Decizia nr. 612 din 05.11.2013

12.11.2013


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 noiembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, precum şi adresa nr.12457/04.11.2013 emisă de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, şi înregistrată la C.N.A. sub nr. 10479/05.11.2013, cu privire la spoturile publicitare “FULLTILT” şi “POKERSTARS” difuzate de posturile de televiziune, în lunile iulie - august 2013.
 Analizând raportul de monitorizare şi adresa menţionată, membrii Consiliului au constatat că spoturile publicitare “FULLTILT” şi “POKERSTARS”, privind promovarea jocului de noroc poker on-line, au fost difuzate cu încălcarea dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 89 alin. (1) şi 93 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor din Legea audiovizualului :

  • art. 39 alin. (2) : Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Conform prevederilor din Codul audiovizualului : - art. 89 alin. (1) : Jocurile de noroc pot fi difuzate în cadrul unui program audiovizual sau pot fi subiect al unei comunicări comerciale audiovizuale numai dacă sunt autorizate în condiţiile legii. - art. 93 : Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

 Potrivit raportului de monitorizare, pe parcusul lunilor iulie-august 2013, posturile de televiziune Antena 1, GSP TV, PRO TV şi Sport. ro au difuzat spoturi publicitare pentru “FULLTILT”, iar posturile Antena 1, GSP TV, PRO TV, Sport.ro, TVR 1 şi TVR 2 au difuzat spoturi pentru “POKERSTARS”. Redăm din raportul de monitorizare descrierea spoturilor publicitare prezentate exemplificativ :

 1. Spotul „FULL TILT”
 „Spotul „FULL TILT” referitor la un joc de poker on-line a fost difuzat de posturile de televiziune, de exemplu, Antena 1 și PRO TV, în luna iulie 2013, în cadrul grupajelor de publicitate şi a avut o durată de 30 secunde.
 Au fost arătate imagini alb-negru dintr-un loc în care mai multe persoane jucau probabil poker, s-au arătat mai multe secvenţe în care au fost surprinşi jucători în mai multe ipostaze din timpul jocului (împărţirea cărţilor, aruncarea jetoanelor). Au fost redate şi prim-planuri în care s-a arătat concentrarea acestora şi diferite gesturi ce exprimă supărare (ducerea mâinilor la cap), iar la finalul spotului s-au arătat imagini alb-negru cu un jucător ce primeşte o cupă şi îşi exprimă bucuria victoriei (s-au lansat confetti şi jucătorii ridică paharele). S-a titrat : „Acesta nu este un site de jocuri de noroc. Jucaţi poker responsabil”. Apoi s-au afişat sigle în culori : „EUREKA ! EUREKA POKER TOUR”) şi : „FULL Tilt POKER.NET ACOLO JUCĂM” şi mai jos s-a titrat : „Nisipurile de Aur. Bulgaria Hotel International 24-28 Iulie”. Voce : Într-un turneu live, inima-ţi bate mai tare, lumina e mai puternică şi presiunea e mai mare. Dar înainte să te laşi pradă emoţiilor, aminteşte-ţi. Şi victoria va fi mai dulce. Joacă poker live. Concurează cu cei mai buni din regiunea ta. Califică-te acum. On-line pentru Eureka Poker Tour Bulgaria.”

 2. Spotul „POKERSTARS.NET, NADAL VS LUCIA”
 „Spotul izolat „POKERSTARS.NET, NADAL VS LUCIA” referitor la un joc de poker on-line, a fost difuzat de posturile Antena 1 şi Pro TV, în lunile iulie şi august 2013 şi a avut o durată de 10 secunde.
 Spotul a conţinut imagini cu jucătorul de tenis Rafael Nadal jucând poker pe o tabletă (se vede pe tabletă jocul), pe care o ţine în mâini, contra Lucia Aroja (tânăra a apărut în faţa unui laptop. Aceasta şi-a exprimat furia, probabil a pierdut), iar Rafael Nadal a câştigat, acesta a fost arătat apoi într-o cadă de baie cu laptopul într-o mână exprimându-şi bucuria victoriei, a bătut apa cu cealaltă mână. S-a titrat : „Acesta nu este un site de jocuri de noroc. Jucaţi poker responsabil”.
 La final s-a afişat un carton cu sigla „PokerStars.net” cu litera „o” sub forma unei inimi de culoare roşie întoarsă. Voce : Rafael Nadal, contra Lucia Aroja. Noi suntem competiţie oricând.

 3. Spotul „POKERSTARS.NET, CALIFICĂRI”
 „Spotul izolat „POKERSTARS.NET, CALIFICĂRI” referitor la un joc de poker on-line, a fost difuzat de postul Pro TV, în luna august 2013 şi a avut o durată de 10 secunde. Au fost redate imagini cu un jucător în faţa unui computer jucând jocul de poker. A urmat un carton cu sigla „worldchampionship of online poker” şi cu textul „8-29 septembrie calificaţi-vă acum, gratis. La final a fost dat un carton cu sigla „PokerStars.net” cu litera „o” sub forma unei inimi de culoare roşie întoarsă. Voce : Suntem 66 de evenimente, 40 de milioane de dolari premii garantate, noi suntem worldchampionship of online poker.”

 4. Spotul „POKERSTARS.NET, RONALDO, NOI SUNTEM POKER”
 „Spotul „POKERSTARS.NET, RONALDO, NOI SUNTEM POKER” referitor la un joc de poker on-line, a fost difuzat de postul Pro TV şi TVR1, în luna august şi a avut o durată de 30 secunde. Au fost redate imagini cu Ronaldo jucându-se cu mâinile cu un jeton şi făcând o afirmaţie. La final a fost dat un carton cu sigla „PokerStars.net” cu litera „o” sub forma unei inimi de culoare roşie întoarsă. Voce Ronaldo : Ladies and gentleman, know I am poker. (S-a titrat : „Doamnelor şi domnilor acum eu sunt poker”). Voce off : Alăturaţi-vă lui Ronaldo la Pokerstars. Noi suntem poker.”

 În urma vizionării şi analizării spoturilor publicitare menţionate, membrii Consiliului au constatat că informaţiile prezentate în spoturi, difuzate la ore accesibile tuturor categoriilor de public, inclusiv copiilor, sunt de natură să afecteze dezvoltarea morală a minorilor, fapt ce contravine prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea în serviciile de televiziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective. Or, aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, spoturile publicitare FULLTILT” şi “POKERSTARS” au fost difuzate în lunile iulie şi august 2013 la diferite intervale orare, pe parcursul zilei, minorii având posibilitatea neîngrădită de a le viziona.
 Analizând conţinutul spoturilor menţionate, membrii Consiliului au constatat că mesajul transmis de acestea către publicul telespectator era un îndemn de a juca poker, mesaj care, având în vedere orele de difuzare a spoturilor, a putut fi recepţionat inclusiv de publicul minor. De exemplu : “Jucaţi poker responsabil”/ „FULL Tilt POKER.NET ACOLO JUCĂM” / ”Joacă poker live”. Concurează cu cei mai buni din regiunea ta. Califică-te acum. On-line pentru Eureka Poker Tour Bulgaria” / „PokerStars.net” / „40 de milioane de dolari premii garantate” / Noi suntem poker.” / „Alăturaţi-vă...”.
 În scopul protecţiei minorilor, legislaţia audiovizuală ocroteşte această categorie de public printr-o serie de măsuri, una dintre ele vizând intervalele orare în care pot fi difuzate producţiile audiovizuale, indiferent că acestea sunt emisiuni de divertisment, informative ori publicitate.
 În acelaşi sens, la art. 93 din Codul audiovizualului se prevede că orice comunicare comercială audiovizuală trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a copiilor. În raport de dispoziţiile legale invocate, membrii Consiliului au constatat că spoturile analizate, prin care sunt promovate jocuri de noroc, poker on-line, au fost de natură, prin mesajul transmis la o oră accesibilă oricărei categorii de public, să afecteze dezvoltarea morală armonioasă a minorilor.
 Pornind de la premisa că minorii sunt uşor influenţabili comportamental şi nu au o reprezentare corectă a efectelor unei acţiuni, având în vedere capacitatea lor redusă de a discerne, dată de vârstă şi lipsa de experienţă, o publicitate precum cea analizată este de natură a afecta minorii, de a le crea o percepţie greşită asupra modalităţii de a câştiga bani atât de facil.
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că o asemenea modalitate de publicitate contravine prevederilor art. 93 din Codul audiovizualului, potrivit cărora principiul de protecţie a copiilor trebuie să guverneze orice comunicare comercială audiovizuală, indiferent de forma şi de durata acesteia.
 Mai mult decât atât, membrii Consiliului au constatat că spoturile menţionate au fost difuzate şi cu încălcarea prevederilor art. 89 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora jocurile de noroc pot fi difuzate în cadrul unui program audiovizual sau pot fi subiect al unei comunicări comerciale audiovizuale numai dacă sunt autorizate în condiţiile legii. Astfel, din adresa emisă de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc reiese faptul că “FULLTILT şi POKERSTARS promovează jocuri de noroc neautorizate pe teritoriul României” şi că această instituţie “nu a emis nicio licenţă pentru jocuri de noroc on-line”. Jocul de poker este un joc de noroc şi a fost reglementat prin Legea nr. 227/2013 pentru aprobarea OUG nr. 20/2013 privind înfiinţarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

 La art. 3 din OUG din 77/2009 se prevede :
 (1) Prin joc de noroc se înţelege acea activitate comercială care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii : se atribuie câştiguri materiale, de regulă băneşti, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potenţial câştig şi a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câştigurile fiind atribuite prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.
 (2) Sunt incluse în această categorie şi acele activităţi comerciale în care beneficiarii premiilor sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fără implicarea organizatorilor.
 (3) Organizarea oricărui joc de noroc implică existenţa cumulativă a următoarelor elemente : joc şi/sau partidă, taxă de participare sau miză, fond de câştiguri sau premii, mijloace de joc, organizator, participanţi.

 Analizând site-ul Pokerstars.net, site promovat în spoturile mai sus menţionate, se poate observa că acesta cuprinde mai multe linkuri în care unul dintre acestea încarcă automat site-ul de jocuri de noroc Pokerstars.tv, într-o altă secţiune se poate alimenta contul jucătorului pe bani reali, putând achiziţiona credite cu cardul în cadrul platformei de joc pe care acesta îl poate folosi pe parcursul sesiunii de joc. De asemenea, în interiorul site-ului se face menţiunea clară că pot fi acordate câştiguri în cash, iar în cadrul filmelor demonstrative se poate observa clar miza jocului, precum şi depozitele fiecărui jucător în parte. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 73^14 alin. (2) din H.G. nr. 870/2009, printre condiţiile pe care trebuie să îndeplinească platforma de joc pentru ca organizatorul să primească licenţă de organizare şi autorizaţie privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, este ca acesta să ofere învăţarea gratuită a jocurilor de noroc, lucru oferit şi de site-ul Pokerstars.net, site promovat prin intermediul spoturilor publicitare analizate de Consiliu. De exemplu, aşa cum reiese din raportul de monitorizare, la finalul spoturilor pentru POKERSTARS s-a afişat un carton cu sigla „PokerStars.net.”

 În raport de prevederile legale menţionate coroborate cu aspectele invocate, ţinând cont de adresa Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, prin care se precizează faptul că “FULLTILT şi POKERSTARS promovează jocuri de noroc neautorizate pe teritoriul României”, membrii Consiliului au constatat că spoturile publicitare analizate au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 89 alin. (1) din Codul audiovizualului, care dispun că jocurile de noroc pot fi subiect al unei comunicări comerciale audiovizuale numai dacă sunt autorizate în condiţiile legii. Pentru aceste considerente, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea în legalitate în privinţa spoturilor publicitare “FULLTILT” şi “POKERSTARS” difuzate de posturile de televiziune, în sensul ca promovarea să respecte condiţiile specifice comunicărilor comerciale audiovizuale.