Decizia nr. 608 din 15.06.2010

15.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. COZA MEDIA S.R.L.,
pentru postul MARAMUREŞ TV

S.C. COZA MEDIA S.R.L.
Str. Forestierului nr. 213
BAIA SPRIE Jud. Maramureş

pentru postul MARAMUREŞ TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 6727/17.05.2010, cu privire la emisiunea „Scoala cu opt elevi” difuzată de postul MARAMUREŞ TV din Baia Sprie, în data de 16.05.2010.

Postul de televiziune MARAMUREŞ TV din Baia Sprie aparţine radiodifuzorului S.C. COZA MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 380.2/22.05.2006, decizia de autorizare nr. 1200.0/04.01.2007 pentru localitatea Baia Sprie, judeţul Maramureş).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. COZA MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 30 şi 42 alin. (1) şi (5) din Decizia nr. 187/2006 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit normelor invocate :

Art. 30

Radiodifuzorii au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi să nu profite de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.

Art. 42

(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine

(5) Sunt interzise în programele audiovizuale orice referire peiorativă la adresa persoanelor în vârstă sau cu dizabilităţi, precum şi punerea acestora în situaţii ridicole ori umilitoare.

În fapt, postul de televiziune Maramureş TV a difuzat în data de 14.05.2010, începând cu ora 20.20, emisiunea „Şcoala cu opt elevi”. Programul a fost difuzat şi în reluare în ziua de 16 mai, începând cu ora 11.00 şi în 17 mai 2010, începând cu ora 09.30.

Emisiunea, de gen „reportaj”, a fost realizată de dl. Alin Preda, în comuna Giuleşti, Maramureş şi a cuprins mai multe interviuri luate unor locuitori ai comunei, cărora li s-a cerut părerea despre situaţia comunităţii lor.

Subiectele abordate au privit situaţia economică şi tăierile de pensii, iar viceprimarul localităţii a vorbit despre situaţia bugetului comunei, despre cheltuielile tot mai mari şi încasările la buget, care sunt insuficiente. În timpul dialogului cu viceprimarul, s-a discutat şi despre situaţia şcolilor din comună, acesta amintind despre cazul Şcolii cu clasele I-IV din satul Fereşti (aparţinător de Giuleşti), unde studiază doar opt elevi din clase diferite, şcoala având condiţii igienico-sanitare precare, dar fiind ţinută în funcţiune la insistenţele părinţilor, în ciuda faptului că, la 2 kilometri distanţă se află o şcoală foarte bine dotată.

La şcoală, realizatorul însoţit de viceprimar s-a întâlnit cu învăţătoarea celor opt elevi. Aflând că predarea se face simultan la copii aflaţi în clase diferite, dl Alin Preda a comentat ironic procesul de învăţământ din şcoală, fapt ce a jignit cadrul didactic, care a fost pus într-o situaţie neplăcută.

Redăm din raportul de monitorizare :

„Alin Preda : ...cu unii faceţi citire, cu unul geografie şi cu unul biologie, sau ce se face..
Învăţătoare : Ce este..
Alin Preda : De unde ştiţi atâtea ? Ah, pentru că sunteţi învăţător, da, corect.
Învăţătoare : Nu ştiu, mă luaţi cam tare (învăţătoarea are o expresie jignită)
Alin Preda : Cu ce ?
Învăţătoare : Păi aşa...
Alin Preda : Ne cerem scuze, dar nu ăsta era scopul (...) Cred că aceşti copii ar face şcoală mai bună într-o clasă normală, ăla de la clasa I-a la clasa I-a, ăla de la clasa a II-a la clasa a II-a, nu ? Sau greşesc ?
Învăţătoare : Păi, părerile sunt împărţite.
Alin Preda : Păi nici la privaţi, la Harvard, nu există profesorul şi 3 copii sau ştiu eu...nu ? (în acest moment învăţătoarea începe să plângă) Nu vă supăraţi, că nu pe dumneavoastră vă certam.....N-ar fi mai bine să...vai de mine, îmi cer scuze”.

Analizând, din perspectiva obiectului sesizării înregistrate, modul în care s-a desfăşurat discuţia dintre reporter şi cadrul didactic, membrii Consiliului au constatat că reporterul a profitat de buna-credinţă a doamnei învăţătoare şi de disponibilitatea acesteia de a participa la discuţie şi a abordat subiectul predării simultane într-o manieră subiectivă, ironică.

Membrii Consiliului au constatat că, în ciuda faptului că s-a scuzat, reporterul a continuat discuţia tot pe un ton ironic, de natură să o pună pe doamna învăţătoare într-o situaţie jenantă, de inferioritate, cu consecinţa prejudicierii dreptul la imagine a acesteia.

Tonul pe care au fost făcute comentariile, precum şi inducerea ideii că predarea simultană nu este o soluţie corectă pentru copii, au fost de natură a umili cadrul didactic şi au declanşat o reacţie emoţională din partea acestuia, care, indirect era acuzat că greşeşte sau că nu poate gestiona în mod optim situaţia predării simultane.

Consiliul a apreciat că lipsa de tact a realizatorului şi agresivitatea verbală, emoţională, de care a dat dovadă în exprimarea şi susţinerea propriei opinii, nu pot fi scuzate de faptul că subiectul abordat era unul de interes public.

Consiliul consideră că realizatorii şi moderatorii emisiunilor trebuie să fie arbitri neutri, să prezinte situaţiile aduse în atenţia publicului cu obiectivitate şi imparţialitate, iar atunci când îşi susţin propriile opinii, să nu o facă pe un ton acuzator, care să-i jignească pe cei care nu le împărtăşesc punctul de vedere şi care să prejudicieze imaginea publică a acestora.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. COZA MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune MARAMUREŞ TV din Baia Sprie şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul MARAMUREŞ TV cu somaţie publică, întrucât comentariile făcute de realizatorul emisiunii „Şcoala cu opt elevi” din 14 mai 2010, în timpul conversaţiei cu un cadru didactic din satul Fereşti, au avut un caracter ironic, de natură să pună într-o situaţie jenantă persoana în cauză, căreia i-a afectat astfel imaginea şi demnitatea.

Potrivit Codului audiovizualului, radiodifuzorii au obligaţia să nu profite de buna-credinţă a persoanelor şi să nu le pună pe acestea în situaţii umilitoare”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.