Decizia nr. 588 din 08.06.2010

08.06.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 6006/04.05.2010, cu privire la emisiunile „Dan Diaconescu Direct” ediţiile din 24, 25, 30 şi 31 martie şi 27 aprilie 2010, difuzate de postul de televiziune OTV.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.3/05.02.2004 şi decizia de autorizare iniţială nr.620.0/01.04.2004 şi reautorizare nr. 620.1/01.06.2010).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 42 alin. (1), art. 51 alin. (1) şi (2), art. 57 alin. (1-3) precum şi pe cele ale art. 71 alin. (1) literele a) şi b) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 42 alin. (1) din Codul audiovizualului, orice persoană are dreptul la propria imagine.

Art. 51 din Codul audiovizualului prevede :

(1) Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura persoanei care se consideră lezată de prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate sau informaţii inexacte accesul la revizionarea ori la reaudierea programului respectiv în termen de 24 de ore de la data primirii unei solicitări scrise din partea respectivei persoane.

(2) Accesul la revizionarea sau la reaudierea programului audiovizual poate fi asigurat fie direct, la sediul radiodifuzorului, fie indirect, prin înmânarea unei copii video sau audio a programelor respective.

Potrivit art. 57 :

(1) Radiodifuzorul va decide, în termen de două zile de la data primirii cererii de acordare a dreptului la replică, dacă îi va da curs sau nu.

(2) În cazul în care radiodifuzorul decide acordarea dreptului la replică, va comunica persoanei lezate, în termen de două zile de la data primirii cererii, ziua şi ora difuzării dreptului la replică.

(3) În cazul în care radiodifuzorul refuză să acorde dreptul la replică, va comunica în scris solicitantului decizia luată şi motivarea acesteia, în termen de două zile de la primirea cererii.

Conform dispoziţiilor art. 71 :

(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :

a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;

b) asigurarea unei distincţii clare între faptele şi opiniile prezentate ;

În fapt, postul de televiziune OTV a prezentat, pe parcursul mai multor ediţii ale emisiunii « Dan Diaconescu Direct » difuzate în luna martie şi aprilie 2010, un subiect referitor la substanţe nocive sănătăţii oamenilor, existente în unele produse alimentare. Discuţiile privind acest subiect s-au purtat sub titluri precum :

- Emisiunea din 25.03.2010 : CIOCOLATĂ DUBIOASĂ, SUPRACHIMIZATĂ. HEIDI TACE ! EXISTĂ PÂINE ŞI COZONAC FĂRĂ CHIMICALE !

- Emisiunea din 30.03.2010 : CIOCOLATĂ CU E 1250 ILEGAL – EXPERIMENT HEIDI PE COPII ? VEL PITAR, TITAN : COZONACI CHIMIZAŢI. OUĂ „3RO” ŞTERSE !

- Emisiunea 31.03.2010 : O NOUĂ VICTORIE A TELEVIZIUNII POPORULUI : CIOCOLATA HEIDI – RETRASĂ DE PE PIAŢĂ ÎN ROMÂNIA

- Emisiunea din 31.03.2010 : ora 19:40 : TRATATELE EXPERŢILOR DESPRE E1520-PROPILEN GLICOL (PETROL) DIN HEIDI ŞI VEL PITAR ! FOLOSIT ÎN DEODORANT ŞI ANTIGEL AUTO !

Analizând aceste emisiuni, Consiliul a apreciat că ediţiile « Dan Diaconescu Direct » menţionate au fost difuzate cu încălcarea legislaţiei audiovizuale referitoare la respectarea dreptului la imagine şi informare corectă şi echilibrată, emisiunile transformându-se într-o campanie negativă prin acuzaţiile neprobate la adresa unor producători şi a produselor acestora, titlurile afişate pe ecran şi modul în care au fost prezentate informaţiile fiind de natură a induce publicului ideea că aceste produse sunt dăunătoare sănătăţii.

Deşi în aceste emisiuni nu au fost prezentate dovezi medicale efective şi nici opiniile unor specialişti care să confirme astfel de concluzii îngrijorătoare cu privire la produsele despre care s-a discutat, acuzaţiile şi susţinerile repetate cu privire la conţinutul dăunător al unor anumite produse, au fost de natură a afecta percepţia publicului cu privire la consecinţele consumării acestor produse şi de a prejudicia imaginea acestora pe piaţă.

Emisiunea „Dan Diaconescu Direct” din data de 25.03.2010, a fost difuzată începând cu ora 19.01. În intervalul orar 19.01-20.10, în cadrul emisiunii moderate de Larisa Arhip, a participat, în calitate de invitat, jurnalistul Silviu Alupei. Pe ecran, a fost afişat titlul CIOCOLATĂ DUBIOASĂ, SUPRACHIMIZATĂ. HEIDI TACE ! EXISTĂ PÂINE ŞI COZONAC FĂRĂ CHIMICALE !. Moderatoarea emisiunii, a anunţat subiectul discuţiilor :

19:01:29 Larisa Arhip : ... ciocolata suprachimizată, ambalată cât mai frumos, acum se apropie sărbătoarea Paştelui, găsim ciocolată în formă de iepuraşi în formă de ou şi nu numai. (...) Pâinea cu foarte multe E-uri, E-uri mascate, aşa cum le denumea invitatul meu Silviu Alupei, dar şi cozonacul suprachimizat.

Jurnalistul Silviu Alupei a adus mai multe produse, „probe”, de ciocolată şi de panificaţie care, potrivit etichetei, conţin E-uri. E-urile, deşi legale, sunt considerate de invitat ca fiind într-un număr prea mare în produsele de bază cum ar fi pâinea, cozonacul şi ciocolata.

19:06:12 Silviu Alupei : Nu poţi să-i spui că eşti ciocolată naturală, nu ştiu ce, tradiţională, clasică, amăruie, neamăruie, când tu ai băgat la chimicale şi la margarină şi la aditivi, plus, ciocolată cu aditivi necunoscuţi în nomenclator. Eu am venit cu dicţionarul Academiei Române, foarte grav ce vă spun acuma. Oameni buni ţineţi aproape !

În prima parte a emisiunii s-a vorbit despre produsele de panificaţie.

La ora 19:47:32, în emisiune, a intrat în direct, telefonic, domnul Vasile Cazan, inginer, preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorului şi Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor şi Intereselor Consumatorilor. Dialogul a decurs astfel :

19:47:52 Larisa Arhip : Domnul Cazan, aţi văzut, avem produse cu multe E-uri pe masa noastră, produse pe care...
Silviu Alupei : Cu multe chimicale şi pentru copii. Am ajuns la capitolu’ chimicale în iepuraşi, în gărgăriţe, în mieluşei, în ouţe, pentru copiii de toate vârstele, da ?

Legătura telefonică nu a fost bună, motiv pentru care s-a renunţat.

19:49:07 Silviu Alupei : Noi o să continuăm cu Heidi. Heidi tace ! Heidi este şi producătorul acestor mărfuri alimentare pentru copii. Noi acuma vorbim de copii. Copii mici, copii în creştere, şi aţi văzut că o grămadă de aditivi, cum spunea şi un mare producător de panificaţie care foloseşte aditivi identici sau asemănători cu cei din panificaţie, da ? Mare atenţie la lehuze, în creştere, copii, la lactaţie ş.a.m.d. bătrâni şi oameni cu probleme de diabet şi de obezitate.

Pe parcursul emisiunii, dl. Alupei a prezentat compoziţia unora dintre produse, insistând asupra faptului că unele dintre ele sunt dăunătoare sănătăţii consumatorilor.

19:49:51 Silviu Alupei : Domnule director de la SC Heidi, care sunt codurile numerice, E-uri, ale aditivilor alimentari utilizaţi în ciocolata Heidi, bomboanele de ciocolată ambalate în iepuraşi Heidi care se mai numeşte (...) Praline din ciocolată lapte cu 60% cremă cu iaurt şi granule de căpşuni. (Vă daţi seama ce are iepuraşul ăsta ? Iaurt şi granule de căpşuni în praline cu lapte ! Bun, şi am întrebat :- S.A.) ce înseamnă acidul citric, ce cod numeric are, (poate îmi spun, poate nu o fi 330 – S.A.) emulsificatorii care sunt, de ce aţi introdus în acest tip de praline cu iepuraş grăsime vegetală hidrogenată, margarina ? (Poate să spună, dom’le… n-au răspuns.- S.A.) Care este utilitatea ingredientului imitaţie unt de cacao ?
......Acid citric, are şi... nu e de lămâie, nu e, o să vedem cine este. Ştiţi că acidul citric când apare în topul celor mai periculoase substanţe chimice cu, potrivit Institutului de Igienă Sănătate Publică. Nu vă grăbiţi, domnilor de la Heidi, să ne daţi în judecată, daţi în judecată Institutul de Igienă Sănătate Publică Bucureşti, care, ne prezintă, şi l-am dat de un an de zile, la pagina respectivă, numărul 3 în topul aditivilor cancerigeni. (…) Acuma, de ce tace Heidi ? Nu mai spun ce tăcere s-a aşternut pe marile firme de ciocolată, multe dubioase şi falsificate. V-aţi speriat aseară c-am spus ciocolată falsificată. Da, este măsluită. Ciocolata înseamnă lapte praf…

Analizând modul în care s-a desfăşurat emisiunea, Consiliul a constatat că, deşi se discuta despre o problemă deosebit de importantă, în emisiune nu a fost prezentat un punct de vedere pertinent al unei autorităţi a statului sau a unui specialist în domeniu care să confirme sau să infirme acuzaţiile pe care Silviu Alupei le aducea, la modul general, producătorilor şi produselor prezentate în emisiune.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunii nu a fost asigurată o distincţie clară între faptele şi opiniile prezentate. Membrii Consiliului au apreciat că, pornind de la conţinutul produselor, jurnalistul, citând diverse publicaţii cu privire la aditivii alimentari, a înţeles să prezinte sub forma unor acuzaţii, posibile efecte ale consumului acestor substanţe, fără să existe şi să prezinte însă o dovadă efectivă a faptului că produsele prezentate, despre care se discută, sunt dăunătoare sănătăţii.

Redăm din raportul de monitorizare :

20:05:01 Silviu Alupei (citind din E-urile periculoase) : Acidul citric, E330, produce afecţiuni ale cavităţii bucale şi are acţiune cancerigenă puternică, şi tu-l bagi la copii ?Acid citric ? Eu vă întreb : bagi acid citric, la copii, în bomboane şi iepuraşi ?

20:05:55 Silviu Alupei : Pentru acel morcov s-o băgat nu mai puţin de 5 E-uri : E433, E422, E1250, E304, E307 ca să faci morcovelul ăla galben. Şi-mi spui că galbenul este colorat cu extract de paprika : o dată 0.5%, o dată 2% cum spune. Este firma Heidi ! ... .....
Silviu Alupei : Iată ce spune profesor doctor Elena Orănescu, doctor în chimie, la 1520 riscul este foarte mare. Dacă ar fi o greşeală de genul ăsta, înseamnă că dăm la copii ce ? Este aditivul care, în cazul persoanelor, e vorba de propilen glicolul, care l-am găsit. Ştiţi c-am citit la un moment dat am găsit propilen glicol într-un produs. (...) Este aditivul care, în cazul persoanelor sensibile, produce alergii, dermatite de contact, acţionează asupra sisitemului nervos central producând stări depresive. Aditivul poate creşte aciditatea din organism provocând metabolismului probleme grave. Unii autori îl consideră neurotoxic şi cardiotoxic. Doamne fereşte să fie 1520. Doamne ajută să fie 1250, să ni-l precizeze.

În cadrul emisiunii, Silviu Alupei a citit o serie de întrebări despre care a susţinut că le-a adresat producătorului HEIDI şi a făcut precizarea că a solicitat un punct de vedere şi prezenţa unei persoane care să reprezinte producătorul HEIDI la emisiune, însă nu a primit niciun răspuns.

Faţă de acest aspect, membrii Consiliului au apreciat, având în vedere şi interesul public, că şi în situaţia în care producătorul nu a comunicat răspunsurile la întrebări şi nu a exprimat un punct de vedere cu privire la subiectul dezbaterii, o dezbatere publică pe acest subiect, trebuia susţinută, conform dispoziţiilor legale, cu o pluralitate a punctelor de vedere şi cu opiniile unor specialişti pentru ca publicul să fie informat în mod obiectiv şi echilibrat.

Or, subiectul dezbaterii a fost prezentat într-un mod preponderent acuzator, jurnalistul Silviu Alupei insistând în a face legături şi supoziţii cu privire la nocivitatea şi periculozitatea oricăruia dintre componentele unor produse, în condiţiile în care acesta nu are studii de specialitate, iar în emisiune nu au fost invitate autorităţi în domeniu, care să asigure o informare echilibrată a publicului.

În cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct” din 30 martie 2010, în intervalul 19.07-19.37, a fost reluat subiectul „produselor chimizate” invitaţi în studio fiind jurnalistul Silviu Alupei şi domnul Vasile Cazan, inginer şi preşedinte ONG. Pe ecran, a fost afişat titlul CIOCOLATĂ CU E 1250 ILEGAL – EXPERIMENT HEIDI PE COPII ? VEL PITAR, TITAN : COZONACI CHIMIZAŢI. OUĂ „3RO” ŞTERSE ! şi menţiunea LIVE. Moderatoarea Larisa Arhip a anunţat subiectul emisiunii, respectiv : Aceste produse chimizate, aşa le-aţi denumit dumneavoastră.

Şi în acestă emisiune, invitatul a reluat acuzaţiile cu privire la nocivitatea produselor HEIDI, a citit din nou întrebările adresate producătorului pe 23 martie 2010 şi a făcut menţiunea că nu a primit niciun răspuns la acestea. Jurnalistul a citit un al doilea set de întrebări pe care a susţinut că le transmisese societăţii Heidi, în scris, pe 29 martie :

19:21:10 (sel. : 13:25) Silviu Alupei : Domnule director de la Heidi, care este motivul pentru care aţi refuzat să răspundeţi întrebărilor OTV referitoare la unele probleme de calitate, în data de 23 martie ? Şi după aia întreb iar. Ce nume, denumirea categoriei, poarta aditivii care apar ca E-uri în produsul Iepure ciocolată cu lapte şi morcov, care i-aţi văzut, cu extract paprika 2%, consemnaţi astfel : E433, E422, E1250, da, se vede, E304, E307 ? (...) Am întrebat invers, avem E-urile dar cum se numesc, pentru că nu l-am găsit. Extractul de paprika este de 2% sau 0.5 ? O dată spune 0.5, o dată 2%. Uleiul vegetal este margarină ? Numele persoanei să vină, măcar în ultimul ceas, pentru marţi, astăzi 30 martie, ora 19 pentru a pune în discuţie aceste chestiuni extrem de grave într-un stat de drept, şi într-un stat care apără sănătatea cetăţenilor calitatea mărfurilor alimentare destinate consumatorilor cu ocazia sărbătorilor de Paşti precum cele fabricate.

După citirea acestor întrebări, invitatul a menţionat că HEIDI a transmis prin fax, un drept la replică, pe care jurnalistul îl consideră „ca atenţionare, oarecum o ameninţare”. De asemenea, menţionează că producătorul solicită postului OTV să citească replica în aceleaşi condiţii şi să nu mai facă nici o emisiune, nici înainte, nici după citire, fără să se răspundă la întrebările referitoare la aditivi, deşi s-a spus în emisiune că „există un E ilegal pentru copii”.

19:23:00 (sel. : 15:15) Silviu Alupei : Ştiţi ce înseamnă asta în Germania, în Europa, în SUA ? Nu că închizi firma, dom’le, eşti arestabil. Larisa Arhip : Despre ce discutăm ?
Silviu Alupei : E1250. Şi o să vedeţi probatoriul, l-am căutat în dicţionarul Academiei Române, Comisia pentru Terminologie Ştiinţifică, volumul 6, Aditivi, nu există ! Şi avem listele, surpriză pentru dumnealor…
......

Silviu Alupei : Este ilegal. Dar ce gravitate, ce nocivitate are. Şi, acuma, investigăm ce e cu acest E1250 în condiţiile în care n-au răspuns a doua oară.

După acest dialog, Silviu Alupei a citit cvasi-integral replica trimisă de HEIDI, inserând printre rânduri, comentarii personale.

În aceeaşi emisiune, Silviu Alupei a prezentat ca „probă” tratatul „Aplicaţii ale aditivilor şi ingredientelor în industria alimentară”, editura ASAB, Bucureşti 2010, „avându-l pe Constantin Banu, profesor doctor inginer, coordonator al unei echipe de şapte universitari doctori în chimie, toxicologie şi alimentaţie, în care nu a găsit aditivul E1250”.

Analizând conţinutul emisiunii, membrii Consiliului au apreciat că reluarea acuzaţiilor la adresa producătorului a fost de natură a prejudicia în continuare dreptul la imagine al acestuia şi, în egală măsură, de a afecta percepţia publicului cu privire la produsele sale.

De asemenea, Consiliul a apreciat că, faţă de solicitarea expresă a persoanei de a i se transmite un drept la replică, modul în care realizatorul emisiunii a înţeles să aducă la cunoştinţa publicului textul transmis de producătorul HEIDI nu a constituit o exercitare a acestui drept în sensul legii, şi, totodată, nu a fost de natură să informeze în mod clar publicul, astfel încât acesta să-şi poată forma propria opinie cu privire la realitatea afirmaţiilor realizatorului.

În şedinţa publică din 8 iunie 2010, la care au participat atât reprezentanţi ai reclamantei, cât şi ai radiodifuzorului, membrii Consiliului au luat cunoştinţă şi de faptul că, deşi societatea HEIDI a solicitat, pentru formularea unui drept la replică, accesul la revizionarea emisiunii „Dan Diaconescu Direct” în care s-au adus acuzaţii cu privire la produsele sale, acesta nu i-a fost asigurat de către radiodifuzor.

Acest fapt contravine dispoziţiilor art. 51 din Codul audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora accesul va fi asigurat de radiodifuzor fie direct la sediul său, fie indirect prin înmânarea unei copii video a programului respectiv.

De asemenea, Consiliul a constatat că nu au fost respectate nici dispoziţiile art. 57 alin. (1) - (3) şi art. 58 din Codul audiovizualului, întrucât radiodifuzorul nu a comunicat persoanei solicitante, în termenul prevăzut de norme că va da curs cererii sale, nu i-a comunicat ziua şi ora difuzării dreptului la replică, iar la citirea acestuia pe post, de către jurnalistul Silviu Alupei, nu au fost respectate nici dispoziţiile privind asigurarea aceloraşi condiţii de difuzare cu cele în care s-a produs lezarea.

În emisiunea „Dan Diaconescu Direct” din data de 31.03.2010, în intervalul orar 21.25-22.06, moderată de Dan Diaconescu, invitat fiind Silviu Alupei, pe ecran, a fost afişat titlul O NOUĂ VICTORIE A TELEVIZIUNII POPORULUI : CIOCOLATA HEIDI – RETRASĂ DE PE PIAŢĂ ÎN ROMÂNIA şi menţiunea LIVE. În prima parte a emisiunii s-a discutat despre produsele Heidi. Dan Diaconescu a făcut următoarea introducere :

21:25:18 Dan Diaconescu : Acum, trebuie să vă pun, de urgenţă, la curent cu cele hotărâte astăzi oficial în România, fiindcă alături de mine se află jurnalistul imbatabil şi incoruptibil Silviu Alupei, cel care se luptă cu companiile transnaţionale din România, cu oameni care învârt miliarde şi miliarde de euro, oameni care vă vând diferite produse dumneavoastră, telespectatorilor români, poporului român, produse bune, altele, însă, foarte rele pentru sănătatea dumneavoastră, iar domnul Alupei a reuşit astăzi...... ei bine, o să vă povestească domnul Silviu Alupei ce produs important pentru dumneavoastră şi pentru copii dumneavoastră a reuşit să scoată astăzi de pe piaţă, chiar de sărbători, fiindcă era un produs care se referea la sărbătorile pascale.
.......

21:30:21 Silviu Alupei : Noi am şi titrat ieri seară că este un experiment Heidi pe copiii din România.

La final, Dan Diaconescu i-a cerut jurnalistului să specifice sortimentele de ciocolată Heidi interzise oficial pe piaţă : Iepurele mic cu morcov şi cei patru iepuri, doi albi şi doi maro, despre Iepurele mare spunând că Alupei recomandă a nu se consuma.

Membrii Consiliului au constatat că şi în această emisiune subiectul aditivilor prezenţi în unele produse a fost tratat în aceeaşi manieră, subiectivă, acuzatoare, lipsită de echilibru şi imparţialitate, mai mult, titlul afişat pe ecran fiind unul de natură a induce grav în eroare publicul, prin omisiunea de a se preciza că produsul a fost retras de pe piaţă pentru reambalare şi reetichetare şi nu pentru că ar fi dăunător sănătăţii, aşa cum s-a lăsat să se creadă.

Cu privire la emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, din data de 27.04.2010, difuzată de la ora 19.01, în care invitat a fost, de asemenea, Silviu Alupei, membrii Consiliului au constatat că subiectul aditivilor prezenţi în compoziţia unor produse a fost dezbătut, şi de această dată, cu încălcarea dispoziţiilor referitoare la dreptul la imagine şi informare imparţială şi echilibrată a publicului.

Astfel, sub titlul : TRATATELE EXPERŢILOR DESPRE E1520-PROPILEN GLICOL (PETROL) DIN HEIDI ŞI VEL PITAR ! FOLOSIT ÎN DEODORANT ŞI ANTIGEL AUTO !, au fost reluate acuzaţiile nedovedite cu privire la conţinutul unor produse, menţionându-se din nou ciocolata HEIDI.

Redăm spre exemplificare :

Silviu Alupei :... în panificaţie în România, şi le dau probe, cozonacul Vel Pitar, ciocolata Iepuraş pentru copii, Heidi, (...) fapte dezvăluite de OTV, dar apare şi în conţinutul unor spray-uri, deodorante, fixative de păr, sau în antigelul de motoare auto. Anexăm un spray cu E1520, propilen glicol. Dacă este necesar ca producătorii de alimente, cu astfel de propilen glicol, să atenţioneze consumatorii, în special copiii, că utilizează astfel de produse.

Şi în cadrul acestei emisiuni singurele surse de informaţii au fost unele citate pe care Silviu Alupei le-a dat din publicaţii cu privire la aditivi, publicul fiind în continuare manipulat prin informaţii necertificate de organe specializate ale statului care să se pronunţe cu privire la periculozitatea acestor produse.

Mai mult, publicul a fost indus în mod vădit în eroare prin faptul că radiodifuzorul, deşi avea cunoştinţă chiar de la ANSVSA, de faptul că unul dintre aditivi a fost tipărit în mod greşit pe eticheta unui produs, a continuat să menţioneze insistent cât de dăunător poate fi acest aditiv, despre care iniţial a menţionat că nu există în nomenclator.

Cu privire la ediţiile emisiunii « Dan Diaconescu Direct » difuzate de postul OTV în 25, 30 şi 31 martie şi 27 aprilie 2010, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a informa publicul telespectator în mod echilibrat, corect şi imparţial cu privire la faptele prezentate. Astfel, în cele patru ediţii ale emisiunii au fost prezentate, în mod tendenţios şi fără o dovadă certificată de la o autoritate a statului cu privire la realitatea informaţiilor oferite, numai opiniile subiective ale domunlui Silviu Alupei, susţinute de unele date prezentate în publicaţii cu privire la aditivi în general, în contextul în care s-au făcut afirmaţii grave, de natură să îngrijoreze publicul telespectator cu privire la consumul unor produse ale companiei HEIDI CHOCOLAT S.A.

Or, radiodifuzorul a ales să difuzeze aceste emisiuni cu încălcarea principiului potrivit căruia trebuie asigurată o distincţie clară între faptele şi opiniile prezentate, principiu reglementat de art. 71 din Codul audiovizualului.

Membrii Consiliului au apreciat că, pe de o parte, o asemenea abordare nu a permis publicului telespectator să-şi formeze propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut, iar, pe de altă parte, a fost afectată imaginea acestei companii.

De asemenea, Consiliul a constatat că modul în care radiodifuzorul a înţeles să aducă la cunoştinţa publicului solicitarea acordării unui drept la replică al producătorului HEIDI CHOCOLAT nu a fost unul conform cu prevederile legale în vigoare.

Faţă de acest aspect, membrii Consiliului au decis, în urma discuţiilor din şedinţa publică, obligarea radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. să acorde petentei HEIDI CHOCOLAT S.A. posibilitatea de a-şi exercita dreptul la replică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Având în vedere încălcările normelor legale constatate, precum şi faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru nerespectarea acestora, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.3/05.02.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1), art. 51 alin. (1) şi (2), art. 57 alin. (1-3) şi art. 71 alin. (1) literele a) şi b) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 588/08.06.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât lipsa de imparţialitate manifestată în prezentarea unui subiect, în cadrul mai multor ediţii ale emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, difuzate în martie şi aprilie 2010, precum şi neacordarea dreptului la replică în condiţiile legale au prejudiciat imaginea unei societăţi comerciale”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.