Decizia nr. 597 din 24.07.2012

24.07.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MEDIA & IMAGE S.R.L.
cu sediul în Bistriţa, Calea Moldovei nr. 7, sc. C, et. 4, ap. 35, jud. Bistriţa - Năsăud,

pentru postul de televiziune TV BISTRIŢA
Bistriţa, Calea Moldovei nr. 1, bl. (P+10), sc. B, et. 10, ap. 79, jud. Bistriţa - Năsăud

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 iulie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la reflectarea de către postul de televiziune TV BISTRIŢA, în perioada 12 – 22 iulie 2012, a evenimentelor legate de referendumul privind demiterea Preşedintelui României.

Postul de televiziune TV BISTRIŢA aparţine S.C. MEDIA & IMAGE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 315.2/20.01.2005, decizia de autorizare nr. 996.0/20.12.2005).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA & IMAGE S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cadrul emisiunilor de dezbatere, numărul participanţilor care exprimă puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României trebuie să fie egal ; în cazul în care unul dintre cei invitaţi nu participă, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii

În fapt, în perioada 12 - 15.07.2012, postul de televiziune TV BISTRIŢA a difuzat emisiuni de dezbatere dedicate referendumului privind demiterea Preşedintelui României, numărul participanţilor care au exprimat puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României fiind următorul :

Data Emisiunea, Ora Participant Calitatea Partidul Puncte de vedere
13.07.2012 Săptămâna politică, 21.00 Ioan Oltean politician PDL contra
13.07.2012 Săptămâna politică, 21.00 Eugen Curtean politician PDL contra
16.07.2012 Săptămâna politică, 15.00 reluare Ioan Oltean politician PDL contra
16.07.2012 Săptămâna politică, 15.00 reluare Eugen Curtean politician PDL contra

12-15.07.2012

CONTRA NEUTRU PENTRU
4 0 0

De asemenea, în perioada 16 – 22.07.2012, în cadrul emisiunilor de dezbatere numărul participanţilor care au exprimat puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României a fost după cum urmează :

Data Emisiunea, Ora Participant Calitatea Partidul Puncte de vedere
16.07.2012 Referendum 2012, 19.00 Traian Băsescu, Vasile Blaga, s.a politician - contra
17.07.2012 Referendum 2012, 14.00 reluare Traian Băsescu, Vasile Blaga, s.a politician - contra
20.07.2012 Analiză şi Sinteză, 20.10 Monica Săsărman politician PDL contra

16-22.07.2012

CONTRA NEUTRU PENTRU
3 0 0

Potrivit raportului întocmit, pe toată perioada monitorizată, 12 - 22.07.2012 numărul punctelor de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României prezentate de postul TV BISTRIŢA a fost după cum urmează :

TOTAL12-22.07.2012

CONTRA NEUTRU PENTRU
7 0 0

Membrii Consiliului au constatat că în perioada monitorizată, respectiv 12 -22.07.2012, postul de televiziune TV BISTRIŢA nu a respectat regulile privind informarea corectă, imparţialitatea şi pluralismul de opinii în reflectarea evenimentelor legate de referendumul pentru demiterea Preşedintelui României, în sensul că, în emisiunile de dezbatere difuzate, punctele de vedere contra demiterii Preşedintelui României au fost în număr de 7, iar cele pro demiterii, niciunul.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, obligaţie pe care radiodifuzorul S.C. MEDIA & IMAGE S.R.L. nu a respectat-o.

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu şi ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate.

În temeiul dispoziţiilor art. 10 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. MEDIA & IMAGE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 315.2/20.01.2005 şi al deciziei de autorizare nr. 996.0/20.12.2005 pentru postul de televiziune TV BISTRIŢA, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TV BISTRIŢA cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia privind desfăşurarea campaniei pentru referendumul privind demiterea Preşedintelui României, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate în perioada 12 – 22 iulie 2012 numărul participanţilor care au exprimat puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României nu a fost egal, contra demiterii fiind 7, iar pentru demitere niciunul.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.