (1) şi (2) şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- art. 42 alin. (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

- art. 71 alin. (1) lit. a) În programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte principiul asigurării imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

(3) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post".

Membrii Consiliului au constatat că postul REALITATEA TV a dezbătut, pe parcursul mai multor ediţii de ştiri şi de dezbateri, difuzate în perioada 03-11 iunie 2010, o temă de interes, cea a « clientelismului politic », în cadrul cărora a fost vizat ministrul economiei, dl. Adriean Videanu.

Modul în care radiodifuzorul a abordat acest subiect a constituit, în esenţă, o campanie negativă de presă la adresa d-nului Videanu, cu privire la care postul a ales să difuzeze mai multe emisiuni în care a abordat subiectul referitor la concediile de odihnă efectuate de acesta, precum şi costurile alocate în acest scop.

Redăm din raportul de monitorizare :

« Voce din off (pe fotografiile prezentate în emisiunea  »Ora de foc«  din 03.06.2010) : Grupul de afacerişti din jurul minstrului economiei închiriază destul de frecvent o vilă de lângă Nisa. ... Pentru două săptămâni de vacanţă, apropiaţii lui Adriean Videanu plătesc împreună 200.000 de euro. Numai o masă a grupului costă între 10.000 şi 25.000 de euro. »

De asemenea, în emisiunea „Ora de foc", ediţia din 03.06.2010, de la ora 21.30, pornindu-se de la publicarea unor fotografii într-un cotidian, în care apăreau d-nul Videanu, împreună cu familia şi prietenii, în vacanţă, invitaţii în emisiune şi moderatorul au dezbătut acest subiect, subiect prezentat cu titlul „VIDEANU ŞI TABLAGIII’’.

Comentariile pe marginea acestui subiect au fost de natură a prejudicia dreptul la imagine al domnului Adriean Videanu, inducând publicului ideea că persoanele surprinse în imagini, care se aflau în vacanţă alături de acesta, au beneficiat de anumite avantaje oferite de d-nul Videanu din perspectiva funcţiei de demnitar, ca membru al Guvernului român. Redăm din raportul de monitorizare ;

Adrian Ursu : Vă mai spunem şi povestea de pe Coasta de Azur, acolo unde domnul Adriean Videanu, împreună cu prietenii săi, domnii Ionescu, domnul Dan Drăgoi şi domnul Cernăianu, alături de Raul Doicescu, petrec vacanţele. (lipsă înregistrare)... Fiecare dintre ei, fiice, soţii, o poveste pe care cei de la cotidianul.ro au publicat-o astăzi şi-o să vedeţi că are multe ramificaţii, fiindcă de-acolo, de pe plajă, poţi să ajungi departe, nu numai în larg, ci prin diverse posturi ministeriale, prin diverse consilii de administraţie, prin diverse misiuni economice în străinătate, să prinzi şi contracte importante şi pe urmă, sigur, să-ţi răsplăteşti prietenul generos.

Au fost prezentate fotografii cu menţiunea „cotidianul.ro”, în care Adriean Videanu se afla pe plajă alături de persoane ale căror nume au fost afişate : Adrian Videanu şi Aurel Cernăianu / Bebe Ionescu şi Adriean Videanu. A fost postată şi o fotografie cu precizarea : Elena Băsescu, alături de Syda Ionescu, precum şi altă fotografie, Raul Doicescu şi Bebe Ionescu.

În continuare, realizatorii emisiunii s-au referit la funcţiile publice pe care le-au primit copiii prietenilor lui Adriean Videanu : Bogdan Drăgoi, Monica George Maurer, Bogdan „Syda” Ionescu, Gheorghe „Bebe” Ionescu.

Membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune REALITATEA TV nu a prezentat încă din primele emisiuni un punct de vedere al domnului Videanu referitor la realitatea informaţiilor preluate din presa scrisă şi nu a menţionat că acesta ar fi refuzat să-şi precizeze poziţia în legătură cu subiectul prezentat în aceste emisiuni.

Consiliul a avut în vedere faptul că postul REALITATEA TV a solicitat opinia d-lui Videanu în data de 11 iunie 2010, deşi campania care l-a vizat începuse în data de 03 iunie 2010 ; în această perioadă publicul nu a avut posibilitatea să cunoască şi părerea ministrului Videanu referitoare la problemele puse în discuţie de post.

Membrii Consiliului au apreciat că postul REALITATEA TV s-a limitat în a prelua, fără a face o minimă verificare, informaţii apărute în presa scrisă care îl vizau pe dl. Videanu, la adresa căruia au fost formulate o serie de acuzaţii de natură morală, situaţie în care postul avea obligaţia de a respecta principiul audiatur et altera pars, reglementat de dispoziţiile art. 42 alin. (2) din Codul audiovizualului, obligaţie pe care nu a respectat-o.

O asemenea abordare a fost de natură să încalce dreptul la imagine al acestuia.

Consiliul a apreciat că modul în care acest subiect a fost prezentat a fost de natură să afecteze posibilitatea publicului de a-şi forma propria opinie, în condiţiile în care postul nu a prezentat şi punctul de vedere al ministrului Videanu, în conformitate cu prevederile din legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, în programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte principiul asigurării imparţialităţii şi al echilibrului prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. În acest fel, se asigură şi favorizarea liberei formări a opiniilor. În situaţia în care persoana în cauză refuză să prezinte un punct de vedere, acest fapt trebuie prezentat pe post, lucru care nu s-a întâmplat.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, deşi imaginile care au însoţit comentariile referitoare la concediile de odihnă efectuate de domnul Videanu erau din anul 2007, postul nu a informat publicul în legătură cu acest aspect decât în emisiunea « Ora de foc » din ziua de 03.06.2010, în timp ce în celelalte emisiuni, ca de exemplu, « Realitatea te priveşte » din 07.06.2010 sau « Deschide lumea » din data de 10.06.2010, comentariile şi imaginile au fost prezentate fără această precizare sau informaţii suplimentare în funcţie de care publicul să-şi formuleze o părere corectă şi obiectivă.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere nici dreptului la informare al telespectatorilor şi nici dreptului la imagine al persoanei.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu somaţie publică.

În conformitate cu dispoziţiile art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, S.C. REALITATEA MEDIA S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât a preluat din presa scrisă, fără a verifica veridicitatea tuturor informaţiilor, subiecte referitoare la numirile făcute de ministrul Adriean Videanu, veniturile consilierilor şi persoanele cu care acesta îşi petrece vacanţele în străinătate, subiecte pe care le-a dezbătut în mai multe ediţii de ştiri şi dezbateri, difuzate în perioada 03 - 11 iunie 2010, fără a prezenta, încă din primele emisiuni, punctul de vedere al domnului Videanu.

În acest fel, publicul nu şi-a putut forma propria opinie în legătură cu subiectele dezbătute în emisiuni, fapt ce contravine legislaţiei audiovizuale."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.