Decizia nr. 605 din 15.06.2010

15.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
pentru postul de televiziune PRIMA TV

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. C.U.I. 4747298
B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2 BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost respectată durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, difuzate de către postul de televiziune PRIMA TV, în perioada 18 – 24.04.2010.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.2/25.06.1993 şi decizia de autorizare nr. 101.0/24.03.1995).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (720 secunde).

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul PRIMA TV în intervalul orar 18.00-23.00, în perioada 18-24 aprilie 2010, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră, inserată între ecrane, în cadrul grupajelor, a fost după cum urmează :

Nr. depăşiri : 13 Total timp depăşire : 2 min. 48 sec.

Interval orar / Durata orara a publicitatii [sec]

Data 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00
18.04.2010 723 705 707 719 720
19.04.2010 720 722 721 720 720
20.04.2010 719 720 721 720 724
21.04.2010 591 837 711 696 721
22.04.2010 727 718 703 720 725
23.04.2010 701 724 709 705 737
24.04.2010 723 723 706 717 719

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că au fost constatate 13 depăşiri, iar timpul total de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada monitorizată, precizată în raportul de monitorizare, a fost de 2 minute şi 48 de secunde, depăşirile fiind cuprinse între o secundă şi aproximativ 2 minute în cadrul unei ore.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune PRIMA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRIMA TV cu somaţie publică, întrucât în perioada 18-24 aprilie 2010 a încălcat prevederile referitoare la difuzarea publicităţii, depăşind durata legală a acesteia.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, proporţia de spoturi publicitare dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 12 minute."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.