Decizia nr. 6 din 08.01.2009

08.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
pentru postul de televiziune PRIMA TV

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune PRIMA TV
B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, sector 6
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 08 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea-concurs „Ring-ring”, ediţiile din zilele de 8, respectiv 16 decembrie 2008, difuzate de postul Prima TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.1/25.06.1993, decizia de autorizare nr. 101.0-1/24.03.1995).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii menţionate mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 101 alin. (1) lit. c), alin. (6) şi (7) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 181/2008.

La art. 101 alin. (1) lit.c) din decizia invocată se prevede :

„alin. (1) - Comunicarea în cadrul unei emisiuni a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie, în scopul invitării publicului de a participa la un concurs cu premii, trebuie să respecte următoarele cerinţe :

(…) lit. c) - în situaţia în care tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului (apel fără răspuns), acest lucru va fi adus la cunoştinţă publicului pe parcursul emisiunii, periodic, atât sub formă scrisă, cât şi oral."

Potrivit dispoziţiilor art. 101 alin. (6) din aceeaşi decizie, emisiunile de jocuri şi concursuri interactive, cu premii în bani, la care publicul este invitat să participe prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pot fi difuzate numai în direct doar în intervalul orar 22.00-6.00.

Alin. (7) al art. 101 din acelaşi act normativ prevede că este interzisă solicitarea insistent adresată publicului de a participa la astfel de jocuri şi de concursuri.

Conform dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 181/2008, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

În fapt, în zilele de 8 şi 16 decembrie 2008, începând cu ora 07.30, postul Prima TV a difuzat emisiunea-concurs „Ring-ring".

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii respective, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 101 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului, întrucât publicul nu a fost informat pe parcursul emisiunii, în mod periodic, verbal, cu privire la faptul că tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului de apel.

Astfel, în ediţia din data de 08.12.2008, deşi în debutul acesteia prezentatoarea a precizat că tariful se aplică din momentul formării numărului de telefon, pe parcursul desfăşurării emisiunii nu a mai fost făcută nici o menţiune verbală sub acest aspect.

Nici în cadrul ediţiei din data de 16.12.2008, radiodifuzorul nu a informat publicul, în mod periodic, verbal, cu privire la tarifarea automată din momentul apelării.

În această situaţie, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală, în sensul că nu a adus la cunoştinţa participanţilor la concurs, pe întreaga durată a desfăşurării emisiunii, condiţiile de tarifare a apelării.

Membrii Consiliului consideră că telespectatorii care au participat la aceste concursuri au fost induşi în eroare, prejudiciindu-se dreptul publicului la informare corectă în privinţa regulilor şi condiţiilor de desfăşurare a concursului.

Având în vedere cele prezentate, Consiliul consideră că această dispoziţie legală trebuie respectată în litera ei, în scopul informării corecte a publicului telespectator, precum şi a protejării intereselor acestuia, interese care vizează, în speţă, aspecte de natură financiară.

Pe parcursul derulării concursurilor difuzate în cadrul celor două ediţii menţionate mai sus, telespectatorii au fost îndemnaţi insistent să sune şi să intre în direct, fapt ce contravine prevederilor alin. (7) al art. 101 din Codul audiovizualului, potrivit cărora este interzisă solicitarea insistentă adresată publicului de a participa la astfel de jocuri şi de concursuri.

De asemenea, radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, conform cărora toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Astfel, potrivit regulamentului concursurilor difuzate în cele două ediţii ale emisiunii „Ring-ring« , premiul oferit consta în obiecte de uz casnic (de exemplu, congelator, cuptor, aragaz etc), însă pe ecran, cu litere majuscule, era afişată informaţia : „GARANTAT 200 RON ; GARANTAT 300 RON ; GARANTAT 700 RON ».

Prin afişarea unei astfel de informaţii, în sensul căreia sumele de bani menţionate sunt garantate, participantului la concurs i-a fost indusă ideea că, de fapt, premiul ar consta în bani, ceea ce a creat confuzie cu privire la corectitudinea premiului oferit în realitate câştigătorului concursului.

Ţinând seama de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune Prima TV a difuzat emisiunea „Ring-ring", ediţiile din zilele de 8, respectiv 16 decembrie 2008, cu încălcarea normelor legale ce privesc obligaţia radiodifuzorilor de a prezenta în mod corect informaţiile transmise publicului telespectator, public care, în aceste condiţii, a fost indus în eroare, urmărindu-se, de fapt, înşelarea acestuia.

Procedând astfel, pe de o parte, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât publicul nu a beneficiat de o informare obiectivă, acesta neputând să aprecieze în mod corect informaţiile contradictorii referitoare la natura premiului oferit : obiecte sau bani.

Pe de altă parte, în situaţia în care premiul consta în bani, iar emisiunea-concurs „Ring-ring" a fost difuzată începând cu ora 07.30, radiodifuzorul a încălcat şi dispoziţiile art. 101 alin. (6) din Codul audiovizualului.

Potrivit acestor prevederi, emisiunile de jocuri şi concursuri interactive, cu premii în bani, la care publicul este invitat să participe prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pot fi difuzate numai în direct doar în intervalul orar 22.00-6.00. Or, cele două ediţii ale emisiunii menţionate au fost difuzate începând cu ora 07.30.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91 alin. (1) şi (2), astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 181/2008, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune PRIMA TV şi dispune intrarea în legalitate, în termen de 7 zile, în privinţa dispoziţiilor art. 101 alin. (6) din Decizia CNA nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi să intraţi de îndată în legalitate în privinţa celorlalte dispoziţii încălcate şi reţinute în prezenta decizie.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, postul de televiziune PRIMA TV are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRIMA TV cu somaţie publică, întrucât emisiunea „Ring-ring", ediţiile din zilele de 8 şi 16 decembrie 2008, au fost difuzate cu încălcarea normelor audiovizuale referitoare la modul şi condiţiile de desfăşurare a jocurilor şi concursurilor, precum şi a celor privind informarea corectă a publicului.

Astfel, ediţiile respective au fost difuzate fără a aduce la cunoştinţa publicului, pe parcursul acestora, periodic, sub formă verbală, informaţia potrivit cu care tariful se aplică în mod automat din momentul formării numărului, fapt ce contravine prevederilor Codului audiovizualului. De asemenea, au fost încălcate şi prevederile potrivit cărora premiile trebuie să fie prezentate cu exactitate, iar regulile trebuie să fie clare şi aduse la cunoştinţă în mod corespunzător, fiind interzisă şi solicitarea insistent adresată publicului de a participa la astfel de jocuri şi de concursuri.

Având în vedere că ediţiile emisiunii-concurs « Ring-ring », din zilele de 8 şi 16 decembrie 2008, au fost difuzate începând cu ora 07.30 şi că aceste emisiuni au oferit premii în bani sau posibilitatea ca publicul să aleagă între premiul în obiecte sau bani, Consiliul a mai constatat că nu a fost respectat nici articolul potrivit căruia astfel de emisiuni nu pot fi difuzate decât în intervalul orar 22.00-06.00."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.