Decizia nr. 612 din 25.10.2011

27.10.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ROMTELECOM S.A.

cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, et. 7-18 din Turnul de Nord, sector 1

pentru localitatea Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 octombrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Bucureşti, aparţinând S.C. ROMTELECOM S.A. Distribuitorul de servicii S.C. ROMTELECOM S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A5656/15.08.2006, pentru localitatea Bucureşti. Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. ROMTELECOM S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis un serviciu de programe fără a fi înscris în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
 Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. ROMTELECOM S.A. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 05.05.2011 cuprinde 93 de programe.
 În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în ziua de 25 octombrie 2011, în localitatea Bucureşti, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. ROMTELECOM S.A. era retransmis în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 05.05.2011, programul RTV.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. ROMTELECOM S.A. şi dispune intrarea de îndată în legalitate. În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Bucureşti, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat programului care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. ROMTELECOM S.A. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Bucureşti, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”