Decizia nr. 610 din 25.10.2011

27.10.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L

cu sediul în TÂRGU JIU, str. Alexandru Vlahuţă, bl. 1, sc. 1, parter, jud. Gorj

pentru postul RTV

cu sediul în TÂRGU JIU, str. Alexandru Vlahuţă bl. 3, et.1, jud. Gorj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 octombrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la difuzarea serviciului de programe cu denumirea « RTV », de către S.C. RIDZONE COMPUTER.R.L.

Postul de televiziune RTV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011).

În urma analizării raportului menţionat, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece a difuzat un serviciu de programe, fără a deţine decizie de autorizare audiovizuală.

Potrivit dispoziţiior invocate, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală. În fapt, în şedinţa publică din data de 09 iunie 2011, Consiliul a aprobat solicitarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. de modificare a licenţei audiovizuale iniţiale, acordată pentru difuzarea programului prin reţele de comunicaţii electronice, în licenţă audiovizuală prin satelit, pentru difuzarea aceluiaşi serviciu de programe cu denumirea “RTV”, în aceeaşi locaţie pentru care a obţinut decizia de autorizare audiovizuală iniţială, din TÂRGU JIU, str. Alexandru Vlahuţă, bl. 3, et.1, jud. Gorj.

În ziua de 24 octombrie 2011, o echipă formată din inspectori ai Serviciului Inspecţie din cadrul Direcţiei Control şi Digitalizare, precum şi alţi specialişti din cadrul CNA, a efectuat un control la sediul din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1, locaţie autorizată de CNA pentru funcţionarea serviciului de programe de televiziune cu denumirea REALITATEA TV şi a serviciului de programe de radiodifuziune cu denumirea REALITATEA FM ce aparţin S.C. REALITATEA MEDIA S.A. În urma controlului efectuat în locaţia sus-menţionată, s-a constatat că posturile REALITATEA TV şi REALITATEA FM nu mai funcţionau la adresa din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1, pentru care au obţinut deciziile de autorizare audiovizuale, în această locaţie funcţionând un alt serviciu de programe cu denumirea RTV, ce aparţine S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.

Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, potrivit cărora difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Deşi la data de 09 iunie 2011, radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. i s-a eliberat decizia de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciului de programe cu denumirea RTV, pentru locaţia din TÂRGU JIU, str. Alexandru Vlahuţă, bl. 3, et.1, jud. Gorj, la data controlului din 24 octombrie 2011, postul funcţiona într-un alt amplasament (studio) neautorizat de CNA, situat în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1, fapt ce constituie o încălcare a dispoziţiilor legale invocate, întrucât difuzarea serviciilor de programe este permisă numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală, document legal şi absolut obligatoriu ce-i conferă acestuia dreptul de a difuza serviciul de programe în locaţia pentru care i s-a eliberat decizia de autorizare audiovizuală.

De asemenea, potrivit raportului menţionat, membrii Consiliului au constatat că structura programului difuzat de radiodifuzor, la data controlului, diferă de cea aprobată de Consiliu în şedinţa publică din data de 09 iunie 2011. În aceste condiţii, radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 54 alin. (2) raportate la alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în structura programelor. De altfel, reprezentanţii societăţii, prezenţi la control, au recunoscut că au încălcat dispoziţiile legale şi au precizat că în maximum 48 de ore de la data controlului vor depune la CNA dosarul pentru autorizarea studioului amplasat în Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1.

Faţă de toate aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. cu suma de 20.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 281/09.06.2011 şi al deciziei de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011, pentru postul de televiziune RTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) raportate la alin. (1) lit. e) şi art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.