Decizia nr. 591 din 19.07.2012

19.07.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. FIRE BREAKING NEWS S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, str. Paleologu nr. 2, et. 2, ap. 10, sector 2, C.U.I. 26741903

pentru postul de televiziune NAŞUL TV
Calea Victoriei nr. 21-23, sector 3 Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 iulie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune NAŞUL TV a normelor privind reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Postul de televiziune NAŞUL TV aparţine S.C. FIRE BREAKING NEWS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.2/14.12.2011, decizia de autorizare nr. 1815.0/22.03.2012 şi reautorizare nr. 1815.0-1/22.03.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. FIRE BREAKING NEWS S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cadrul emisiunilor de dezbatere, numărul participanţilor care exprimă puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României trebuie să fie egal ; în cazul în care unul dintre cei invitaţi nu participă, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

În fapt, în perioada 12 - 15.07.2012, postul de televiziune NAŞUL TV a difuzat următoarele emisiuni dedicate referendumului privind demiterea Preşedintelui României :

Data Emisiunea, Ora *PARTICIPANT **Calitatea Partidul Puncte de vedere
12.07.2012 Nașul,reluare 11.07, ora 10.00 Barbu Sulfina deputat PDL contra
12.07.2012 Nașul,reluare 11.07, ora 10.00 Iancu Gheorghe Avocatul demis al Poporului neutru
12.07.2012 Nașul,reluare 11.07, ora 10.00 Pora Andreea jurnalist contra
12.07.2012 Nașul,reluare 11.07, ora 10.00 Nuțu Otilia expert Euro Forum neutru
12.07.2012 Nașul,reluare 11.07, ora 10.00 Neamțu Mihail președinte PNR contra
12.07.2012 Nașul,reluare 11.07, ora 10.00 Cartianu Grigore moderator contra
12.07.2012 Nașul, ora 20.00 Tismăneanu Vladimir politolog contra
12.07.2012 Nașul, ora 20.00 Moraru Radu moderator contra
12.07.2012 Nașul, ora 21.00 Ionescu Sandra expert IMM-uri PNR neutru
12.07.2012 Nașul, ora 21.00 Circa Honorius avocat PDL contra
12.07.2012 Nașul, ora 21.00 Orcan Sabin jurnalist contra
12.07.2012 Cronica de noapte, ora 22.45 Cartianu Grigore moderator contra
12.07.2012 Cronica de noapte, ora 22.45 Emilian Isăilă jurnalist neutru
13.07.2012 Nașul, rel 12.07,ora 10.00 Tismăneanu Vladimir politolog contra
13.07.2012 Nașul, rel 12.07,ora 10.00 Moraru Radu moderator contra
13.07.2012 Nașul, rel 12.07,ora 10.00 Ionescu Sandra expert IMM-uri PNR neutru
13.07.2012 Nașul, rel 12.07,ora 10.00 Circa Honorius avocat PDL contra
13.07.2012 Nașul, rel 12.07,ora 10.00 Orcan Sabin jurnalist contra
13.07.2012 Cronica de noapte, rel 12.07 ora 13.30 Cartianu Grigore moderator contra
13.07.2012 Cronica de noapte, rel 12.07 ora 13.30 Emilian Isăilă jurnalist neutru
13.07.2012 Nașul, ora 20.00 Băsescu Traian președinte suspendat contra
15.07.2012 Nașul, ora 20.00 Cartianu Grigore moderator contra
15.07.2012 Nașul, ora 20.00 Ionescu Răzvan jurnalist neutru
15.07.2012 Nașul, ora 20.00 Luhan Petru europarlamentar PDL contra
15.07.2012 Nașul, ora 20.00 Nicolicea Eugen deputat UNPR pentru
15.07.2012 Nașul, ora 22.30 Nuțu Otilia expert Euro Forum neutru
15.07.2012 Cronica de noapte, rel 12.07 ora 23.05 Cartianu Grigore moderator contra
15.07.2012 Cronica de noapte, rel 12.07 ora 23.05 Emilian Isăilă jurnalist neutru

Analizând emisiunile de dezbatere difuzate în perioada 12-15 iulie 2012, membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune NAŞUL TV nu a respectat obligaţiile legale privind informarea corectă, imparţialitatea şi pluralismul de opinii, în reflectarea evenimentelor legate de referendumul pentru demiterea Preşedintelui României, în sensul că în cadrul acestor emisiuni punctele de vedere exprimate de oameni politici pro demiterii Preşedintelui României a fost în număr de unul, iar contra demiterii, 6.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, obligaţie pe care radiodifuzorul S.C. FIRE BREAKING NEWS S.R.L. nu a respectat-o.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 10 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. FIRE BREAKING NEWS S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 291.2/14.12.2011, decizia de autorizare nr. 1815.0/22.03.2012 şi reautorizare nr. 1815.0-1/22.03.2012 pentru postul de televiziune NAŞUL TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune NAŞUL TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia privind desfăşurarea campaniei pentru referendumul privind demiterea Preşedintelui României, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate în perioada 12 – 15 iulie 2012 numărul oamenilor politici care au exprimat puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României nu a fost egal, în sensul că pentru demitere a fost exprimată o singură opinie, iar contra demiterii, 6.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.