Decizia nr. 61 din 27.01.2009

27.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5 000 lei a S.C. TV ANTENA 1 S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. RO1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1
Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia monitorizare, în baza reclamaţiilor nr. 51/06.01.2009, nr. 52/06.01.2009, nr. 83/07.01.2009 şi nr. 839/23.01.2009, privind emisiunea „Test de fideliate”, transmisă în data de 5 ianuarie 2009 de postul de televiziune Antena 1. Emisiunea a constituit o redifuzare a ediţiei transmise în data de 17 noiembrie 2008

Postul de televiziune Antena 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 16 alin (1) şi (3) şi art. 21 alin.(1) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

Conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Codul audiovizualului, criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora, iar criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele :

a) numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul producţiei audiovizuale ;
b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
k) calitatea şi tipologia limbajului ;
l) genul sau temele producţiilor audiovizuale.”

Art. 21 alin.(1) din actul normativ indicat prevede că producţiile audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani se difuzează numai în intervalul orar 22,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă.

În fapt, postul de televiziune Antena 1 a redifuzat, în ziua de 5 ianuarie 2009, în intervalul orar 20.34 - 22.22, emisiunea „Test de fidelitate” difuzată în data de 17.11.2008, având semnul de avertizare “12”. În cadrul emisiunii au fost prezentate două cazuri în care tinerele au apelat la această emisiune pentru a testa fidelitatea partenerilor de viaţă.

Astfel, primul caz a fost al unui cuplu de tineri, Iulia şi Ciprian, în care Iulia, având suspiciuni cu privire la fidelitatea partenerului ei, a venit la emisiune pentru a fi ajutată să lămurească acest aspect.

În preambulul cazului a fost prezentată ispita, Oana, şi calităţile care o recomandă pentru acest rol. În timpul acestei prezentări ispita îmbrăcată în lenjerie intimă dansează provocator în semi-întuneric. Spre sfârşitul cazului, ispita reuşeşte să-l seducă pe Ciprian, fiind prezentate imagini cu aceştia privind reprezentarea preludiului unui act sexual. Exemplificăm din raportul de monitorizare : „Voce din off : Deşi are doar 21 de ani, Oana se consideră o femeie în toată puterea cuvântului.

Frumoasa ispită este studentă la psihologie şi spune despre ea că poate citi gândurile bărbaţilor. În timpul acestei prezentări Oana dansează în semi-întuneric, cu mişcări provocatoare.

Oana s-a descris astfel : Îmi place foarte mult să mă distrez, să merg în club în special, să mă plimb cu maşinile, să merg la solar, la sală, să merg la cumpărături, să-mi cumpăr multe haine, mai ales lenjerie intimă. (În imagini Oana îmbrăcată în lenjerie intimă se mişcă provocator.) Voce din off : Sigură de calităţile pe care le deţine, Oana a frânt multe inimi de-a lungul timpului”

În cel de al doilea material a fost prezent cazul cuplului de tineri Bogdan şi Nataşa, în care, de asemenea, fata are îndoieli cu privire la fidelitatea partenerului.

Cazul a început cu prezentarea ispitei, Alexia, şi a însuşirilor care o recomandă ca fiind ispita ideală pentru Bogdan. În timpul prezentării au fost inserate imagini cu Alexia în lenjerie intimă pe cal, cum se mângăie şi face mişcări lascive, iar spre sfârşitul materialului au fost prezentate imagini privind reprezentarea actului sexual dintre ispită şi Bogdan.

Redăm din raportul de monitorizare : „După câteva momente în care cei doi devin din ce în ce mai intimi, Alexia l-a dezbrăcat de pantaloni pe Cătălin care spune : Poţi să-mi faci ce vrei !
Alexia : Cum vreau eu ?

Alexia şi-a dat lenjeria jos şi a rămas goală. Cei doi se sărută din ce în ce mai intens.

Nataşa : A zis că se duce să călăresacă dar nu mi-a zis ce iapă s-a dus să călărească ! (...) Cred că nu vrei să faci şi sex ? Te tai în bucăţi, mă, dacă încerci !

După ceva vreme, Nataşa, împreună cu Ionuţ Adăscăliţei şi nişte persoane mascate, au intrat peste cei doi în cameră. Cătălin s-a ridicat de pe pat, gol, o parte a corpului fiind blurată.

Cătălin : Ce e cu tine fă, aici ? ( ...) Ce-i fă, cu tine aici ? Pleacă, fă, de aicea, fă ! (...)Pleacă fă, de aici că te omor ! Du-te la mă-ta acasă
Nataşa : Îţi dau una acolo-n pantaloni de nu ţi se mai scoală niciodată !
Cătălin : Ce vorbeşti, că uite, că se scoală !”

În urma vizionării înregistrării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că în ambele cazuri au fost difuzate imagini cu scene de nuditate, sex şi violenţă.

Chiar dacă unele cuvinte triviale folosite de protagonişti au fost acoperite cu bip-uri, Consiliul apreciază că, în raport de criteriile generale de clasificare reglementate de art. 16 din Codul audiovizualului, radiodifuzorul a încadrat greşit această emisiune ca fiind o producţie audiovizuală dintre cele interzise copiilor sub 12 ani, difuzând-o după ora 20.00, având în vedere că aceasta a conţinut scene de nuditate,sex şi violenţă.

Membrii Consiliului au apreciat că, prin imaginile prezentate, personajele şi limbajul folosit, emisiunea « Test de fidelitate » se încadrează în categoria producţiilor audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani, care poate fi difuzată numai după ora 22.00.

Membrii Consiliului consideră că difuzarea unor astfel de producţii audiovizuale la o oră la care copiii au acces neîngrădit la vizionare este de natură a afecta dezvoltarea psihică şi morală a acestora, întrucât în cadrul acestei emisiuni au fost prezentate scene de nuditate, reprezentarea actului sexual, precum şi o variantă de comportament familial (violenţă), faţă de care copiii, care nu au reprezentarea faptelor şi care au discernământul redus, îl pot asimila cu uşurinţă unui model normal de viaţă şi de familie.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că informaţiile oferite părinţilor şi recomandarea radiodifuzorului cu privire la genul programului nu au permis acestora să facă alegerea potrivită astfel încât cerinţele de protecţie a copiilor şi de vizionare în familie a programelor audiovizuale să fie respectate.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5 000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 16 alin (3) şi art. 21 alin.(1) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91 alin.(1) şi (3) din aceeaşi lege şi ale art. 162 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. având licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994, pentru postul de televiziune Antena 1, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5 000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 16 alin (3) şi art. 21 alin.(1) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. TV ANTENA 1 S.A.
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 1
Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 61/27.01.2009 privind amendarea cu 5 000 lei a radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul de televiziune Antena 1 şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune Antena 1 cu amenda în cuantum de 5 000 lei, întrucât emisiunea „Test de fidelitate”, din ziua de 5 ianuarie 2009, în care a fost utilizat un limbaj vulgar şi în care au fost prezentate scene de violenţă, nuditate şi de reprezentare a actului sexual a fost încadrată greşit şi difuzată la o oră nepotrivită în raport de conţinutul acesteia, aspecte semnalate şi de mai mulţi telespectatori care s-au adresat Consiliului cu reclamaţii în acest sens.

Postul de televiziune Antena 1 a difuzat emisiunea începând cu ora 20.34, oră la care minorii au acces neîngrădit la vizionarea programelor audiovizuale, fapt de natură a prejudicia dezvoltarea psihică şi morală a acestora.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.