Decizia nr. 596 din 10.06.2010

10.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L., CUI 1995760
cu sediul în Paşcani, Strada Moldovei nr. 2, jud. Iaşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării înregistrate sub nr. 7378/31.05.2010, cu privire la faptul că distribuitorul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. nu include în oferta de servicii retransmise programul local ACTUALITATEA TV difuzat de S.C. MGR ADVERTISING S.R.L.

Distribuitorul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L deţine avizul de retransmisie nr. A0586.1/13.09.2005 pentru localitatea Paşcani, jud. Iaşi, Anexa 15.a aprobată la data de 22.12.2009. Analizând structura ofertei de servicii şi raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. nu respectă dispoziţiile art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate : “Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei”.

În fapt, prin adresa înregistrată sub nr. 1819/12.02.2010, S.C. MGR ADVERTISING S.R.L., care deţine calitatea de radiodifuzor al programului local ACTUALITATEA TV difuzat în Paşcani, prin intermediul reţelei de comunicaţii electronice a distribuitorului RCS & RDS, a sesizat Consiliul cu privire la faptul că distribuitorul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. nu a înţeles să introducă în oferta de servicii, conform Legii audiovizualului, şi programul ACTUALITATEA TV.

În şedinţa publică din data de 4 martie 2010, Consiliul a luat în discuţie sesizarea menţionată mai sus, precum şi raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la situaţia de fapt şi a decis să se transmită distribuitorului o adresă prin care să i se pună în vedere că are obligaţia de a respecta prevederile art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Ca urmare, prin adresa înregistrată sub nr. 3222/09.03.2010, distribuitorul de servicii şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la situaţia pusă în discuţie, susţinând că nu are cunoştinţă despre conţinutul sesizării adresate CNA de către S.C. MGR ADVERTISING S.R.L. şi că, oricum, în opinia sa, obligativitatea retransmiterii programului local ACTUALITATEA TV aparţine RCS & RDS, în condiţiile în care radiodifuzorului i-au fost acordate licenţa şi decizia de autorizare audiovizuală în baza contractului privind condiţiile de difuzare, încheiat cu respectivul distribuitor de servicii.

Prin adresa nr. 4763/09.04.2010, S.C. MGR ADVERTISING S.R.L. a sesizat din nou faptul că, în continuare, distribuitorul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. refuză să includă în oferta de servicii retransmise programul local ACTUALITATEA TV, în ciuda faptului că programul nu este condiţionat tehnic sau financiar, iar radiodifuzorul s-a oferit să suporte eventualele cheltuieli pentru aparatura tehnică necesară retransmiterii.

Printr-o adresă comunicată inspectorului teritorial Iaşi, S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. a comunicat CNA motivele refuzului introducerii în ofertă a programului ACTUALITATEA TV, respectiv, presupusa incapacitate tehnică şi financiară de a susţine retransmisia respectivului post, precum şi faptul că acesta, în opinia distribuitorului de servicii, “nu poate fi considerat program local” şi, ca atare, nu există obigativitatea retransmiterii sale.

Având în vedere motivele invocate de distribuitor, inspectorul teritorial al CNA s-a deplasat, în data de 15.04.2010, la Paşcani, la sediul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. pentru a vedea, din punct de vedere tehnic, care sunt impedimentele care nu permit retransmiterea postului ACTUALITATEA TV.

Analizând punctul de vedere exprimat de distribuitor, membrii Consiliului au apreciat că acesta nu poate constitui un temei prin care Consiliul să poată deroga de la prevederile art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului, în condiţiile în care actul normativ nu conţine şi nu prevede excepţii de la aplicarea lui.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. nu a respectat dispoziţiile Legii audiovizualului, care prevăd imperativ şi fără echivoc obligaţia de a include în ofertă cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există.

Întrunit în şedinţa publică din 27 aprilie 2010, prin Decizia nr. 472/27.04.2010 Consiliul a sancţionat radiodifuzorul S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului şi a dispus intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării obligaţiilor instituite în sarcina sa de Legea audiovizualului. Întrucât distribuitorul de servicii nu a întrat în legalitate în termenele şi condiţiile dispuse prin somaţie, în şedinţa publică din 10 iunie 2010, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L, având avizul de retransmisie A0586.1/13.09.2005 pentru localitatea Paşcani, din jud. Iaşi, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L., CUI 1995760
cu sediul în Paşcani, Strada Moldovei nr. 2, jud. Iaşi,

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 596/10.06.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Paşcani, judeţul Iaşi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în reţeaua de cablu din localitatea Paşcani, judeţul Iaşi, nu retransmite un program local a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin dispoziţiile art. 82 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există.”