Decizia nr. 611 din 05.11.2013

12.11.2013


envoyer l'article par mail title=

 privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A. Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, et. 1, sector 1 C.U.I. R15971591

 pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

 Întrunit în şedinţă publică în data de 05 noiembrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA cu nr. 10.466/02.10.2013, 10525/04.10.2013, 11083/17.10.2013 şi 11.459/23.10.2013, cu privire la regimul difuzării publicităţii în ziua de 17 octombrie 2013, precum şi cu privire la emisiunile de ştiri şi dezbateri difuzate în perioada 02-04.09.2013 şi în ziua de 29 iulie 2013, de postul ANTENA 3.
 Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.3/16.12.2003, decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005 şi reautorizare nr. 882.0-2/24.06.2005).
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile articolelor 40 alin. (1) şi 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 40 alin. (1) : În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
  • art. 64 alin. (1) lit. b) : În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :
     b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

 În fapt, în perioada 02.10.2013, începând cu ora 18.00 şi până pe 06.10.2013, la ora 17.00, pe durata prezentării ştirilor şi a emisiunilor de dezbatere, postul ANTENA 3 a afişat, în partea dreaptă a ecranului, deasupra siglei postului, într-un triunghi pe fond alb cu marginile roşii în care era inserat semnul exclamării şi dedesupt cuvântul Atenţie, scrise cu litere de culoare neagră, un dreptunghi în întregime de culoare roşie, iar sub triunghiul de mai sus, cu litere albe a fost scris : Post tv supus represiunii. De asemenea, în data de 29 iulie 2013, ora 23.00, în dreapta jos, deasupra siglei postului, în dreptunghi pe fundal roşu, cu litere albe, a fost scris alternativ în limba română şi limba engleză următorul anunţ : Post supus ameninţărilor prezidenţiale ; Station subjected to presidential threats.

 n aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi raportul de monitorizare cu privire la difuzarea, în data de 17 octombrie 2013, la orele 11.46 şi 16.45, a unui material video, în care un bărbat citeşte un text cu următorul conţinut : „A sunat ceasul. S-a dat alarma. Traian Băsescu mai are 60 de săptămâni. Pe câţi dintre cei care îi ascultă ordinele ticăloşite îi va trage după el ? Alarmă !”.
 Acest material a fost difuzat începând cu ultima decadă a lunii august a.c., respectiv 21.08.2013 - AMR 68 săptamani (21 august 2013, ora 13.56.01) şi pe 27.08.2013 - AMR 67 săptămâni (27 august 2013, ora 12.11.42).

 Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că mesajele afişate pe ecran în perioada 2-6 octombrie 2013, şi în ziua de 29 iulie 2013, precum şi materialul video prezentat în data de 17 octombrie 2013 au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) şi 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.
 Astfel, Consiliul a apreciat că, prin conţinutul lor, mesajele prezentate în perioada menţionată nu au fost susţinute cu dovezi care să demonstreze publicului telespectator că postul ANTENA 3 a fost supus represiunii şi ameninţărilor prezidenţiale. Această faptă este de natură să prejudicieze dreptul la imagine a persoanei, întrucât, conform primei teze a art. 40 alin. (1), din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi.

 De asemenea, membrii Consiliului au constatat că mesajele difuzate în perioada menţionată nu au fost prezentate cu bună-credinţă, întrucât, prin conţinutul lor, au indus ideea publicului că postul ANTENA 3 este supus represiunii şi ameninţărilor prezidenţiale, ca urmare a deciziei Direcţiei Naţionale Anticorupţie de a-i trimite în judecată, pentru şantaj, pe Sorin Alexandrescu, manager general Antena Group, pe Dan şi Camelia Voiculescu, pe George Daniel Matiescu, şeful Intact Media Publishig şi pe Şerban Pop, fostul şef al ANAF, iar pentru complicitate şi pe persoanele juridice ANTENA GROUP, ANTENA 3 SA şi INTACT MEDIA PUBLISHING.
 Totodată, Consiliul consideră că nici materialul video prezentat în data de 17 octombrie 2013 nu a respectat prevederile legale invocate, întrucât mesajul prezentat nu a fost susţinut de dovezi care să ateste că dl. Traian Băsescu ar fi dat “ordine ticăloşite”.

 Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 76.3/16.12.2003, al deciziei de autorizare nr. 882.0/24.06.2005 şi reautorizare nr. 882.0-2/24.06.2005, pentru postul ANTENA 3, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 40 alin. (1) şi 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 40 şi 64 din Codul audiovizualului, întrucât, în perioada 02-06.10.2013, precum şi în zilele de 29 iulie şi 17 octombrie 2013, a difuzat mesaje al căror conţinut nu a fost susţinut cu dovezi care să demonstreze publicului că acest post a fost supus represiunii şi ameninţărilor prezidenţiale.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.