Decizia nr. 595 din 24.07.2012

24.07.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L.,
cu sediul în SUCEAVA, str. Samoil Isopescu nr. 21, bl. M, sc. D, ap. 5, jud. Suceava

pentru postul 1 TV BACĂU
BACĂU, Bd. Unirii nr. 30, jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 iulie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune 1TV BACĂU, în perioada 16 – 22 iulie 2012, a normelor privind reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Postul de televiziune 1 TV BACĂU aparţine S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 382.1/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1344.01/23.10.2007 şi de reautorizare nr. 1344.1/08.11.2011).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cadrul emisiunilor de dezbatere, numărul participanţilor care exprimă puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României trebuie să fie egal ; în cazul în care unul dintre cei invitaţi nu participă, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

În fapt, în perioada 16 - 22 iulie 2012, postul de televiziune 1 TV BACĂU a difuzat emisiuni dedicate referendumului privind demiterea Preşedintelui României în cadrul cărora numărul participanţilor care au exprimat puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României a fost după cum urmează :

Data Emisiunea, Ora *PARTICIPANT **Calitatea Partidul Puncte de vedere
18.07.2012 In ring cu birocratia, 21.10 Chirilescu Dorin pres. Organizatia de tineret PD-L PD-L contra
18.07.2012 In ring cu birocratia, 21.10 Garba Mihai pres. Partidul Noua Republica Partidul Noua Republica contra
18.07.2012 In ring cu birocratia, 21.10 Marius Munteanu Ghiur moderator neutru
19.07.2012 In ring cu birocratia, 07.30/ reluare Chirilescu Dorin pres. Organizatia de tineret PD-L PD-L contra
19.07.2012 In ring cu birocratia, 07.30/ reluare Garba Mihai pres. Partidul Noua Republica Partidul Noua Republica contra
19.07.2012 In ring cu birocratia, 07.30/ reluare Marius Munteanu Ghiur moderator neutru
19.07.2012 In ring cu birocratia, 16.10/ reluare Chirilescu Dorin pres. Organizatia de tineret PD-L PD-L contra
19.07.2012 In ring cu birocratia, 16.10/ reluare Garba Mihai pres. Partidul Noua Republica Partidul Noua Republica contra
19.07.2012 In ring cu birocratia, 16.10/ reluare Marius Munteanu Ghiur moderator neutru
19.07.2012 Treburi Politice, 21.10 Chiuariu Tudor deputat PNL pentru
19.07.2012 Treburi Politice, 21.10 Avram Ionut jurnalist neutru
19.07.2012 Treburi Politice, 21.10 Mihaila Petrica consilier judetean, vicepresedinte PD-L Bacau PD-L contra
19.07.2012 Treburi Politice, 21.10 Sufariu Sebastian moderator neutru
20.07.2012 Treburi Politice, 07.40/ reluare Chiuariu Tudor deputat PNL pentru
20.07.2012 Treburi Politice, 07.40/ reluare Avram Ionut jurnalist neutru
20.07.2012 Treburi Politice, 07.40/ reluare Mihaila Petrica consilier judetean, vicepresedinte PD-L Bacau PD-L contra
20.07.2012 Treburi Politice, 07.40/ reluare Sufariu Sebastian moderator neutru
20.07.2012 Treburi Politice, 16.10/ reluare Chiuariu Tudor deputat PNL pentru
20.07.2012 Treburi Politice, 16.10/ reluare Avram Ionut jurnalist neutru
20.07.2012 Treburi Politice, 16.10/ reluare Mihaila Petrica consilier judetean, vicepresedinte PD-L Bacau PD-L contra
20.07.2012 Treburi Politice, 16.10/ reluare Sufariu Sebastian moderator neutru

Emisiuni de dezbateri :

Perioada : 16-22.07.2012

CONTRA NEUTRU PENTRU
9 9 3

Analizând emisiunile de dezbatere difuzate în perioada 16-22 iulie 2012, membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune 1 TV BACĂU nu a respectat obligaţiile legale privind informarea corectă, imparţialitatea şi pluralismul de opinii, în reflectarea evenimentelor legate de referendumul pentru demiterea Preşedintelui României, în sensul că în cadrul acestor emisiuni punctele de vedere exprimate contra demiterii Preşedintelui României au fost în număr de 9, iar pro demitere, 3.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, obligaţie pe care radiodifuzorul S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L. nu a respectat-o.

Ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 10 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L. (titularul licenţei audiovizuale nr. TV 382.1/23.05.2006, al deciziei de autorizare nr. 1344.01/23.10.2007 şi de reautorizare nr. 1344.1/08.11.2011 pentru postul 1 TV Bacău) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. LIGONE INTERNATIONAL S.R.L. pentru postul 1 TV din Bacău are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul 1 TV Bacău cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia privind desfăşurarea campaniei pentru referendumul privind demiterea Preşedintelui României, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate în perioada 16 – 22 iulie 2012 numărul participanţilor care au exprimat puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României nu a fost egal, în sensul că punctele de vedere exprimate pro demiterea Preşedintelui României au fost în număr de 3, iar contra demiterii, 9.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.