Decizia nr. 609 din 15.06.2010

15.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 30 000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost respectată durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciului de programe, difuzată de către postul de televiziune OTV, în perioada 18-24 aprilie 2010.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul OTV în intervalul orar 18.00-23.00, în perioada 18-24 aprilie 2010, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră, inserată între ecrane, în cadrul grupajelor, a fost după cum urmează :

Nr. depăşiri : 12
Total timp depăşire : 1 oră 01 min 50 sec

Interval orar / Durata orara a publicitatii [sec]

Data 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00
18.04.2010 361 587 167 760 1002
19.04.2010 360 414 467 587 537
20.04.2010 237 137 1201 624 836
21.04.2010 328 42 1165 253 1176
22.04.2010 428 471 645 702 1279
23.04.2040 609 515 898 30 967
24.04.2010 745 465 474 886 1435

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că au fost constatate 12 depăşiri, iar timpul total de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada monitorizată, precizată în raportul de monitorizare, a fost de 1 oră 1 minut şi 50 de secunde, depăşirile fiind cuprinse între minimum 25 de secunde şi maximum 710 secunde în cadrul unei ore.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a fost sancţionat anterior, în mod repetat, pentru încălcarea dispoziţiilor din legislaţia audiovizuală privind regimul difuzării publicităţii în cadrul serviciilor de programe, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. cu suma de 30.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78/05.02.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 609/15.06.2010 privind amendarea cu 30.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă în cuantum de 30.000 lei, întrucât, în perioada 18-24 aprilie 2010, a încălcat prevederile referitoare la difuzarea publicităţii, depăşind cu mult durata legală a acesteia.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, proporţia de spoturi publicitare dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.