Decizia nr. 587 din 29.10.2013

30.10.2013


envoyer l'article par mail title=


 Către : -S.C. SBS BROADCASTING MEDIA SRL Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9 - 9A, clădirea 20, et. 8, sector 2

 pentru postul de radio KISS FM Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Dima nr. 49, bl. 6, sc. 3, et. 3, ap. 27, jud. Cluj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a supus dezbaterii sesizarea înregistrată la CNA sub nr. 9213/30.08.2013, precum şi raportul de monitorizare referitor la spotul de promovare a Clubului Monaco difuzat de postul KISS FM Cluj-Napoca.
 Redăm din raportul de monitorizare descrierea spotului difuzat :

 « Monaco Club te aşteaptă cu servicii de cea mai bună calitate. Doar la noi ai consumaţie gratuită, într-o atmosferă plăcută şi relaxantă. Deoarece clienţii noştri sunt importanţi din toamnă vom introduce o nouă gamă de produse de bar. Monaco Club, cu noi înveţi să fii învingător ! »

 Potrivit raportului de monitorizare, în cursul lunii august 2013, postul Kiss FM Cluj-Napoca a difuzat un spot de promovare a localului „Monaco Club”, spot cu o durată de 20 de secunde, difuzat în perioada 01- 23 august, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-10.00 şi 11.00-12.00, două difuzări pe zi, cu un total de 46 de difuzări. „Monaco Club” este un local/cazino/bar din Cluj-Napoca care are în activitatea sa şi jocuri de noroc.
 În urma audierii şi analizării spotului publicitar, membrii Consiliului au constatat că informaţiile prezentate în spot, difuzate la ore accesibile tuturor categoriilor de public sunt de natură să afecteze dezvoltarea morală a minorilor care le audiază, fiind încălcate prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale articolelor 93 şi 12 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate :
 Legea audiovizualului
 « art. 39 (2) - Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective. »

 Codul audiovizualului
 "art. 93 - Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.
 art. 12 (1) - Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat.
 (2) - În lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor prevăzute la alin. (1) se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia."

 Având în vedere că orice comunicare comercială audiovizuală trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a copiilor, membrii Consiliului au constatat că spotul a fost de natură, prin mesajul transmis la o oră accesibilă oricărei categorii de public, să afecteze dezvoltarea morală armonioasă a minorilor.
 Legislaţia audiovizuală protejează această categorie de public printr-o serie de măsuri, una dintre ele vizând intervalele orare în care pot fi difuzate producţiile audiovizuale, indiferent că acestea sunt emisiuni de divertisment, informative ori publicitate.
 Astfel, art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului prevede că difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.
 Or, aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, spotul pentru Clubul Monaco, club în cadrul căruia se desfăşoară şi jocuri de noroc, a fost difuzat de postul KISS FM Cluj-Napoca în luna august 2013, la diferite intervale orare, pe parcursul zilei, minorii având posibilitatea neîngrădită de a-l audia.
 Sloganul explicit al spotului a fost : « Monaco Club, cu noi înveţi să fii învingător ! »
 Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, sintagma « învingător » are ca sinonime sintagmele « biruitor », « câştigător ».
 Pornind de la premisa că în comunitatea locală este de notorietate faptul că în acest club se desfăşoară şi jocuri de noroc, expresia folosită în spot, aceea de « învingător »/« câştigător » vizează această componentă a obiectului de activitate a clubului.

 Pentru aceste considerente, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea în legalitate în privinţa spotului publicitar pentru Clubul Monaco, în sensul ca promovarea să respecte condiţiile specifice comunicărilor comerciale audiovizuale.