Decizia nr. 610 din 15.06.2010

15.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. EST 1 MEDIA-TV S.R.L.
cu sediul în BÂRLAD, Bd. Republicii nr. 7, jud. Vaslui
C.U.I. R 26073421

pentru postul de televiziune EST 1 TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea regimului difuzării publicităţii în cadrul serviciilor de programe transmise în perioada 26 aprilie – 02 mai 2010, de postul de televiziune EST 1 TV.

Postul de televiziune EST 1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. EST 1 MEDIA-TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 318.6/20.01.2005, decizia de autorizare nr. 1213.0/04.01.2007 şi reautorizare nr. 1213.1/18.08.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 158 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor din Legea audiovizualului, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul EST 1 TV, în perioada 26 aprilie – 02 mai 2010, în intervalele orare 07.00-14.00 şi 18.00-21.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost după cum urmează :

Ziua/interval orar 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00
26.04.2010, luni 15min 01s
27.04.2010, marţi 16min 39s 20min 37s 13min 21s
28.04.2010, miercuri 14min 12s 14min 35s 15min 43s 15min 04s
29.04.2010, joi 18min 02s 21min 04s 14min 23s
30.04.2010, vineri 14min 46s 14min 42s
Ziua/interval orar 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00
01.05.2010, sâmbătă 14min 21s 18min 15s
02.05.2010, duminică 18min 43s 23min 42s 23min 39s 17min 31s

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că durata publicităţii, difuzate în perioada 26 aprilie – 02 mai 2010, a fost depăşită cu minimum 81 de secunde şi maximum 702 secunde.

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat durata grupajelor publicitare difuzate în cadrul emisiunilor monitorizate în perioada 26 aprilie – 02 mai 2010, în intervalele orare 07.00-14.00 şi 18.00-21.00, întrucât a depăşit proporţia maximă de 20% din timpul unei ore date, respectiv limita a 12 minute alocate/permise publicităţii într-un astfel de interval.

Or, normele din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii instituie la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute.

Din conţinutul raportului de monitorizare a rezultat şi faptul că postul de televiziune EST 1 TV a inserat, în cadrul emisiunilor difuzate în perioada monitorizată, 26 aprilie – 02 mai 2010, două spoturi publicitare de promovare a unor servicii medicale şi a unui centru medical.

Primul spot a conţinut referiri la serviciile medicale oferite copiilor şi adulţilor pentru a afla starea de sănătate a organismului prin conectarea la aparatul de biorezonanţă. Au fost prezentate informaţii cu privire la costul şi durata acestui tip de investigaţii, precum şi informaţii privind numărul de telefon pentru programări.

În cel de-al doilea spot au fost prezentate serviciile medicale oferite clienţilor de Policlinica Dr. Stoian– Dr. Unguranu din Bârlad, precum şi informaţii referitoare la numerele de telefon la care publicul poate apela pentru programări.

Redăm din raportul de monitorizare conţinutul celor două spoturi :

Spotul nr.1 :

„Analiza sănătăţii prin biorezonanţă pentru copii şi adulţi, nedureros şi fără radiaţii. Prin conectarea la aparatul de biorezonanţă poţi avea informaţii despre starea de sănătate a organismului în momentul actual. Testul de biorezonanţă costă 100 de lei şi durează aproximativ 30 de minute. Pentru programări sunaţi la 0746.985.566.”

Spotul nr.2 :

„Profesionalism, corectitudine, confindenţialitate. Policlinica Dr. Stoian - Dr. Unguranu aflată în centrul Bârladului, în laterala primăriei, aduce un suflu nou pe piaţa medicală. Noi credem că întotdeauna este mai simplu să previi decât să tratezi. Concepută ca un centru multifuncţional, Policlinica Dr. Stoian-Dr. Unguranu oferă clienţilor o bogată gamă de servicii medicale. Printre ultimele achiziţii se pot menţiona o combină pentru examenul oftalmologic complet şi un ecograf 3, 4 D. Serviciile se desfăşoară într-un spaţiu modern, cu ambient plăcut, conceput la standarde europene. Nu în ultimul rând, Policlinica Dr. Stoian - Dr. Unguranu efectuează îngrijiri la domiciliu în baza recomandării medicului specialist, gratuit în limita fondurilor şi contracost. Pentru relaţii şi programări sunaţi la 0235/423.765 sau 0335/411.400.”

Membrii Consiliului au constatat că, prin inserarea în cadrul calupurilor publicitare a unor spoturi care au promovat un centru medical, precum şi alte servicii medicale, radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile imperative ale art. 158 alin. (1) din Codului audiovizualului, care interzic difuzarea oricărei forme de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private.

Faţă de aceste considerente, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2), precum şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. EST 1 MEDIA-TV S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. TV 318.6/20.01.2005, decizia de autorizare nr. 1213.0/04.01.2007 şi reautorizare nr. 1213.1/18.08.2009, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 158 alin. (1) din din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. EST 1 MEDIA-TV S.R.L.
Bd. Republicii nr. 7
Localitatea BÂRLAD, jud. Vaslui
C.U.I. R 26073421

pentru postul de televiziune EST 1 TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 610/15.06.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. EST 1 MEDIA-TV S.R.L. pentru postul de televiziune EST 1 TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 17.30-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul EST 1 TV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât durata publicităţii difuzate în perioada 26 aprilie - 02 mai 2010, în intervalele orare 07.00-14.00 şi 18.00-21.00, a depăşit timpul permis acesteia în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală. Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.

De asemenea, în cadrul emisiunilor difuzate au fost inserate două spoturi de promovare a unor servicii medicale şi a unui centru medical, fapt interzis de prevederile Codului audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.