Decizia nr. 594 din 24.07.2012

24.07.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A.
cu sediul în ARAD, str. Petru Rareş nr. 1-3, jud. Arad

pentru postul de televiziune WEST TV
Calea Victoriei nr. 33 (pavilion administrativ, et. IV), Arad, jud. Arad

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 iulie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune WEST TV a normelor privind reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României. Postul de televiziune WEST TV aparţine radiodifuzorului S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 167.5/09.01.2007, decizia de autorizare nr. 1509.0/09.09.2008 şi reautorizare nr. 1509.1-2/29.09.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. a încălcat dispoziţiile art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cadrul emisiunilor de dezbatere, numărul participanţilor care exprimă puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României trebuie să fie egal ; în cazul în care unul dintre cei invitaţi nu participă, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

În fapt, în perioada 16 - 22.07.2012, postul de televiziune WEST TV a difuzat următoarele emisiuni de dezbatere electorală dedicate referendumului privind demiterea Preşedintelui României :

PDF - 68 ko
Tabel Decizia 594/24.07.2012

Analizând emisiunile de dezbatere difuzate în perioada 16-22 iulie 2012, membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune WEST TV nu a respectat obligaţiile legale privind informarea corectă, imparţialitatea şi pluralismul de opinii, în reflectarea evenimentelor legate de referendumul pentru demiterea Preşedintelui României, în sensul că în cadrul acestor emisiuni nu a fost exprimat niciun un punct de vedere pro demiterii Preşedintelui României, iar contra demiterii au fost exprimate 11 puncte de vedere.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, obligaţie pe care radiodifuzorul S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. nu a respectat-o.

Ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 10 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. având licenţa audiovizuală nr. S-TV 167.5/09.01.2007, decizia de autorizare nr. 1509.0/09.09.2008 şi reautorizare nr. 1509.1-2/29.09.2009) pentru postul de televiziune WEST TV din Arad , se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prelabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune WEST TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia privind desfăşurarea campaniei pentru referendumul privind demiterea Preşedintelui României, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate în perioada 16 – 22 iulie 2012 numărul participanţilor care au exprimat puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României nu a fost egal, în sensul că pentru demitere nu a fost exprimat niciun punct de vedere, iar contra demiterii au fost exprimate 11 puncte de vedere. ”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.