Decizia nr. 606 din 15.06.2010

15.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NEWS TELEVISION (ROMANIA) S.R.L.,
pentru postul de televiziune B1TV

S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L.
Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, camera 26, sector 1 BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune B1TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, Bucureşti, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul programelor difuzate în perioada 18 - 24 aprilie 2010, de către postul de televiziune B 1 TV.

Postul de televiziune B1TV aparţine S.C. NEWS TELEVISION (ROMANIA) S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul B 1 TV în perioada 18-24 aprilie 2010, s-a constatat că în intervalul orar 18.00-23.00, durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

Interval orar / Durata orară a publicităţii [sec]

Data 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00
18.04.2010 660 598 650 457 923
19.04.2010 385 417 600 570 242
20.04.2010 466 320 592 715 312
21.04.2010 404 369 686 529 212
22.04.2010 316 517 590 487 536
23.04.2040 625 532 466 388 500
24.04.2010 517 508 497 565 635

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că în data de 18 aprilie 2010, publicitatea difuzată de postul B1 TV în intervalul orar 22.00-23.00 a fost peste durata maximă legală, depăşirea fiind de 3 minute şi 23 de secunde.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION (Romania) S.R.L. pentru postul de televiziune B1 TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune B1 TV cu somaţie publică, întrucât, în data de 18 aprilie 2010, a depăşit durata legală a publicităţii.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, proporţia de spoturi publicitare dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 12 minute."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.