Decizia nr. 613 din 25.10.2011

27.10.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L.,

cu sediul în BUCUREŞTI, Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 octombrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la retransmiterea serviciilor de programe în reţeaua de comunicaţii electronice din BUCUREŞTI, aparţinând S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 0739.5/04.03.2008 pentru localitatea BUCUREŞTI.

Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis, în sistem digital, un serviciu de programe fără a fi înscris în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia pentru localitatea BUCUREŞTI. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.La data de 06 septembrie 2011, distribuitorul de servicii S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L. a obţinut acordul Consiliului cu privire la modificarea structurii ofertei de servicii pentru 148 de programe retransmise în sistem digital în localitatea BUCUREŞTI.

În urma verificărilor efectuate în data de 25 octombrie 2011 în reţeaua de comunicaţii electronice din BUCUREŞTI aparţinând S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L., s-a constatat că aceasta retransmitea în plus, în sistem digital, programul RTV ce aparţine S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., fără a fi înscris în oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu la data de 06 septembrie 2011 pentru această localitate. De altfel, reprezentantul S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L., prezent în şedinţa publică din 25 octombrie 2011, a recunoscut că programul RTV ce aparţine S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. se recepţionează, în sistem digital, în reţeaua de comunicaţii electronice din BUCUREŞTI ce aparţine S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul încetării retransmiterii serviciului de programe RTV care nu este înscris în oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu la data de 06.09.2011. În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv amenda contravenţională a cărei limită minimă este de 10.000 de lei.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din BUCUREŞTI, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat programului ce a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de servicii de programe aprobată pentru localitatea BUCUREŞTI, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”