Decizia nr. 601 din 15.06.2010

15.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4, etaj 2, camera 28, C.U.I. 14080700

pentru postul REALITATEA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de consultanţă întocmit de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, cu privire la calitatea limbii române folosite în emisiunile audiovizuale ce au fost difuzate în luna aprilie 2010 de postul de televiziune REALITATEA TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

Analizând raportul precizat mai sus, membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune REALITATEA TV a încălcat prevederile art. 88 din Titlul V – Responsabilităţi culturale - din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română.

Potrivit raportului specialiştilor de la Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, în perioada menţionată s-au efectuat 300 de ore de monitorizare, urmărindu-se în primul rând transmisiunile de la ore de vârf, în special emisiunile de ştiri şi dezbateri. Au fost monitorizate, sub aspect lingvistic, doar intervenţiile verbale şi mesajele scrise (titrări, crawluri) pentru care îşi asumă responsabilitatea redactorii şi colaboratorii posturilor respective, nu şi secvenţele verbale aparţinând invitaţilor în studio.

Au fost semnalate greşeli de ortografie, semantică, morfologie, ortoepie, sintaxă, punctuaţie, greşeli de tehnoredactare.

În raportul întocmit de reprezentanţii Institutului s-a insistat asupra erorilor elementare, unanim recunoscute ca atare de specialişti, semnalate şi de precedentele rapoarte de monitorizare. În textele scrise (foarte scurte) care apar pe ecran s-au înregistrat greşeli de ortografie şi punctuaţie. În perioada monitorizată au fost înregistrate, mai multe cazuri de scriere greşită cu un singur i final, în loc de doi : De exemplu : „Nu va fi prezent la funerali” (18.IV), corect : funeralii ; Cel mai des au fost încălcate regulile de utilizare a virgulei : aceasta apare, incorect, între subiect şi predicat. De exemplu : „Cel care vinde, va lăsa un mic ajutor pentru biserică” (6.IV).

În pronunţare, cele mai grave neglijenţe au fost ilustrate, în perioada monitorizată, de forme ca : [şpreiul] (6.IV) − corect : [spreiul] ; „[ecsact]” (7.IV) − corect : [egzact] ; „[ecsemplu]” (8.IV) - corect : [egzemplu] ;

Dintre abaterile de la norma de accentuare, a fost semnalată forma prevederi (7.IV) − corect : prevederi.

În domeniul morfologiei, s-a constatat răspândirea unor forme neacceptate de normă. Astfel, s-a constatat utilizarea formelor hibride de indicativ imperfect vroia. Forma corectă este cea fără -r- în radical : voia.

S-a folosit frecvent forma verbului a trebui, la indicativ prezent, cu forma de persoana a III-a plural trebuiesc, în locul formei unice de prezent trebuie : „s-ar putea să fie drepturi care trebuiesc acordate”.

În sintaxă, s-a înregistrat din nou utilizarea fără prepoziţia pe a pronumelui relativ care, cu funcţie de complement direct : „din informaţiile care le am până acum” – corect : informaţiile pe care le am până acum”.

S-au înregistrat construcţii incorecte de dezacord, acestea nefiind efectul accidental al grabei sau al neatenţiei.

S-a constatat în mod frecvent pierderea acordului în caz, manifestată mai ales la adjectivul de tip participial.

Ca şi în perioadele de monitorizare precedente, a fost observată extinderea abuzivă a folosirii prepoziţiei pe : „spune că pe imagini a mai recunoscut şi alţi poliţişti” (2.IV) – corect : în imagini... ; „Această informaţie, în formă de document, circulă pe televiziuni şi în presă şi pe agenţiile de ştiri de şapte ore... ” (7.IV) – corect : ...circulă la televiziuni şi la agenţiile de ştiri... ; „[X] este pe telefon” (16.IV) – corect : este la telefon etc.

Construcţia greşită “ca şi”, cu şi parazitar (atunci când ca are sensul „în calitate de” şi în contextele în care nu se pune problema evitării unei cacofonii) se păstrează la fel de frecventă, la multe posturi. De exemplu, în data de 18 aprilie 2010 a fost folosită expresia : „Lech Kaczyński, ca şi şef de stat” – corect : Lech Kaczyński, ca şef de stat ;

Numărul erorilor de folosire a limbii române în emisiunile difuzate de postul REALITATEA TV, în luna aprilie 2010, a fost foarte mare, ceea ce dovedeşte o depreciere semnificativă a calităţii limbii române în cadrul programelor audiovizuale difuzate de acest post de televiziune.

Spre exemplificare, cităm din raportul privind calitatea limbii române în audiovizual, întocmit de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române :

PDF - 179 ko
Tabel
Decizia CNA nr. 601/15.06.2010

Având în vedere nerespectarea normelor de exprimare corectă, constatată în cadrul programelor audiovizuale menţionate în raport, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală în ceea ce priveşte asigurarea respectării normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, fapt ce contravine prevederilor art. 88 din Codul audiovizualului.

Pentru toate aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A., pentru postul REALITATEA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât în luna aprilie 2010 a înregistrat un număr total de 78 de greşeli de folosire a limbii române, în creştere faţă de perioada monitorizată anterior, când au fost constatate 55 de astfel de erori.

Prezentăm o selecţie din greşelile semnalate :
“domnul Surugiu vroia” – corect : “domnul Surugiu voia” ;
“cei mai bine plătiţi pensionari” – corect : “cel mai bine plătiţi pensionari” ;
“drepturi care trebuiesc acordate” – corect : “drepturi care trebuie acordate” ;
“un cent e în buzunarul, doi cenţi e în buzunarul” – corect : “un cent e în buzunarul, doi cenţi sunt în buzunarul.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.