Decizia nr. 592 din 08.06.2010

08.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. ANTENA 3 S.A. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 585/03.06.2010

Către

S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţa publică din data de 8 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. ANTENA 3 S.A. împotriva Deciziei CNA nr. 585/03.06.2010 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 18.000 lei pentru încălcarea prevederile art. 42 alin. (4) şi art. 71 alin. (1) lit. a) şi (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând argumentele expuse în contestaţie, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt nefondate şi nu sunt de natură a atrage reducerea cuantumului amenzii stabilite, pentru considerentele care urmează.

Radiodifuzorul nu a combătut cu argumente întemeiate situaţia de fapt şi de drept avute în vedere la aplicarea sancţiunii, ci, dimpotrivă, recunoaşte săvărşirea faptei şi temeinicia legală a deciziei, dar invocă probabilitatea ivirii unui pretins „precedent periculos în relaţia dintre politicienii aflaţi la putere şi jurnalişti”, fapt ce nu poate să atragă ca o consecinţă reducerea cuantumului amenzii.

Motivarea contestatorarei potrivit căreia cuantumul amenzii este disproporţionat în raport cu circumstanţele în care s-a produs altercaţia dintre moderator şi unul dintre invitaţi este neconformă cu realitatea, sancţiunea fiind aplicată în raport de gravitatea faptei, de efectele acesteia şi de sancţiuniile anterioare, fiind respectate criteriile de individualizare prevăzute de art. 90 alin (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste argumente, membrii Consiliului au considerat că sancţiunea din decizia contestată a fost aplicată corect, tinându-se cont de criteriile de individualizare prevăzute de Legea audiovizualului. În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.