Decizia nr. 604 din 15.06.2010

15.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, etaj 1, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în perioada 18 - 24 aprilie 2010, de către postul de televiziune ANTENA 3.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

În urma analizării raportului de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul ANTENA 3, în perioada 18 - 24 aprilie 2010, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră a fost, după cum urmează :

Interval orar / Durata orară a publicităţii [sec]

Data 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00
18.04.2010 711 712 705 561 836
19.04.2010 716 524 716 705 720
20.04.2010 667 681 701 610 814
21.04.2010 712 688 640 701 689
22.04.2010 702 718 689 633 793
23.04.2040 719 716 698 716 719
24.04.2010 710 705 690 712 723

Nr. depăşiri : 4 ; Total timp depăşire : 4 min 46 sec

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, a variat între minimum 3 secunde şi maximum 116 secunde.

Or, normele din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (respectiv 720 secunde).

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. cu somaţie publică. În conformitate cu dispoziţiile art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. - pentru postul de televiziune ANTENA 3 - şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00-21.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu somaţie publică, întrucât durata publicităţii difuzate în perioada 18-24 aprilie 2010, în intervalul orar 18.00-23.00, a depăşit timpul permis acesteia în cadrul unei ore date, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 35 din Legea audiovizualului, care prevăd că durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.