Decizia nr. 599 din 31.10.2013

05.11.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind respingerea solicitării de modificare a Deciziei nr. 540 din 17.10.2013 formulată de S.C. FOCUS SAT ROMÂNIA S.R.L.

 S.C. FOCUS SAT ROMÂNIA S.R.L.

Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 35-37, parter, camera 1, sector 4

 Întrunit în şedinţa publică din 31 octombrie 2013 Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresa înregistrată cu nr. 11415/22.10.2013, prin care S.C. Focus Sat România S.R.L. solicită reanalizarea Deciziei nr. 540/17.10.2013 şi acordarea unui termen de intrare în legalitate, aducând ca şi argument Decizia CNA nr. 9/2008 prin care Consiuliul a acordat unui radiodifuzor un termen de 45 de zile de intrare în legalitate.

 Analizând solicitarea, Consiliul a apreciat referitor la argumentul invocat că acesta nu este de natură să atragă adoptarea unei soluţii similare având în vedere că situaţiile în cauză sunt diferite. Astfel, prin Decizia nr. 9/2008 s-a acordat unui radiodifuzor un termen de 45 de zile pentru intrarea în emisie a unui post de radio, iar petenta solicită un termen pentru intarea în legalitate, în speţă amânarea modificării unui aviz de retransmisie ce cuprinde servicii de programe pentru care distribuitorul nu mai are acordul radiodifuzorului de a le retransmite.

 Faţă de aceste aspecte, Consiliul a decis, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, respingerea solicitării de modificare a Deciziei 540/2013, formulată de S.C. FOCUS SAT ROMÂNIA S.R.L.