Decizia nr. 59 din 29.01.2013

29.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. A.V.E.2000 S.R.L.
cu sediul în Cernavodă, str. Panait Cerna, nr. 9, bl. E 10, sc. B, ap. 14, jud. Constanţa

pentru postul- Media TV
MEDGIDIA, str. Decebal, nr. 33, jud. Constanţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A sub nr. 718 şi 719/18.01.2013, cu privire la respectarea structurii serviciului de programe difuzat de postul MEDIA TV.

Postul de televiziune MEDIA TV aparţine S.C. A.V.E.2000 S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 385.1/13.03.2008 şi al deciziei de autorizare nr. 1421.1/18.03.2008.

În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 1 alineatele (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, licenţa audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, iar furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor

Art. 1 din Decizia nr. 412/2007 prevede :
- alin. (1) : Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor.
- alin. (2) : Înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării.

Conform raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, structura serviciului de programe a postului MEDIA TV din Medgidia constă în : videotext (12.00-20.00) care cuprinde alternativ, timp de câte 9 minute, atât anunţuri în planşe (imagini statice) ale MEDIA TV (cu fundal sonor asigurat de post), cât şi anunţuri ale UPC INFO (imagini statice - grile de programe, tipuri de abonamente, locaţii şi program casierii şi imagini în mişcare – clipuri de promovare ale unor servicii proprii).

Programul MEDIA TV continuă cu emisiunea informativă „Jurnalul MEDIA TV” cu durata de maxim 10 minute şi cu filme documentare sau ocazional (de 2-3 ori/săptămână) emisiuni de dezbatere (înregistrate în studiou) pe diverse teme. În timpul efectuării controlului se înregistra o emisiune cu temă socială, având doi invitaţi, emisiune difuzată într-un interval de o oră. Începând cu ora 21.00, până a doua zi la ora 12.00, se difuzează, în reluare, de mai multe ori, programul din tronsonul orar 20.00 – 21.00.

Analizând structura serviciului de programe aprobat de CNA la data de 18.01.2011, în funcţie de datele prezentate în raportul întocmit de inspectorul CNA, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă structura serviciului de programe aprobată la data menţionată şi nu are repere orare fixe pentru difuzarea emisiunilor.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat structura serviciului de programe aprobată de CNA la data de 18.01.2011, fără a avea în prealabil acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări.

Conform ultimei grile de programe aprobată de Consiliu, postul MEDIA TV ar trebui să difuzeze emisiuni, producţie proprie, zilnic între orele 10.00 – 11.00 şi 19.00 – 20.00, şi videotext zilnic, între orele : 00.00 – 10.00, 11.00 – 19.00 şi 21.00 – 24.00.

Comparând structura serviciilor de programe aprobată de CNA la data de 18.01.2011, cu datele prezentate de inspectorul CNA în raport, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat programe care nu respectă structura aprobată de Consiliu la data menţionată.

În afară de aceste aspecte, Consiliu a constatat că radiodifuzorul a încalcat şi dispoziţiile art. 1 din Decizia CNA nr. 412/2007, întrucât la solicitarea inspectorului CNA nu a putut pune la dispoziţia acestuia înregistrările martor din ultimele două săptămâni, anterioare solicitării, radiodifuzorul invocând probleme tehnice, ci a pus la dispoziţie doar înregistrarea programului difuzat în 23.01.2013, care cuprinde videotext 12.00-20.30, „Jurnalul MEDIA TV” 20.30-20.37 şi film documentar 20.37- 21.35 .

Or, potrivit dispoziţiilor art. 1 alin (1) şi (2) din Decizia C.N.A. nr 412/2007, radiodifuzorii au obligaţia de a sigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor, înregistrări care vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării.

Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 1 alineatele (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate.

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) şi art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. A.V.E. 2000 S.R.L., titular al licenţei audiovizuale şi al TV-C385.1/13.03.2008 şi al deciziei de autorizare nr. 1421.1/18.03.2008 MEDIA TV din localitatea Medgidia, judeţul Constanţa, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 1 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul MEDIA TV cu somaţie publică, întrucât a modificat structura serviciului de programe fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.

De asemenea, postul MEDIA TV nu a asigurat înregistrarea programelor şi nu a păstrat aceste înregistrări timp de 30 de zile de la data difuzării, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 1 din Decizia nr. 412/2007.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.