Decizia nr. 591 din 08.06.2010

08.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. TV ANTENA 1 SA împotriva Deciziei CNA nr. 582/03.06.2010

Către

S.C. TV ANTENA 1 SA
Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4, sector 1
Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 08 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 7698/04.06.2010, prin care societatea TV ANTENA 1 SA a solicitat « modificarea tipului sancţiunii aplicate » prin Decizia nr. 582/03.06.2010 privind obligarea radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. de a difuza, timp de 10 minute, între orele 19.00 - 19.10, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A. Sancţiunea a fost aplicată pentru încălcarea mai multor dispoziţii din legislaţia audiovizuală, respectiv art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, art. 16 şi art. 27 alin. (1) şi (4) din Decizia nr.187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

La şedinţă au participat şi reprezentanţii contestatoarei, care au solicitat Consiliului să redimensioneze sancţiunea, apreciind că aceasta a fost mult prea severă raportată la situaţia de fapt.

Faţă de numeroasele sancţiuni aplicate anterior pentru încălcarea prevederilor referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe şi ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul consideră că sancţiunea a fost corect aplicată, proporţional cu gravitatea conţinutului emisiunilor ce au constituit obiect al deciziei contestate.

În esenţă, au fost avute în vedere conţinutul, subiectele preponderent axate pe relaţii sexuale ori viaţa sexuală, precum şi reperele morale pe care unele dintre persoanele prezente în ediţiile emisiunii « ACCES DIRECT » difuzate în zilele de 7-20, 24, 25, 27 şi 28 mai 2010, în intervalul orar 17.00-19.00, cu semnul de avertizare AP, le-au oferit copiilor.

Membrii Consiliului au apreciat că respectarea obligaţiei de a avertiza publicul cu privire la conţinutul programelor pe care le difuzează, prin afişarea pe ecran a unor simboluri, nu-l exonerează pe radiodifuzor de corecta încadrare a producţiilor, în funcţie de criteriile prevăzute în acest sens de legislaţia în vigoare ori de obligaţia de a le difuza la ore la care minorii nu au acces neîngrădit la televizor.

În emisiunea “ACCES DIRECT” din data de 25.05.2010, de la ora 17:52 a fost discutat un caz în care doi copii au fost plătiţi de nişte tineri pentru a face sex pe o terasă şi au fost filmaţi cu un telefon mobil.

Pe ecran a fost titrat : Tupeu de borfaşi : sex cu copii pe bani După introducerea făcută de prezentator, a fost difuzat un material filmat cu telefonul mobil, material în care doi copii sunt plătiţi să facă sex. Pe ecran a fost titrat : « sursa : Cancan şi Imagini şocante ». De asemenea, a fost titrată conversaţia ce s-a purtat între copii şi cei care filmau.

Consiliul a apreciat că difuzarea repetată a imaginilor, anunţate de radiodifuzor însuşi ca fiind şocante, şi a dialogului ce le însoţea, în contextul temei abordate, au fost nepotrivite orei de difuzare a emisiunii şi în contradicţie cu obligaţiile radiodifuzorului de a asigura protecţia minorilor, conform reglementărilor legale.

De asemenea, cazul a fost prezentat, cu detalii, şi în cadrul emisiunii informative Observator de la ora 19:00 din aceeaşi zi, respectiv, 25 mai 2010, sub titlul “Copii batjocoriţi”, materialul video fiind difuzat, de asemenea, cu menţiunea “Imagini şocante”.

Analizând modul în care a fost prezentată ştirea, membrii Consiliului au constatat că difuzarea acesteia s-a făcut cu încălcarea gravă a dispoziţiilor legale privind protecţia minorilor în cadrul emisiunilor de ştiri.

Potrivit reglementărilor audiovizuale în vigoare, subiectele sau evenimentele cu teme sexuale pot fi prezentate înainte de ora 22,00 numai în situaţia în care imaginile şi comentariile care le însoţesc nu afectează copiii.

Or, radiodifuzorul nu a respectat aceste dispoziţii şi a difuzat imagini, dar mai ales comentarii, de natură a prejudicia grav minorii. Cu privire la precizarea conţinută în contestaţia depusă, potrivit căreia postul ANTENA 1 a dorit să încunoştiinţeze grabnic autorităţile în legătură cu o faptă ce încălca flagrant ordinea publică (referindu-se la cazul celor doi copii filmaţi cu telefonul mobil în timp ce făceau sex), Consiliul a reţinut în decizia de sancţionare că modalitatea în care a fost prezentat cazul a fost de natură să prejudicieze publicul minor, iar nu informaţia în sine cu privire la acest caz.

Faţă de toate aceste încălcări ale legislaţiei audiovizuale, Consiliul consideră că decizia contestată este legală şi temeinică, sancţiunea aplicată fiind proporţională cu gravitatea conţinutului materialelor audiovizuale difuzate.

Este important de precizat faptul că, încă din anul 2009 (menţionăm în acest sens Decizia nr. 300/24.02.2009), Consiliul a pus în vedere postului de televiziune ANTENA 1 să intre de îndată în legalitate în legătură cu difuzarea de emisiuni audiovizuale care afectează grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a minorilor, cu precizarea că, în sens contrar, Consiliul va aplica sancţiuni dintre cele mai severe prevăzute de legislaţia audiovizuală. Cu toate acestea, radiodifuzorul nu a luat în considerare sancţiunile pecuniare repetate şi nu a înţeles să difuzeze astfel de programe cu respectarea prevederilor din legislaţia audiovizuală referitoare la asigurarea protecţiei minorilor în cadrul serviciilor de programe.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.