Decizia nr. 592 din 19.07.2012

19.07.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RCS & RDS S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, Str. Dr. Staicovici nr. 73-75 Clădirea Forum 2000,
Building, faza I, et. 2, sector 5, C.U.I 5888716

pentru postul de televiziune DIGI 24
Şoseaua Panduri nr. 71, sector 5 Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 iulie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la reflectarea de către postul de televiziune DIGI 24, în perioada 12 – 15 iulie 2012, a evenimentelor legate de referendumul privind demiterea Preşedintelui României.

Postul de televiziune DIGI 24 aparţine S.C. RCS & RDS S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 273.1/07.12.2010, decizia de autorizare nr. 1727.0/09.12.2010 şi reautorizare nr. 1827.1/09.02.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cadrul emisiunilor de dezbatere, numărul participanţilor care exprimă puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României trebuie să fie egal ; în cazul în care unul dintre cei invitaţi nu participă, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii În fapt, în perioada 12 - 15.07.2012, postul de televiziune Digi 24 a difuzat următoarele emisiuni dedicate referendumului privind demiterea Preşedintelui României :

Data Emisiunea, Ora Participant Calitatea Partidul Puncte de vedere
12.07.2012 Jurnalul de seară, ora 20:00 Toader Mircea Deputat PDL contra
13.07.2012 Jurnalul de seară, ora : 20:00 Barbu Sulfina Vicepreşedinte PDL contra
13.07.2012 Jurnalul de seară, ora : 20:00 Ciucu Cristian Centru român de politici europene neutru
12.07.2012 24 într-o oră, ora 22:30 Comănescu Lazăr Ambasador român în Germania neutru
12.07.2012 Jurnalul de seară, ora 20:00 Cîţu Florin Analist economic neutru
13.07.2012 24 într-o oră, ora 22:30 Ionescu Răzvan jurnalist neutru
12.07.2012 Jurnalul de seară, ora 20:00 Vulcănescu George jurnalist neutru
12.07.2012 Jurnalul de seară, ora 20:00 Verseck Keno Jurnalist german neutru
13.07.2012 Jurnalul de seară, ora : 20:00 Radu Alexandru politolog neutru
13.07.2012 24 într-o oră, ora 22:30 Păun Cristian profesor de economie neutru
12.07.2012 Jurnalul de seară, ora 20:00 Dragnea Ovidiu Purtător de cuvânt MAE neutru
12.07.2012 Jurnalul de seară, ora 20:00 Ghinea Cristi Director al Centrului român pentru politici europene neutru
12.07.2012 24 într-o oră, ora 22:30 Ponta Victor Prim-ministru PSD pentru
13.07.2012 Jurnalul de seară, ora : 20:00 Gust Florentin Deputat PSD pentru
13.07.2012 Jurnalul de seară, ora : 20:00 Surupăceanu Mugurel Deputat PSD pentru
12.07.2012 Jurnalul de seară, ora 20:00 Buşoi Cristian Europarlamentar PNL pentru
12.07.2012 Jurnalul de seară, ora 20:00 Isar Lucian Ministru delegat pentru mediul de afaceri PNL pentru
12.07.2012 24 într-o oră, ora 22:30 Voicu Mihai Vicepreşedinte PNL pentru

Membrii Consiliului au constatat că în perioada monitorizată, respectiv 12 -15.07.2012, postul de televiziune Digi 24 nu a respectat regulile privind informarea corectă, imparţialitatea şi pluralismul de opinii în reflectarea evenimentelor legate de referendumul pentru demiterea Preşedintelui României, în sensul că, în emisiunile de dezbatere difuzate, punctele de vedere pro demiterii Preşedintelui României au fost în număr de 6, iar cele contra demiterii, în număr de 2.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, obligaţie pe care radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.A. nu a respectat-o.

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate În temeiul dispoziţiilor art. 10 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 273.1/07.12.2010, decizia de autorizare nr. 1727.0/09.12.2010 şi reautorizare nr. 1827.1/09.02.2012 pentru postul de televiziune DIGI 24, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune DIGI 24 cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia privind desfăşurarea campaniei pentru referendumul privind demiterea Preşedintelui României, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate în perioada 12 – 15 iulie 2012 numărul participanţilor care au exprimat puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României nu a fost egal, pentru demitere fiind în număr de 6, iar cele contra demiterii, în număr de 2.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.