Decizia nr. 598 din 31.10.2013

05.11.2013


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. ATELIERELE CULTURALE S.R.L. Bucureşti, Şos. Petricani nr. 5-7 parter, cam.1-2, sector 2

 pentru postul TELE EUROPA NOVA Timişoara, Piaţa Aurel Vlaicu nr. 6 Jud. Timiş

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, precum şi sesizarea nr. 10878/16.10.2013, cu privire la conţinutul unor ştiri difuzate pe crawl în zilele de 9 şi 10 octombrie 2013, precum şi în emisiunea „Cronica Rutieră” (reluare) din data de 10.10.2013, de postul TELE EUROPA NOVA.
 Postul de televiziune TELE EUROPA NOVA aparţine S.C. ATELIERELE CULTURALE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 015.2/28.01.1993 eliberată la data de 20.06.2012, decizia de autorizare nr. 026.1/02.08.2005 pentru localitatea Timişoara, judeţul Timiş).
 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ATELIERELE CULTURALE S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit prevederilor invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

 Conform raportului de monitorizare, pe parcursul zilelor de 09 şi 10 octombrie 2013, inclusiv şi în timpul emisiunii “CRONICA RUTIERĂ”, transmisă în reluare, între orele 21.00-21.55, în data de 10.10.2013, au fost difuzate pe crawl, în partea de jos a ecranului, pe lângă alte anunţuri, şi următorul text : „Fabrica de confecții “Bega” a fost demolată de Ovidiu Șandor pentru a ridica patru blocuri “piramide” în P-ța 700. În cârdășie cu arhitectul Gaivorovschi, vestigiile istorice de sub monstruasele clădiri au dispărut sau sunt pe cale să dispară… Arhitectul Vlad Gaivorovshi responsabil de ce s-a construit urât și neadecvat în Timișoara (P-ța Badea Cârțan, “piramidele” din P-ța 700) se opune suspect ba la mutarea Monumentului Recunoștinței în P-ța Bălcescu, ba la ridicarea unei clădiri de buticuri.*** ”
 Aşa cum reiese din concluziile consemnate în raportul de monitorizare, cu privire la conţinutul textului redat mai sus, în timpul emisiunii “CRONICA RUTIERĂ”, (marcată de radiodifuzor cu menţiunea „RELUARE”, în partea dreaptă-jos a ecranului), domnul Gaivorovschi Vlad a sunat la post dorind să-şi exprime punctul de vedere despre informaţiile incriminatoare la adresa sa ce erau difuzate pe crawl, acesta fiind „refuzat de post, deoarece emisiunea nu era în direct, iar subiectul emisiunii nu avea legătură cu textul difuzat pe crawl”.
 Ulterior, potrivit adresei înregistrate la CNA nr. 10878/16.10.2013, domnul arhitect Gaivorovschi Vlad a solicitat, „prin intermediul Ordinului Arhitecţilor din România”, acordarea dreptului la replică, acesta fiindu-i refuzat de postul TELE EUROPA NOVA.
 Sub acest aspect, prin adresa nr. 10878PDVP/29.10.2013, radiodifuzorul a precizat că : „nu am refuzat dreptul la replică sau exprimarea punctului de vedere al domnului Gaivorovschi, cererea trimisă la televiziunea Europa Nova Timişoara a fost făcută de (...) OAR, filiala Timişoara. Subiectul informaţiei ce rula pe crowlul de ştiri nu era OAR-ul (...).”
 Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că în zilele de 09 şi 10 octombrie 2013, pe crawl au fost difuzate informaţii incriminatoare la adresa autorului sesizării, fără să fie prezentat şi punctul de vedere al acestuia, fapt ce contravine prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului.
 În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală instituită de norma invocată, potrivit căreia în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere, iar dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.

 Astfel, Consiliul a apreciat că pentru respectarea dreptului la imagine al persoanei şi pentru o informare obiectivă a publicului, radiodifuzorul avea obligaţia legală să acorde posibilitatea acestei persoane să-şi exprime opinia cu privire la afimraţiile incriminatoare care îl vizau. ( De exemplu : „În cârdășie cu arhitectul Gaivorovschi, vestigiile istorice de sub monstruasele clădiri au dispărut sau sunt pe cale să dispară… ; Arhitectul Vlad Gaivorovshi se opune suspect ba la mutarea Monumentului Recunoștinței în P-ța Bălcescu, ba la ridicarea unei clădiri de buticuri”).
 Mai mult, deşi radiodifuzorul cunoştea conţinutul informaţiilor incriminatoare, optând pentru difuzarea acestora pe crawl, Consiliul a constatat că acesta nu a luat măsurile legale ce se impuneau pentru a prezenta publicului şi punctul de vedere al d-lui Gaivorovschi, fapt ce contravine prevederilor invocate din Codul audiovizualului.
 În consecinţă, membrii Consiliului au constatat că sesizarea formulată de d-nul Gaivorovschi Vlad este întemeiată şi au decis acordarea dreptului la replică.
 Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus atât sancţionarea radiodifuzorului S.C. ATELIERELE CULTURALE S.R.L. cu somaţie publică, cât şi acordarea dreptului la replică d-lui Gaivorovschi Vlad.

 În temeiul prevederilor art. 62 din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului obligă radiodifuzorul să acorde dreptul la replică d-lui Gaivorovschi Vlad, în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la dreptul la replică prevăzute de Codul audiovizualului Supusă la vot, propunerea de somare şi de acordare a dreptului la replică a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 62 din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ATELIERELE CULTURALE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 015.2/28.01.1993 eliberată la data de 20.06.2012, decizia de autorizare nr. 026.1/02.08.2005 pentru postul de televiziune TELE EUROPA NOVA din localitatea Timişoara, judeţul Timiş) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 "Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TELE EUROPA NOVA cu somaţie publică, întrucât, în zilele de 09 şi 10 octombrie 2013, a difuzat pe crawl informaţii incriminatoare la adresa unei persoane, fără a fi prezentat şi punctul de vedere al acesteia, fapt ce contravine prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului.

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.