Decizia nr. 603 din 15.06.2010

15.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
cu sediul în str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de consultanţă întocmit de Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti’’ al Academiei Române, cu privire la calitatea limbii române folosite în emisiunile audiovizuale ce au fost difuzate în perioada 1 – 30 aprilie 2010 de către postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.1/01.06.2010).

Analizând raportul precizat mai sus, membrii Consiliului au constatat că S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 88 ale Titlului V – Responsabilităţi culturale - din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română.

Potrivit raportului specialiştilor de la Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti’’ al Academiei Române, în perioada menţionată au fost monitorizate, sub aspect lingvistic, doar intervenţiile verbale şi mesajele scrise (titrări, crawluri) pentru care îşi asumă responsabilitatea redactorii şi colaboratorii posturilor respective, nu şi secvenţele verbale aparţinând invitaţilor în studio, urmărindu-se transmisiunile de la ore de vârf, emisiunile de ştiri şi dezbateri. Au fost semnalate : greşeli de ortografie, de punctuaţie, de ortoepie, de morfosintaxă (morfologie şi sintaxă), precum şi greşeli de lexic şi semantică.

Astfel, numărul erorilor de folosire a limbii române în emisiunile difuzate de postul OTV în perioada monitorizată a fost de 112, ceea ce dovedeşte o depreciere semnificativă a calităţii limbii române în cadrul programelor audiovizuale difuzate de acest post de televiziune. Spre exemplificare, cităm din raportul privind „Rezultatele monitorizării privind calitatea limbii române la posturile de radio şi televiziune (luna aprilie 2010)”, întocmit de Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti’’ al Academiei Române :

PDF - 177.6 ko
Tabel
Decizia nr. 603 din 15.06.2010

Având în vedere nerespectarea normelor de exprimare corectă, constatată în cadrul programelor audiovizuale, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală în ceea ce priveşte asigurarea respectării normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, fapt ce contravine prevederilor art. 88 din Codul audiovizualului.

Pentru toate aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării normelor de exprimare în audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu somaţie publică, întrucât în luna aprilie 2010 a înregistrat un număr total de 112 de greşeli de folosire a limbii române, în creştere faţă de perioada monitorizată anterior, când au fost constatate 92 de astfel de erori.

Prezentăm o selecţie din greşelile semnalate :

- „pensiile trebuiesc calculate” – corect : „pensiile trebuie calculate” ;
- „ce le oferiţi de 1 mai la buzoieni” – corect : „ce le oferiţi de 1 mai buzoienilor” ;
- „mă număr printre cei care chiar lucram în televiziunea publică” – corect : „ mă număr printre cei care chiar lucrau în televiziunea publică” ;
- „problema cea mai greu de corectat” – corect : „problema cel mai greu de corectat.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.