Decizia nr. 597 din 31.10.2013

05.11.2013


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. Bd. Mamaia nr. 296, Constanţa, jud. Constanţa CUI 1869894

 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. împotriva Deciziei nr. 528/08.10.2013 prin care a fost sancţionată cu amendă de 10.000 lei

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L., înregistrată la CNA sub nr. 10696/11.10.2013, prin care solicită transformarea amenzii de 10.000 de lei, stabilită prin Decizia nr. 528/08.10.2013, în somaţie publică.
 Decizia de sancţionare nr. 528/08.10.2013 a fost aplicată, întrucât radiodifuzorul a difuzat două filme artistice cu încălcarea prevederilor privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe.

 Astfel, Consiliul a constatat că ambele producţii cinematografice difuzate în zilele de 13 iulie şi 11 august 2013, de la ora 16:00, au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul lor (scene de violenţă fizică şi limbaj injurios, scene de sex şi comportament obscen), ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe prevăzute de legislaţia audiovizuală.

 De exemplu, filmul “Patul conjugal” difuzat în ziua de 13 iulie 2013, de la ora 16.00 a conţinut expresii, precum : “Şi eu ce fac dacă lu’ ăsta nu i se scoală până vineri ?”, “Afară, cristoşii dumnezeii mamii voastre !”, “Curvă !”, “Scoate-l dracului de-aicea !”, “Futu-ţi cristosu’ mă-tii !”. În cadrul producţiei „Terente, regele bălţilor” au fost folosite expresii precum : „Na, dumnezeii mă-tii, îţi scot ochii !”, „Ce paştele mă-tii mai vrei ?”, „Domnilor, vă fut muma-n cur !”. Clasificarea unor producţii audiovizuale precum cele difuzate de radiodifuzor ca fiind programe ce pot fi vizionate de copiii cu vârsta de până la 12 cu acordul familiei, nu s-a făcut cu respectarea criteriilor prevăzute de legislaţia din domeniu, în special cele referitoare la calitatea şi tipologia limbajului folosit ori cel privind numărul şi natura scenelor de nuditate sau reprezentarea actului sexual.

 Consiliul a apreciat că difuzarea producţiilor cinematografice respective s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale care prevăd că difuzarea în serviciile de televiziune a programelor ce pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective. În urma analizării motivelor invocate prin contestaţia formulată, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu sunt de natură să conducă la transformarea amenzii în somaţie publică, astfel cum solicită radiodifuzorul, având în vedere următoarele considerente :

 Motivele invocate în susţinerea contestaţiei nu-l exonerează pe radiodifuzor de responsabilitatea prevăzută expres în sarcina sa la art. 3 alin. (3) din Legea audiovizualului.
 Prevederile art. 20 din Codul audiovizualului impun în sarcina radiodifuzorilor obligaţia de a se ghida, în clasificarea producţiilor audiovizuale de ficţiune, după încadrarea stabilită de producător sau după caz, după cea în care producţia de ficţiune a fost difuzată în alte ţări, evitând încadrarea cel mai puţin restrictivă, în situaţia în care aceasta este singulară.
 Faptul că radiodifuzorul „nu a ştiut că CNA recomandă consultarea unor site-uri străine, neoficiale”, reprezintă un argument lipsit de obiectivitate, în condiţiile în care, în calitate de furnizor de servicii media audiovizuale, acesta are obligaţia de a cunoaşte şi respecta obligaţiile legale din domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

 Prin raportare la dispoziţiile art. 20 din Codul audiovizualului, Consiliul apreciază ca nefiind relevant faptul că un alt post de televiziune a fost sancţionat cu o amendă în acelaşi cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, pe motiv că a difuzat 20 de filme şi nu 2 (două), cum a difuzat radiodifuzorul.
 Sub acest aspect precizăm că, prin Decizia nr. 326/27.06.2013, aflată pe site-ul CNA la secţiunea “Decizii de sancţionare”, S.C. ANTENA TV GROUP S.A., titularul licenţei audiovizuale pentru postul ANTENA 1, a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale pentru conţinutul unui singur film.

 Faţă de aspectele prezentate, învederăm faptul că la aplicarea fiecărei sancţiuni, CNA ţine cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, respectiv de gravitatea şi de efectele faptei săvârşite pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2), faptă sancţionată direct cu amendă, potrivit art. 90 alin. (2) din aceeaşi lege.

 De asemenea, deşi radiodifuzorul susţine că “în România nu există nici o comisie de clasificare a filmelor pentru radiodifuzori” după care să se ghideze în clasificarea producţiilor audiovizuale şi că instituţia Consiliului Naţional al Cinematografiei a clasificat cele două filme “I.C.-14”, acesta, în mod greşit “le-a aproximat” la categoria programelor interzise copiilor sub “12 ani”, deşi, în realitate, le-a difuzat cu semnul de avertizare “AP”, la ore la care copiii au acces neîngrădit la vizionare.

 Or, un conţinut ca cel reflectat în filmul “Patul conjugal” din 13 iulie 2013, trebuia difuzat într-un interval orar corespunzător, astfel încât să nu fie afectată dezvoltarea mentală şi morală a minorilor, dat fiind faptul că un astfel de conţinut poate avea influenţă negativă asupra sănătăţii şi dezvoltării mentale a minorilor, întrucât aceştia îşi formează capacitatea de a aprecia ceea ce este corect şi ceea ce este greşit, noţiunile de bine şi rău, precum şi seturile de valori prin observare şi imitaţie.

 Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.
 În scopul asigurării unei protecţii reale a publicului minor, legiuitorul a limitat prezentarea unor astfel de producţii ce conţin scene de violenţă fizică şi limbaj injurios, scene de sex şi comportament obscen, în raport de intervalul orar de difuzare.
 În consecinţă, membrii Consiliului au constatat că încadrarea făcută de radiodifuzor a fost necorespunzătoare în raport de conţinutul prezentat, ceea ce a permis ca difuzarea acestor producţii audiovizuale să fie făcută la ore accesibile minorilor, fapt ce contravine prevederilor legale invocate.

 Faţă de aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.