Decizia nr. 6 din 10.01.2008

10.01.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.,
Calea Şerban Vodă nr. 133 Central Business Park,
clădirea E, et. 2 BUCUREŞTI
Tel : 031.407.55.80 021/223.07.55
Fax : 031.805.59.42 021/223.07.58

pentru postul de televiziune KANAL D
B-dul Timişoara nr. 26A, Anchor Plaza, et. 6,
sector 6 BUCUREŞTI
Tel : 031.407.55.80 Fax : 031.805.59.42

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 ianuarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia monitorizare privind emisiunea „Noră pentru mama”, difuzată în ziua de 08.01.2008, de postul de televiziune KANAL D.

Postul KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150/30.05.2006 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 88 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Conform art. 88 din Codul audiovizualului, radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română. În fapt, în cadrul emisiunii « Noră pentru mama », difuzată de radiodifuzor în ziua de 08.01.2008, începând cu ora 16.45, moderatoarea Gabriela Cristea a făcut următoarele afirmaţii - cităm din raportul de monitorizare :

« (...) Trebuie să luăm pauză de publicitate pentru că aşa impune legile audiovizualului. Avem anumite ore când trebuie să intrăm în pauzele de publicitate. Astea nici măcar noi, televiziunile, nu le hotărâm. Vrem nu vrem, la momentul în care zic pauză de publicitate, trebuie să ieşim din emisie. Acolo nu ne putem juca, avem un anumit timp. Ee, la momentul acela, Tatiana şi Monica se tot certau, una îţi mai arunca nu ştiu ce, cealaltă mai spunea nu ştiu ce şi aşa mai departe. Am spus time out pentru că trebuie să luăm pauză de publicitate (...) ».

Raportat la afirmaţiile moderatoarei, membrii Consiliului au constatat, pe de o parte, că aceasta a dezinformat grav publicul telespectator în momentul în care a precizat că pauzele de publicitate sunt impuse printr-un act normativ, iar televiziunile nu au nicio opţiune cu privire la modul de difuzare a publicităţii.

Potrivit legislaţiei din domeniu, publicitatea este o formă prin care radiodifuzorii îşi consolidează bugetul, banii proveniţi din promovarea unor bunuri sau servicii constituind un venit important, şi reprezintă o posibilitate pentru un radiodifuzor, iar nu o obligaţie impusă de actele normative din domeniul audiovizualului. Radiodifuzorul este, însă, obligat ca, în momentul în care alege să difuzeze publicitate, să respecte condiţiile impuse prin legislaţia specifică (durată de difuzare, interval orar dintre două calupuri de publicitate etc.).

Modalitatea prin care moderatoarea Gabriela Cristea a adus la cunoştinţa publicului posibilitatea difuzării calupurilor de publicitate a indus ideea că legislaţia audiovizuală ar obliga radiodifuzorii să transmită publicitate, fapt eronat, întrucât difuzarea publicităţii reprezintă opţiunea acestora.

Având în vedere afirmaţiile d-rei Gabriela Cristea, moderatoarea emisiunii « Noră pentru mama », Consiliul apreciază că publicului i s-a oferit o informaţie neadevărată cu privire la posibilitatea de difuzare a publicităţii în audiovizual, fapt care a condus la dezinformarea telespectatorilor, încălcându-se prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualui.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat, pe de altă parte, că modul de exprimare al moderatoarei a conţinut un grav dezacord, atunci când a afirmat că : « (...) Trebuie să luăm pauză de publicitate pentru că aşa impune legile audiovizualului. »

Or, Codul audiovizualului impune în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin. (2) din Codul audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. pentru postul de televiziune KANAL D şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei CNA nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune KANAL D cu somaţie publică, întrucât în emisiunea « Noră pentru mama », difuzată în ziua de 08 ianuarie 2008, moderatoarea a informat în mod eronat publicul, spunând că momentul în care trebuie să intre publicitatea este impus de legislaţia audiovizuală şi că televiziunile nu ar avea nicio opţiune în acest sens. În realitate, întreruperea emisiunilor pentru a transmite publicitate este decisă de posturile de televiziune, actele normative reglementând doar condiţiile de difuzare a publicităţii.

De asemenea, modul de exprimare al prezentatoarei Gabriela Cristea a conţinut un grav dezacord : « trebuie să luăm pauză de publicitate, pentru că aşa impune legile audiovizualului ». A fost încălcat astfel art. 88 din Codul audiovizualului, potrivit căruia radiodifuzorii au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.